C

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

c [se:]

c:t [se:t]

Akkusatiivi

c [se:], c:n [se:n]

c:t [se:t]

Genetiivi

c:n [se:n]

c:iden [seiden], c:itten [seitten]

Partitiivi

c:tä [se:tæ]

c:itä [seitæ]

Essiivi

c:nä [se:næ]

c:inä [seinæ]

Translatiivi

c:ksi [se:ksi]

c:iksi [seiksi]

Inessiivi

c:ssä [se:ssæ]

c:issä [seissæ]

Elatiivi

c:stä [se:stæ]

c:istä [seistæ]

Illatiivi

c:hen [se:hen]

c:ihin [seihin]

Adessiivi

c:llä [se:llæ]

c:illä [seillæ]

Ablatiivi

c:ltä [se:ltæ]

c:iltä [seiltæ]

Allatiivi

c:lle [se:lle]

c:ille [seille]

Abessiivi

c:ttä [se:ttæ]

c:ittä [seittæ]

Komitatiivi

 

c:ineen [seine:n]

Instruktiivi

 

c:in [sein]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi