Picture of Agora

Lea Pulkkinen

Ph.D., Professor
e-mail address: lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi
Tel. +358 44 5524892
Mailing address: Sulkapolku 6 B 37, 00370 Helsinki, Finland
Link to the home page: http://users.jyu.fi/~leapulkk

Professor Emerita in Psychology
University of Jyväskylä, Finland
Department of Psychology
P.O. Box 35, , 40014 Jyväskylä, Finland


Kotisivu

Opinnot ja virkaura
Lea Pulkkinen (1961-1975 Pitkänen) tuli opiskelemaan silloiseen Jyväskylän Kasvatusopilliseen Korkeakouluun 1958 päästyään samana vuonna ylioppilaaksi Heinolan Yhteislyseosta. Hän väitteli Jyväskylän yliopistossa 1969 psykologian alalta ja sai 1970 silloisen tiedekunnan nimen mukaan oppiarvon kasvatustieteiden tohtori (väitöskirja). Hän toimi psykologian laitoksessa assistenttina vuodesta 1961 vuoteen 1965, jolloin hänet nimitettiin soveltavan psykologian lehtoriksi. Kasvatustieteen apulaisprofessoriksi hän sai nimityksen 1971 ja psykologian apulaisprofesoriksi 1972. Hän hoiti Martti Takalan sijaisena psykologian professorin virkaa vuodesta 1982 vuoteen 1990, jolloin hänet nimitettiin tähän virkaan. Akatemiaprofessorina hän oli vuosina 1996 - 2001. Hän johti kansallista tutkimuksen huippuyksikköä, nimeltään Ihmisen kehitys ja sen riskiryhmät, vuosina 1997-2005. Hän saavutti pakollisen eläkeiän vuonna 2004, mutta jatkoi erikoisjärjestelyin huippuyksikön johtamista kauden loppuun asti. Sen jälkeen hän on jatkanut psykologian laitoksessa tutkimustyötä. Hän sai Suomen Akatemialta rahoituksen tutkimusryhmälleen vuosiksi 2009-2012.

Lea Pulkkinen suoritti tohtorintutkinnon jälkeisiä opintoja Sussexin yliopistossa Englannissa 1972-73. Hän on ollut vierailevana tutkijana USA:ssa Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä, Arizonan valtionyliopistossa Tempessä, Pohjois-Karoliinan yliopistossa Chapel Hillissä ja Indianan yliopistossa Bloomingtonissa sekä Euroopassa Cambridgen yliopistossa Englannissa ja Friedrich Schiller -yliopistossa Jenassa, Saksassa.

Jyväskylän yliopistossa Lea Pulkkinen on toiminut opetus- ja tutkimustyön ohella psykologian laitoksen johtajana sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja varadekaanina. Hän ponnisteli 1980-luvulta lähtien perhetutkimusyksikön aikaansaamiseksi Jyväskylän yliopistoon ja toimi sen johtokunnan puheenjohtajana 1990-1995. Hän on ollut myös yliopistoverkosto Psykonetin johtaja sekä Psykocenterin johtaja ja Agora Centerin varajohtaja. Lea Pulkkinen pyrki kannustamaan ihmis- ja yhteiskuntatieteitä yhteistyöhön ja kehittämään ihmiskeskeistä näkökulmaa tietotekniikkaan. Suomen Akatemian tuella synnytettiin tätä tarkoitusta varten Psykocenter. Psykocenterin ja InfoTechCenterin yhdistämisen tuloksena syntyi v. 2002 menestyksellisesti toiminut Agora Center, joka on lakkautettu v. 2016.

Muita tehtäviä

LMuita tehtäviä Lea Pulkkinen on ollut jäsenenä useissa valtakunnallisissa toimikunnissa, joita ovat muun muassa: pääministerin johtama Tiede- ja teknologianeuvosto, Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus, tilastokeskuksen johtokunta, psykologian tieteellinen neuvottelukunta, hallituksen kärkihankkeen "Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman tieteellinen neuvosto, päivähoidon kasvatustavoitekomitea, varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, kirkon tutkimuskeskuksen johtokunta ja valtion elokuvatarkastamon neuvottelukunta.

Lea Pulkkinen on Suomalaisen Tiedeakatemian ja Euroopan Akatemian jäsen. Hän oli kansainvälisen ja monitieteisen ihmisen kehityksen tutkijoiden yhdistyksen (International Society for the Study of Behavioural Development, ISSBD) presidentti 1991-1996. Hän järjesti tämän yhdistyksen kansainvälisen konferenssin Jyväskylässä 1989. Hän on osallistunut konferensseihin ja tieteellisiin kokouksiin kaikissa maanosissa. Presidenttikautenaan hän organisoi monia työkokouksia erityisesti Afrikassa ja Aasiassa.

Hän on toiminut ja toimii edelleen kansainvälisissä työryhmissä ja arviointitehtävissä. Kansainvälisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa osallistuminen Uppsalan yliopiston psykologian alan tutkimuksen arviointiin, puheenjohtajuus Euroopan Tiedeneuvoston rahoittamassa tieteellisten aikakauslehtien arviointia ja luokittelua valmistelleessa psykologian paneelissa sekä jäsenyys Euroopan Unionin rahoittaman perhetutkimusta edistävän työryhmän (Familyplatform) tieteellisessä neuvottelukunnassa ja eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rahoitusorganisaatioiden (NORFACE) neuvottelukunnassa.

Tutkimustyö

Lea Pulkkisen tutkimustyössä on painopiste ollut samojen henkilöiden kehitystä seuranneissa pitkittäistutkimuksissa. Hänen väitöskirjatyönsä (Pitkänen, 1969) oli alku Lapsesta aikuiseksi -tutkimukselle (englanniksi: the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS. Tämä tutkimus on kestänyt jo yli 40 vuotta. Viimeksi tutkimusaineistoa on koottu vuonna 2009 tutkimukseen osallistuneiden täytettyä 50 vuotta. Pulkkinen johti tutkimusta vuoteen 2012 asti, minkä jälkeen sen johtajana on dosentti, tutkimusjohtaja Katja Kokko Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksesta. Tutkimusaineisto on talletettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon http://www.fsd.uta.fi ja se on tutkijoiden käytettävissä tietoarkiston ilmoittamin edellytyksin. Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia. Tutkimustuloksia koskeva synteesi 50 vuoden ajalta on esitetty teoksessa: Pulkkinen, L. (2017). Human development from the middle childhood to middle age: Growing up to be middle-aged. (In collaboration with Katja Kokko.). London: Routledge (painossa). Lea Pulkkinen on myös osallistunut varajohtajana kaksosten kehityksen ja terveyden tutkimukseen (FinnTwin12) 1990-luvun alkupuolelta lähtien; kaksosten kehitystä seurattiin 12 vuoden iästä 17-vuotiaaksi. Tutkimusta on johtanut professori Richard Rose Indianan yliopistosta Yhdysvalloista ja toisena varajohtajana on ollut professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. Tutkimus jatkuu aikuisiässä professori Jaakko Kaprion saaman rahoituksen ja ohjauksen turvin. Tutkimuksen päärahoitus on tullut USA:sta (National Institute Health) ja Suomen Akatemiasta. Näitä kahta pitkittäistutkimusta esittelevä teos on: Pulkkinen, L., Kaprio, J. & Rose, R.J. (toim.) (2006). Socioemotional development and health from adolescence to adulthood. New York: Cambridge University Press. Muut julkaisut käyvät ilmi julkaisuluettelosta.
Lea Pulkkinen on ollut kiinnostunut tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön. Siihen tuli tilaisuus Sitran rahoittaman eheytettyä koulupäivää koskevan kolmivuotisen koulukokeilun yhteydessä (Pulkkinen, L. & Launonen, L. Eheytetty koulupäivä. Helsinki: Edita, 2005). Kokeilu oli osa MUKAVA-hanketta (www.mukavahanke.com) Kokeilussa pyrittiin lieventämään lasten yksinäisyyttä ja edistämään kodin, koulun ja vanhempien työelämän yhteensovittamista. Vuonna 2014 toteutettiin peruskoululain muutos aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi.

Opetusministeri Krista Kiurun pyynnöstä hän toimi selvityshenkilönä 2015 tehtävänään koota tutkimukseen ja toimiviin käytänteisiin perustuvaa tietoa joustavan koulupäivän hyvinvointivaikutuksia sekä tehdä ehdotus siitä, miten joustava koulupäivä on tarkoituksenmukaista rakentaa. Työn tuloksena valmistui raportti: Pulkkinen, L. (2015). Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6.) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5 Lea Pulkkinen on ollut kiinnostunut tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön koko tutkimusuransa ajan. Vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut Haukkalan säätiön puheenjohtajana www.haukkalansaatio.com , jonka tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen. Säätiö on jäsenenä Brysselistä käsin johdetussa organisaatiossa the Alliance for Childhood European Network Group www.alliancefhorchildhood.eu , jonka tarkoitus on tukea lapsuuden laadun parantamista. Pulkkinen on tämän organisaation hallituksen jäsen ja toimii aktiivisesti sen julkaisutoiminnan hyväksi.

Tunnustukset
Lea Pulkkisen saamien monien tunnustusten joukossa ovat mm. Vuoden nainen (1983, Suomen liike- ja virkanaisten liitto), tiedonjulkistamispalkinto (1991, Jyväskylän yliopistosäätiö), vuoden professori (1992, Professoriliitto ry), Suomen tiedepalkinto (2001, Opetusministeriö), Delta Kappa Gamma järjestön kunniajäsen (2002, Suomen jaosto), Arvo Ylpön kannu (2003, Tampereen lääkäripäivät), Aristoteles-palkinto (2003, Euroopan psykologiliittojen järjestö EFPA), Vuoden käyttäytyjä (2003, Tapaseura), Vuoden Alvari (2003, Jyväskylän kaupunki ja Nuorkauppakamari), Elsa Enäjärvi Haavio -palkinto (2004, Väestöliitto), Jyväskylä-palkinto (2005, Jyväskylä Seura ry), tunnustukset tieteellisestä toiminnasta (2005, Society for Research in Child Development, SRCD ja 2006, International Society for the Study of Behavioural Development ISSBD), Lapsitekopalkinto (2006, Nuoret Kotkat), kunniatohtori (2009, Joensuun yliopisto), varttuneen tutkijan palkinto (2010, Suomen Psykologiliitto), Hän sai opetus- ja kulttuuriministeriön elämäntyöpalkinnon 2011 ja Suomen Kulttuurirahaston Eminentia apurahan 2015. Lea Pulkkinen sai sotilasansiomitalin 1989 toiminnastaan naisten näkökulman huomioon ottamiseksi turvallisuuspolitiikassa, mikä sai alkunsa hänen osallistuttuaan 86. valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille 1982. Hän sai Valtion virka-ansiomerkin 30-vuotisesta palveluksestaan 2001 sekä Suomen Leijonan Komentajamerkin 2002.


17.2.2017

http://users.jyu.fi/~leapulkk/