E

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

e [e:]

e:t [e:t]

Akkusatiivi

e [e:], e:n [e:n]

e:t [e:t]

Genetiivi

e:n [e:n]

e:iden [eiden], e:itten [eitten]

Partitiivi

e:tä [e:tæ]

e:itä [eitæ]

Essiivi

e:nä [e:næ]

e:inä [einæ]

Translatiivi

e:ksi [e:ksi]

e:iksi [eiksi]

Inessiivi

e:ssä [e:ssæ]

e:issä [eissæ]

Elatiivi

e:stä [e:stæ]

e:istä [eistæ]

Illatiivi

e:hen [e:hen]

e:ihin [eihin]

Adessiivi

e:llä [e:llæ]

e:illä [eillæ]

Ablatiivi

e:ltä [e:ltæ]

e:iltä [eiltæ]

Allatiivi

e:lle [e:lle]

e:ille [eille]

Abessiivi

e:ttä [e:ttæ]

e:ittä [eittæ]

Komitatiivi

 

e:ineen [eine:n]

Instruktiivi

 

e:in [ein]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi