Refleksiivipronominit

1   Taivutus

Refleksiivipronominit muodostuvat sanasta itse sekä possessiivisuffiksista. Refleksiivipronominit ovat seuraavassa taulukossa.

PersoonaYksikköMonikko
1.itse + niitse + mme
2.itse + siitse + nne
3.itse + nsäitse + nsä

Refleksiivipronominit taipuvat kaikissa sijoissa lukuun ottamatta abessivia, komitatiivia ja instruktiivia.