Reziprokpronomina
 
 
    
 

toinen toisemme

uns

toinen toisenne

euch

toinen toisensa

sich