Adverb stems
 
 
    
  ala- under
  ylä- upper
  esi- front
  taka- behind
  lähi- near
  kauko- far
  ulko- out
  sisä- in
  keski- middle
  vieri side
  etä- far
  ohi- at, over
  muka- with
  ympäri- around
  vasta- against
  poiki- away
  tykö- by
  luo- by
  liki- near
  seka- among


Suomen kielioppi - Finnish Grammar   [Suomi] [English] [Deutsch]

© 1999 - 2000 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi