Kurssikuvaus

Digitaalinen media 1

Digitaalinen media 1 on 5 opintopisteen laajuinen syventävä kurssi tietojärjestelmätieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille. Kurssi antaa yleiskuvan digitaalisesta mediasta.

Tavoite ja sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys digitaalisen median lähtökohdista, rajoituksista ja mahdollisuuksista käymällä läpi alan perusteita ja peruskäsitteistöä.

Kurssin Digitaalinen median 1 suorittanut opiskelija

  • ymmärtää digitaalisen konvergenssin syyt, lainalaisuudet (ICT-luonnonlait) ja konvergenssin seuraukset ICT-toimintaan
  • ymmärtää tietokoneen soveltuvuuden ja rajoitukset luonnollisen kielen käsittelyssä (NLP) ja ihmisten välisen kommunikaation tukemisessa,
  • tunnistaa digitaalisen viestinnän rooleja organisaatioissa ja yhteiskunnassa ja tuntee lajityyppiteorian käsitteistön niiden analysointiin
  • ymmärtää metatietojen ja ontologioiden käyttötapoja tietämyksen, sisältöjen semantiikan ja multimedian käsittelyyn
  • osaa luokitella digitaalisten sisältöjen käsittelyn standardeja ja vertailla standardointiprosesseja
  • osaa vertailla XML-merkkauksen, NLP:n soveltuvuutta digitaalisten sisältöjen käsittelysovelluksiin
  • ymmärtää tiedon hankinnan ja tiedonhaun ongelmien syyt ja yleisimmät ratkaisutavat sekä Internet-hakukoneoptimoinnin yleisen kehityksen
  • tunnistaa sisällön web-julkaisun aineettomiin oikeuksiin liittyvät ongelmakohdat sekä pikaviestintäteknologioiden ja sosiaalisen median sovellusten hyötyjä ja ongelmia
  • osaa raportoida jonkin digitaalisen median ilmiön ryhmätyönä

ACM Common coren alueista näitä teemoja lähinnä ovat IM11-14, IM1, IS7, PL10 ja NC8, joiden lisäksi organisaation ja viestinnän näkökulmat tulevat tällä kurssilla vahvasti esiin. Lisäksi kurssilla tutustutaan digitaalisen median opetukseen ja tutkimukseen.

Esitiedot

Kurssin esitietoina oletetaan opiskelijan suorittaneen tiedekunnan kandidaattitason pääaineopinnot tai hallitsevan muuten vastaavat tiedot.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi -järjestelmän kautta: https://korppi.it.jyu.fi/kotka/portal/checkLogin.jsp.

Opetusmuodot

Kurssi sisältää luentoja, vierailukäynnin verkkolehden toimitukseen, mahdollisesti vierailuluentoja sekä ryhmässä toteutettavan harjoitustyön ja sen esittämisen. Opetuskielenä on suomi, mahdollisena poikkeuksena vierailuluento(ja) englanniksi.

Kurssimateriaali

Luentomateriaali jaetaan digitaalisessa muodossa Optima-oppimisympäristön kautta. Luentomateriaali kattaa valtaosan kurssin sisällöstä, mutta ei kaikkea luennolla esitettyä. Tentin voi kuitenkin läpäistä hyväksyttävällä arvosanalla pelkän luentomateriaalin perusteella.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tentillä ja harjoitustyöllä. Harjoitustyön suorittaminen tuo pisteitä tenttiin.

Lisätietoja

Kurssin pitäjä: Pasi Tyrväinen, mail: pasi.tyrvainen@jyu.fi, http:/users.jyu.fi/~pttyrvai/

 

[TJTSD40 Kotisivu] [Kurssikuvaus] [Aikataulu] [Materiaali]