Numerot

1   Perusluvut

Perusluvut ovat seuraavat:

NumeroinKirjaimin
0nolla
1yksi
2kaksi
3kolme
4neljä
5viisi
6kuusi
7seitsemän
8kahdeksan
9yhdeksän
10kymmenen
11yksitoista
12kaksitoista
13kolmetoista
14neljätoista
15viisitoista
16kuusitoista
17seitsemäntoista
18kahdeksantoista
19yhdeksäntoista
20kaksikymmentä
21kaksikymmentäyksi
22kaksikymmentäkaksi
23kaksikymmentäkolme
24kaksikymmentäneljä
25kaksikymmentäviisi
26kaksikymmentäkuusi
27kaksikymmentäseitsemän
28kaksikymmentäkahdeksan
29kaksikymmentäyhdeksän
30kolmekymmentä
40neljäkymmentä
50viisikymmentä
60kuusikymmentä
70seitsemänkymmentä
80kahdeksankymmentä
90yhdeksänkymmentä
100sata
101satayksi
1000tuhat
1001tuhatyksi

Perusluvut taipuvat sijoissa. Myös moniosaisissa luvuissa jokainen osa taipuu lukuun ottamatta -toista-ainesta, joka on toinen-sanan partitiivi ja esiintyy lukusanoissa 11 - 19.

2   Järjestysluvut

Järjestysluvut muodostetaan liittämällä -s perusluvun genetiivivartaloon. Poikkeuksena ovat luvut 1., 2. ja 3., jotka on opeteltava erikseen ulkoa. Järjestysluku sisältää pisteen.

NumeroinKirjaimin
0.nollas
1.ensimmäinen
2.toinen
3.kolmas
4.neljäs
5.viides
6.kuudes
7.seitsemäs
8.kahdeksas
9.yhdeksäs
10.kymmenes
11.yhdestoista
12.kahdestoista
13.kolmastoista
14.neljästoista
15.viidestoista
16.kuudestoista
17.seitsemästoista
18.kahdeksastoista
19.yhdeksästoista
20.kahdeskymmenes
21.kahdeskymmenesensimmäinen
22.kahdeskymmenestoinen
23.kahdeskymmeneskolmas
24.kahdeskymmenesneljäs
25.kahdeskymmenesviides
26.kahdeskymmeneskuudes
27.kahdeskymmenesseitsemäs
28.kahdeskymmeneskahdeksas
29.kahdeskymmenesyhdeksäs
30.kolmaskymmenes
40.neljäskymmenes
50.viideskymmenes
60.kuudeskymmenes
70.seitsemäskymmenes
80.kahdeksaskymmenes
90.yhdeksäskymmenes
100.sadas
101.sadasensimmäinen
1000.tuhannes
1001.tuhannesensimmäinen

Järjestysluvut taipuvat sijoissa samoin kuin perusluvut.