F

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

f [æf], [æffæ]

f:t [æffæt]

Akkusatiivi

f [æf], [æffæ], f:n [æffæn]

f:t [æffæt]

Genetiivi

f:n [æffæn]

f:ien [æffien], f:äin [æffæin]

Partitiivi

f:ää [æffæ:]

f:iä [æffiæ]

Essiivi

f:nä [æffænæ]

f:inä [æffinæ]

Translatiivi

f:ksi [æffæksi]

f:iksi [æffiksi]

Inessiivi

f:ssä [æffæssæ]

f:issä [æffissæ]

Elatiivi

f:stä [æffæstæ]

f:istä [æffistæ]

Illatiivi

f:ään [æffæ:n]

f:iin [æffi:n]

Adessiivi

f:llä [æffællæ]

f:illä [æffillæ]

Ablatiivi

f:ltä [æffæltæ]

f:iltä [æffiltæ]

Allatiivi

f:lle [æffælle]

f:ille [æffille]

Abessiivi

f:ttä [æffættæ]

f:ittä [æffittæ]

Komitatiivi

 

f:ineen [æffine:n]

Instruktiivi

 

f:in [æffin]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi