To Phototeque Page
Till Fotoalbum
Albumin pääsivu
 
Prehis
tory
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

Phototeque 2002

2001

Tilat ja talkoot
Linnut
Hoitola
Taulut
Constructions and work
The birds
The new buildings
Art
Bygget
Fåglarna
Nybygget
Tavlorna

Tilat ja talkoot / Construction / Bygget 2002

 

Alatarha 2002. Oikealla uusi hoitohalli, muu vielä WWF:n vanhaa rakennuskantaa.

The B-area in 2002. On the right, the new "bird hospital" hall, all the rest still old WWF buildings.

 

Ei vielä valmis? Not yet ready? Inte färdig?
Ennen Before Före
Pasi Uronen työssä / at work / arbetar
Sitten During Sedan
Osasto A box En avdelning

Muovitus Plastic roof Tredubbelt tak
Vesihuoltoa Piping Vattenrening på kommande
Pentti ja traktori

 

Hanhet / The Geese / Gässen

malli model 2002
veljekset brothers bröderna
vaihe 1 phase 1 fas 1
vaihe 2 phase 2 fas 2
Lintuja Birds Fåglar
Lintu Bird Fågel
Lapset Children Barn
kotona at home hemma

 

Lintuhoitola / The new hall / Nya byggnaden

Ennen Before Före
Nyt Now Nu
Sisään! In!
sisaovi.JPG
Ulos! Out !Ut!
Lääkintäpaikka / Vereninary station
Piha-aitaa
Fencing
Inhägnaden
naru poikki! chord cut! öppnad!
EU-tarkastaja EU-control
Ensimmäinen hoitolintu / 1.patient
Toinen hoitolintu / 2.patient

 

Taulut / Art / Tavlorna

 

Auvo Taivalvuo: 1999

 

Kari Eischer : 2000

Pekka Saikko: 2002

Niilo Kallio 2000 / T-paidat /T-shirts

 


 <lauri.v.kahanpaa@jyu.fi>, updated May 9 2015