B

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

b [be:]

b:t [be:t]

Akkusatiivi

b [be:], b:n [be:n]

b:t [be:t]

Genetiivi

b:n [be:n]

b:iden [beiden], b:itten [beitten]

Partitiivi

b:tä [be:tæ]

b:itä [beitæ]

Essiivi

b:nä [be:næ]

b:inä [beinæ]

Translatiivi

b:ksi [be:ksi]

b:iksi [beiksi]

Inessiivi

b:ssä [be:ssæ]

b:issä [beissæ]

Elatiivi

b:stä [be:stæ]

b:istä [beistæ]

Illatiivi

b:hen [be:hen]

b:ihin [beihin]

Adessiivi

b:llä [be:llæ]

b:illä [beillæ]

Ablatiivi

b:ltä [be:ltæ]

b:iltä [beiltæ]

Allatiivi

b:lle [be:lle]

b:ille [beille]

Abessiivi

b:ttä [be:ttæ]

b:ittä [beittæ]

Komitatiivi

 

b:ineen [beine:n]

Instruktiivi

 

b:in [bein]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi