Vokaalit

1   Vokaaliäänteet

Suomen kielessä 8 vokaaliäännettä: [a], [e], [i], [o], [u], [y], [æ] ja [ø]. Takavokaaleja ovat a [a], o [o] ja u [u], keskivokaaleja e [e] ja i [i] ja etuvokaaleja ä [æ], ö [ø] ja y [y]. Ääntämisohjeissa käytetään The International Phonetic Associationin IPA-merkistöä.

Takavokaalit Keskivokaalit Etuvokaalit
a e ä
o i ö
u   y

2   Kestoaste

Vokaaleilla on kaksi kestoastetta: lyhyt ja pitkä. Lyhyttä äännettä merkitään yhdellä vokaalilla ja pitkää kahdella.

3   Ääntäminen

Vokaalien ääntäminen on esitetty seuraavassa taulukossa.

Äänne Esimerkki Ääntyy kuten
A [a] auto [auto]
aamu [a:mu]
englannin a sanassa car
saksan a sanassa Auto
viron a sanassa auto
venäjän а sanassa автомобил
E [e] että [ettæ]
tulee [tule:]
englannin e sanassa let
saksan e sanassa messen
viron e sanassa mets
venäjän э sanassa этот
I [i] sika [sika]
siika [si:ka]
englannin i sanassa sit
saksan i sanassa Brille
viron i sanassa kivi
venäjän и sanassa они
O [o] kori [kori]
loota [lo:ta]
englannin o sanassa or
saksan o sanassa oder
viron o sanassa osta
venäjän о sanassa корова
U [u] tuli [tuli]
tuuli [tu:li]
englannin oo sanassa book
saksan u sanassa putzen
viron u sanassa uks
venäjän у sanassa тут
Y [y] syksy [syksy]
syys [sy:s]
englannissa ei ole vastinetta
saksan ü sanassa müssen
viron ü sanassa üks
venäjässä ei ole vastinetta
Ä [æ] käsi [kæsi]
käärme [kæ:rme]
englannin a sanassa cat
saksassa ei ole vastinetta
viron ä sanassa käsi
venäjässä ei ole vastinetta
Ö [ø] möly [møly]
miljöö [miljø:]
englannin i sanassa bird
saksan ö sanassa nötig
viron ö sanassa töö
venäjässä ei ole vastinetta

Aakkostoon kuuluva yhdeksäs kirjain å esiintyy vain ruotsalaisperäisissä sanoissa, esimerkiksi vårdöläinen (Vårdön kunnan asukas Ahvenanmaan maakunnasta), ja se ääntyy kuten o.

4   Huomautuksia

Suomen kielessä ei ole shvaa-vokaalia [ə] eikä nasaalivokaaleita.