Kiljuhanhi

Takaisin

Suomen kiljuhanhet

Lauri Kahanpää

Tässä käsitellään kiljuhanhen häviämishistoriaa Suomen ja sen lähialueiden näkökulmasta. Kirjoitus on päivitetty lyhennelmä kansainvälisen vertaisarvioinnin läpikäyneestä julkaisusta [Caz XXX], josta on aikaisemmin julkaistu otteita Kiljuhanhen Ystävässä 2005.2

Havainnot

Lähteet [Nor] , [LIFE], [P]:

Kiljuhanhen tiedetään pesineen aikanaan koko arktisessa Fennoskandiassa ja olleen Suomessa keväisin, syksyisin mestsähanheakin runsaslukuisempi muuttava laji. Kevätmuutto ajoittuu toukokuulle ja Suomesta nykyisin päättynyt syysmuutto ajoittui elo-syyskuulle.

Ongelmat huomattiin 1960-luvulla, kun Porin seudulla retkeillyt Martti Soikkeli teki huolestuttavia havaintojaan. Tarkkailua tehostettin ja vuonna 1973 Soikkeli julkaisi tulokset kahdelta vuosikymmeneltä: "... Toisin kuin muut luoteis-Euroopan hanhilajit kiljuhanhi muuttaa etelään tai kaakkoon ja talvehtii luultavasti kaakkois-Euroopassa tai Lähi-idässä. Tämän vuosisadan alkuvuosikymmeninä kiljuhanhi muutti Suomen länsirannikkoa pitkin sekä keväisin että syksyisin (Merikallio 1920, Hortling 1927, Suomalainen 1927), mutta 1950-luvulla syysmuuttoa havaittiin enää satunnaisesti (Soikkeli 1960) eikä nykyisin enää ollenkaan. (1993 saapui Hailuotoon pieni syysparvi, joka yritti laskeutua, mutta metsästäjät pelottivat sen pois. Sitemmin syysmuutto on täysin loppunut, kuten perusteelliset etsinnät, viimeisin vuonna 2004, ovat osoittaneet.) 1960-luvulla lajia tavattiin keväisinkin yhä pienemmin lukumäärin....." Soikkelin tilastosta saa kuvan piirtämällä sen diagrammaksi:

Merikallion arvio 1920-luvulta on 3 000-5 000 pesivää paria. Soikkelin havaintosarjan lopussa 1970 Fennoskandiassa pesivän kannan jäännöksen arvioidaan pienetyneen 100 pariin, 1995 oltiin 25-30 parissa (26 vuonna 1997) ja viime vuosina alle 10 parissa - kaikki Norjassa.

Soikkelin havaintosarjan päättyessä 1970 luvun alussa loppuvat muutkin havainnot Porin kiljuhanhista. Uudempia tietoja on ainopastaan Oulun-Hailuodon seudulta, jossa vielä esiintyi isoja kevätparvia. Soikkelin havainnot oli 70-luvulla tiedostettu, eikä kulunut enempää kuin 15 vuotta ennenkuin päätettiin, että jotain olisi tehtävä tai muuten kiljuhanhi kuolee Suomesta. WWF:n aloitteesta aloitettiin 1980-luvulla tehoseuranta. Tietomme kiljuhanhen myöhemmistä vaiheista Oulun seudulla - eli koko Suomessa - ovat lähes aukottomat.

 

Kiljuhanhen muuttoa on vain keväisin Oulun seudulla.

20 vuodessa keväisten kiljuhanhien määrä Suomessa on pudonnut sadasta kymmeneen. Tämä vastaa tasaisella vauhdilla vuosittaista 11 prosentin vähennystä. Kymmenestä linnusta puhuttaessa tilasto alkaa tosin menettää merkitystään; satunnainen vaihtelu voi luoda illuusion kasvusta tai tehdä lopun kerralla.

Muuttosuunnat

Skandinavian kiljuhanhien syysmuuttoreittejä ei tunneta kovin hyvin. Ainakaan lintuja ei nähdä Pohjoismaissa. Sen sijaan niitä on kyllä havaittu itäisellä suunnalla ja satelliittiseurannat antavat aiheen uskoa, että pesimättömät kiljukkaat lentävät Jäämeren rantaa jopa Taimyrille asti sulkimaan, kun taas poikueet kerääntyvät elokuun lopulla ensin yhteen Norjassa ja jatkavat sitten nekin itään Vienan meren yli. Norjalaishanhia on tavattu Kasakstanin järvillä, jonne Siperiankin kiljuhanhet kerääntyvät. Talvehtimispaikkaa ei tiedetä; ilmeisesti vakituista aluetta ei ole, vaan hanhet kiertelevät arojen järviä sademääristä riippuvien olosuhteiden mukaan. Kevättalvella niitä on joka tapauksessa havaittu Kreikassa Evros-joen suistossa ja sitten Unkarissa, josta suhteellisen selkeä paluureitti vie Viron kautta takaisin Norjaan. Norjassa ja euroopanpuoleisella Venäjällä satelliittimerkityistä kymmenkunnasta kiljuhanhesta vain yhden Uralilla rengastetun yksilön muuttoa voitiin seurata koko matkalta. Useimmat on ilmeisesti ammuttu.

Alkukevään havainnot Unkarin Hortobagyssa: 11 prosentin keskitappio täälläkin.

Ruotsissa hiljattain tehtyjen arkistotutkimusten nojalla kiljuhanhen pohjoismainen päälevinnesyysalue olisi ollut aikaisempaa arviota etelämpänä, jopa Oulun leveysasteella Kölivuoristossa ja sikäläiset kiljuhanhet olisivat muuttaneet kurjen tavoin pääasiassa merenkurkun yli. Osa linnuista muutti ilmeiseti vielä vanhempaa, jo 1900-luvun alkupuoliskolla vähiin metsästettyä reittiä lounaiseen ilmansuuntaan. On helppo arvata, että on aina ollut myös itäinen reitti, joka on säilynyt. Itäinen reitti on pitkä, mutta harva asutus vähensi aikoinaan metsästystä sen varrella niin, että se sittenkin silloin oli syksyisin muita turvallisempi. Kevätmetsästyksen kielto on suosinut läntisempiä paluureittejä. Näin voi arvata rengasmaisen muuttotavan valikoituneen käyttöön. Ainakin Suomesta loppui ensin metsästysaikainen, siis syysmuutto. Ruotsin Lapista on muuten olemassa vuoden 2004 havainto kymmenestä pohjoiseen muuttavasta kiljuhanhesta. Ei tiedetä, olivatko ne matkalla Virosta Norjaan vai tulivatko ne Hollannista edustaen joko Ruotsiin istutettua kantaa tai jopa niitä venäläishanhia, joita vuosittain tavataan Saksasssa.

Suojelu

Kiljuhanhen suojelemiseksi on Suomessa tehty monenlaisia yrityksiä, mutta mikään niistä ei ole vielä tehonnut ja laji on Suomessa virallisen luokituksen mukaan erittäin uhanalainen.

Metsästyksen rajoittaminen Suomessa:
Tutkimus:
Edellä kuvattua muuttotietoa on saatu satelliittiseurannalla. Jo aikaisemin on Norjassa värirengastettu kiljuhanhi nähty syystalvella Kasakstaninssa kun taas Jamalin niemimaalla aikuisena rengastettu naaras oli myöhemmin Norjassa.
Geenitutkimusten tuloksena on huomattu jäännöskannan olevan vapaa sisäsiittoisuudesta ja vuorovaikuttavan Venäjän kannan kanssa. On myös löydetty pieniä tilastollisia eroja eri puolella Euraasiaa pesivien kiljuhanhien välillä, mutta kokonaiskuvaa alunperin yhtenäisen levinneisyysalueen sirpaloitumisen vaiheista ei ole. Geenitutkimusten toinen merkitys on siinä, että ne ovat auttaneet valitsemaan tarhatuista kiljuhanhista parhaiten istutusohjelmiin sopivat lajipuhtaat yksilöt. Tässä ratkaiseva edisysaskel oli, kun huomattiin, että aikaisemmin tundrahanhiristeymiksi tulkitut tarhahanhet ovatkin puhtaita kiljukkaita, joten sopivia lintuja on paljon.
Julkisuus:
Suomalaisten toiminta ulkomailla:
Istutus:
Organisaatiot ja rahoitus:

Suomessa kiljuhanhen suojelun rahoitus on ohjattu kulkemaan kansallisen WWF:n kautta. Ympäristöminsteriöltä ja Euroopan Unionin LifeNature-rahastolta saaduin varoin WWF:n kiljuhanhiryhmä vie läpi luonnon kannan seurannan suunnitteluun keskittyvää hanketta, johon osallistuu partnereita myös Kreikassa, Norjassa, Unkarissa ja Virossa. Lintuharrastajajärjestö BirdLife kerää havaintoja myös kiljuhanhista. Kiljuhanhen Ystävät ry. puolestaan on lajikohtaisesti erikoistunut yksityinen kansainvälistynyt järjestö (NGO). Se tarhaa talkooperiaatteella kiljuhanhia Suomessa ja rahoittaa omin varoin seurantaa ja valistustyötä mm Venäjällä, Kasakstanissa ja Iranissa. Pohjois-Suomessa Metsähallitus tarkkailee pesivän kannan mahdollista paluuta ja muuttoaikoina myös paikalliset ympäristökeskukset odottavat kiljuhanhen uutta tulemista.

Tulevaisuus

Kiljuhanhien määrä on Suomessa melko tarkkaan pudonnut kymmenenteen osaan aina kahdessa vuosikymmenessä. Jos näin jatkuu, Suomessa on keväällä 2025 vähemmän kuin yksi kiljuhanhi. Mikä sitten voisi muuttua? Väheneminen johtuu aina siitä, että kuolleisuus on suurempi kuin syntyvyys. Lammilla keväällä 2005 pidetyn kansainvälisen kiljuhanhikonferenssin yhteydessä tuli selväksi, että Fennoskandian - siis käytännössä Norjan - kiljuhanhet tuottavat poikasia hyvin, joten syntyvyyttä ei voi oleellisesti parantaa. Kiljuhanhia voisi istuttaa Norjaan, mutta hyöty olisi tilapäinen ellei kuolleisuus alene. Kuolleisuudessa ovat ongelmat: nuorista linnuista selviää ensimmäisestä muuttomatkastaan vain yksi kolmesta. Pahempaa on, että vanhojen lintujen kuolleisuus ylittää tasapainoon vaadittavan luvun liki kaksin verroin. Metsästyksen valvonta Venäjällä ja Aasian puoleisilla muutto- ja talvehtimisalueilla on toiveajattelua etenkin kun kiljuhanhen erottaminen tudrahanhesta, Euraasian metsästetyimmästä hanhilajista, on metsästysolosuhteissa mahdotonta.

Mutta toivoa on. Jos hyvin käy, ehtivät Suomeen ja Ruotsiin jo tänä kesänä istutettavat kiljuhanhet tavata alkuperäisiä lajikumppaneitaan ja houkutella niitä turvallisemmile talvehtimisalueille pelastaen Fennoskandian vapaana elävät sukulaisensa sukupuutolta.