W

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

w [ve:], [kaksoisve:]

w:t [ve:t], [kaksoisve:t]

Akkusatiivi

w [ve:], [kaksoisve:], w:n [ve:n], [kaksoisve:n]

w:t [ve:t], [kaksoisve:t]

Genetiivi

w:n [ve:n], [kaksoisve:n]

w:iden [veiden], [kaksoisveiden], w:itten [veitten], [kaksoisveitten]

Partitiivi

w:tä [ve:tæ], [kaksoisveetæ]

w:itä [veitæ], [kaksoisveitæ]

Essiivi

w:nä [ve:næ], [kaksoisve:næ]

w:inä [veinæ], [kaksoisveinæ]

Translatiivi

w:ksi [ve:ksi], [kaksoisve:ksi]

w:iksi [veiksi], [kaksoisveiksi]

Inessiivi

w:ssä [ve:ssæ], [kaksoisve:ssæ]

w:issä [veissæ], [kaksoisveissæ]

Elatiivi

w:stä [ve:stæ], [kaksoisve:stæ]

w:istä [veistæ], [kaksoisveistæ]

Illatiivi

w:hen [ve:hen], [kaksoisve:hen]

w:ihin [veihin], [kaksoisveihin]

Adessiivi

w:llä [ve:llæ], [kaksoisve:llæ]

w:illä [veillæ], [kaksoisveillæ]

Ablatiivi

w:ltä [ve:ltæ], [kaksoisveeltæ]

w:iltä [veiltæ], [kaksoisveiltæ]

Allatiivi

w:lle [ve:lle], [kaksoisve:lle]

w:ille [veille], [kaksoisveille]

Abessiivi

w:ttä [ve:ttæ], [kaksoisve:ttæ]

w:ittä [veittæ], [kaksoisveittæ]

Komitatiivi

 

w:ineen [veine:n], [kaksoisveine:n]

Instruktiivi

 

w:in [vein], [kaksoisvein]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi