Kysely
 
 
    
 

1   Ohjeet

Kerään tällä kyselyllä palautetta Suomen kieliopin käyttäjiltä. Annettuja tietoja käytetään apuna sivujen laadinnassa. Kenenkään yksittäisen kyselyyn osallistuneen henkilön vastauksia ei julkaista sellaisenaan, vaan ainoastaan erilaisina tilastoina. Voit vastata kysymyksiin suomeksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi tai viroksi. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Ellet halua osallistua kyselyyn, voit lähettää palautetta myös palautelomakkeella tai sähköpostitse (pamakine@jyu.fi). Kyselyyn voit osallistua nimettömänä.

2   Kysymykset

2.1 Henkilötiedot

Äidinkieli
Maa
Kansallisuus
Ikä
Sukupuoli Nainen     Mies

2.2 Kieliopin käyttö

Millä kielellä yleensä luet tätä kielioppia?

Suomeksi
Englanniksi
Saksaksi

Haluaisitko lukea tätä kielioppia jollakin muulla kielellä?

En
Kyllä. Millä kielellä?

Kuinka usein luet tätä kielioppia?

Tutustun sivuihin nyt ensimmäistä kertaa
Satunnaisesti
Kerran kuussa
Viikoittain
Päivittäin

2.3 Ulkoasu

Mitä mieltä olet sivujen ulkoasusta? Arvioi kutakin ominaisuutta seuraavilla arvosanoilla: 5 (erinomainen), 4 (hyvä), 3 (tyydyttävä), 2 (välttävä), 1 (huono).

5

4

3

2

1

 

Parannusehdotus

Fontti

Tekstin koko

Tekstin väri

Taustaväri

Tekstin asettelu

Mitä muita ulkoasua koskevia parannusehdotuksia sinulla on?

2.4 Sisältö

Mistä asioista haluaisit lisää materiaalia kielioppiin?

Substantiiveista
Adjektiiveista
Pronomineista
Numeraaleista
Verbeistä
Konjunktioista
Adverbeista
Sijamuodoista
Jostakin muusta. Mistä?

Mitkä asiat ovat tarpeettomia tässä kieliopissa?

Oletko tyytyväinen suomenkielisiin sivuihin? (Onko teksti sujuvaa ja kieliopillisesti virheetöntä?)

Kyllä
En
En osaa sanoa. En tarvitse suomenkielisiä sivuja.

Mitä parannusehdotuksia sinulla on suomenkielisiin sivuihin?

Oletko tyytyväinen englanninkielisiin sivuihin? (Onko teksti sujuvaa ja kieliopillisesti virheetöntä?)

Kyllä
En
En osaa sanoa. En tarvitse englanninkielisiä sivuja.

Mitä parannusehdotuksia sinulla on englanninkielisiin sivuihin?

Oletko tyytyväinen saksankielisiin sivuihin? (Onko teksti sujuvaa ja kieliopillisesti virheetöntä?)

Kyllä
En
En osaa sanoa. En tarvitse saksankielisiä sivuja.

Mitä parannusehdotuksia sinulla on saksankielisiin sivuihin?

2.5 Tulostaminen

Oletko tulostanut tulostanut sivuja paperille?

En
Kyllä. Mitä sivuja?

Onko sinulla ollut ongelmia tulostamisessa?

Ei
Kyllä. Millaisia ongelmia?

2.6 Tekniset asiat

Haluaisitko kieliopista paketin, jonka voisi asentaa omalle koneelle? Tällöin kielioppia voisi lukea myös ilman Internet-yhteyttä.

Kyllä
En

Mitä muita ohjelmia tai laitteita haluaisit käyttää kieliopin lukemiseen?

Tekstinkäsittelyohjelma (Word, Word Perfect)
Adobe Acrobat (pdf-formaatti)
Tekstieditori (txt-formaatti)
Jokin muu. Mikä

2.7 Muuta palautetta

Mitä muuta palautetta haluat antaa?

3   Vastausten lähetys

Kiitoksia kyselyyn osallistumisesta. Lähetä vastauksesi painamalla Lähetä-nappulaa.