Tervetuloa salamaopetuksen kotisivulle

 

Tätä sivustoa päivitettiin viimeksi 1.12.2013

Uutta 2013 ja 2014

 • 2013 ohjelmaa on pidetty Helsingissä ja Hauholla.
 • 2014 ohjelmaa on luvassa Helsingin seudulla ja Puolassa.
 • Uutta konkreettista opetusmateriaalia on saatavissa, mm.
  • Binaarilaatikoita
  • Laserleikattuja pleksilasisia murtolukukiekkoja.
  • Merkittyjä kartonkisia murtolukukiekkoja.
  • Pelipalikoita (pyökkiä 2cm x 2cm).
 • Uutta elektronista ja paperista opetusmateriaalia on saatavissa, mm.
  • Vihkotyösivuja malliksi netissä.
  • Alkuopetuslomake (VANHA).
  • Opettajan kirjasta on uusi luonnos - ei läheskään lopullinen.
  • Uusi ppt-oppimateriaali murtoluvuista.
 • Uusia pro graduja on saatu julki ja saadaan lisää.
 • Perusteilla on rekisteröimätön yhdistys ja postilista.
 

Sivun sisällys

Bazian salamaopetuksen esittely

Matematiikan opettamista yhdelle lapselle kerrallaan 5-10 minuutin opetustuokioina on vuosina 2009-2012 kokeiltu kajaanilaisen lääkärin Piotr Bazian kehittämällä "salamamenetelmällä" kahdessa jyväskyläläisessä päiväkodissa, yhdessä peruskoulussa ja Haukkarannan koulussa. Opetustapa sopii päiväkodissa, koulussa ja yhtä lailla kotioloissa kokeiltavaksi. Mukana olleet tytöt ja pojat ovat kokeneet opetuksen hauskaksi ja oppineet matematiikkaa paremmin kuin ikätoverinsa. Oppitunnit voivat olla hyvin lyhyitä, koska yksilöopetus on niin tehokasta, kun lapsi jaksaa keskittyä. Salamamenetelmällä hän oppii alusta asti hallitsemaan hyvin matemaattisia perustaitoja. Samalla kehitetään hänen matemaattista ajattelukykyään. Tavoitteena on myös lapsen hyvinvointi. Salamamenetelmässä on kahdeksan pääperiaatetta:
 • työnteko: tekemällä oppii
 • yksilöllinen opetus: opettaja sopeutuu lapseen
 • omaan tahtiin eteneminen: opettaja sopeutuu lapsen etenemisvauhtiin
 • arvostelun puuttuminen: turha kilpailla, kun jokainen lapsi oppii hyvin omaaan tahtiinsa
 • tehokas ajankäyttö: opetettava asia ei ole liian helppoa eikä liian vaikeaa ja puhe on nopeaa viestintää
 • opitun kertaaminen: lyhyet kertaukset auttavat oppilasta muistamaan oppimansa ja opettajaa tietämään mitä lapsi jo osaa
 • leikinomaisuus: Bazian keksimät leikit edistävät matemaattista ajattelua mutta ovat silti leikkejä
 • varhainen aloittaminen: leikkiä voi jo pienenä, mutta koulua ei aloiteta vielä
Tarkempia tietoja menetelmästä on alempana tällä aika laajalla sivustolla.

Kokeile kanssamme Bazian menetelmää

Kokeilu laajenee
Hyvien kokemusten takia on tullut aika, että menetelmää kokeiltaisiin laajasti kotioloissa, päiväkodeissa ja kouluissa niin vapaamuotoisesti kuin kontrolloiduissa olosuhteissakin. Haluamme tietää toimiiko menetelmä niin hyvin, että se kannattaa ottaa yleisesti käyttöön. On toivoa, että lapset oppivat sen avulla matematiikkaa, hankkivat myönteisiä asenteita ja voivat henkisesti hyvin.
Jokainen voi osallistua
Annamme tarvittavia ohjeita mieluiten henkilökohtaisesti järjestämällä opettajille (ja vanhemmille) kurssitapahtumia. Niistä lisää alla. Sähköposti ja SKYPEkin toimivat hyvin. Opettajana toimivilta ei edellytetä alkuopetuksessa varsinaisia matemaattisia taitoja tai luonnontieteellistä koulutusta. Peruskoulun antama yleissivistys riittää. Sen sijaan menetelmä vaatii opettajalta kärsivällisyyttä, maltillisuutta ja järjestelmällisyyttä sekä kykyä havaita ja tunnistaa oppilaan vahvuudet, heikkoudet ja mielentila. Saatavissa on opettajan oppaan käsikirjoituksen luonnos, josta lyhennelmän saa alla olevasta linkistä.
JY:n koeopetuksen tulos
Jyväskylän yliopiston kokeilussa opetusta annettiin koulun muun toiminnan ohella kolmena tai neljänä päivänä viikossa, opettajina tulevia matematiikan aineenopettajia. Oppilaita oli hieman toistakymmentä. Koe jatkuu Espoossa, jossa opetetaan 3.- 6. luokkalaisia. Kunkin lapsen edistyminen on kirjattu joka kerta. Seuranta kuuluu opetustapaan. Useimmat tuokiot on videoitu tutkijoita varten. Menetelmä näyttää toimivan niin hyvin, että sitä kannattaa käyttää ainakin erityistä opetusta vaativille lapsille, kuten poikkeuksellisen nopeasti tai hitaasti oppiville tai vammaisille tai kouluissa, joissa opetusryhmä muutenkin on pieni.

Esittely- ja kurssitapahtumat

Pidettyjä tapahtumia
Bazian salamamenetelmää alettiin julkistaa keväällä 2012. Ensimmäiset esittelytilaisuudet pidettiin neljänä viikonloppuna Jyväskylässä yliopistolla. Kutsuimme erikseen lastensa opettamisesta ja oppimisesta kiinnostuneet vanhemmat ja opettajat. Kesällä 2012 Piotr Bazian salamaopetusta esiteltiin paitsi ''Matikkamaiden'' 20 vetäjälle Jyväskylässä myös Hauholla Varga-Nemenyi-yhdistyksen ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 50 esi- ja alkuopettajalle järjestämsässä koulutustilaisuudessa. Vuoden 2013 aikana pidettiin kokopäiväiset tapahtumat Espoossa ja Helsingissä. Lyhempiä esittelyjä on pidetty Helsingissä messutyyppisissä tapahtumissa.

Ensimmäisissä tilaisuuksissa keskityimme aivan alkuopetukseen. Myöhemmin esiteltiin enemmän esimerkkejä koulutasoisesta matematiikasta, kuten funktioista, todennäköisyyslaskennan alkeista ja yhtälöiden ratkaisemisesta sekä tietenkin desimaali- ja muistakin lukujärjestelmistä. Ohjelmassa on myös ollut mm. potenssikäsitteen opettamista lapsille puupalikoiden avulla, pinta-aloja ja tilavuuksia sekä funktiopelejä.

Kaiken kaikkiaan Bazian menetelmään on perehtyvyt jo hyvän matkaa toista sataa opettajaa.

Tulevaa
Ensi vuonna 2014 on tarkoitus tarjota menetelmää käyttäville opettajille lyhyiden tapahtumien lisäksi perusteellisempaa koulutusta. Tavoitteena on neljän koulutuspäivän sarja Helsingin seudulla ja sen vaihtoehtona runsaan viikon suomenkielinen koulutusjakso puolalaisessa lomakodissa. Koulutus on tarkoitettu antamaan valmiudet käyttää Bazian mentelmää tehokkaasti. Jaksojen välillä voi jo harjoitella. Opetustavan ja tarvittavan matematiikan lisäksi kursseilla käsitellään tapaa aktivoida vanhemmat tukemaan lapsiaan.

Kirjallista ja elektronista materiaalia

Tutkimusraportteja kenttätyön aikajärjestyksessä

Yhteystietoja ja linkkejä

 

päivitetty 26.6.2012