In English

peili

Jorma Kyppö

Yliopisto
IT tiedekunta

Jorma Kyppö, kauppatieteiden tohtori (KTT), perustutkinto FK (eli nyk. FM) sovelletusta matematiikasta, on työskennellyt tietojenkäsittelytieteiden laitoksella vuodesta 1989 assistenttina, tutkijana, tohtorikoulutettavana, lehtorina, yliassistenttina, projektitutkijana ja viimeksi yliopistonopettajana. Tämän hetken päätehtävänä on väitöskirjan jälkeinen tutkimus, tiedekunnan matematiikan opiskelun suunnittelu, gradujen ohjaus sekä edelleen myös toimiminen tarvittavassa määrin SOMEA:ssa (ks. alla).

Muinoin: Tehtävänkuva on koostunut tutkimuksesta ja opetuksesta, aiemmin myös laitoksen tiedotustoiminnasta (lähinnä laitoksen Tiedotuslehti, Abi-esitteet, Biannual-julkaisu jne.). Opetusalaan ovat kuuluneet ohjelmistotuotannon ja myöhemmin järjestelmäkehityksen suuntautumisvaihtoehdon gradu- ja kandiryhmien ohjaus sekä tiedekunnan yleisopintokurssi diskreetit rakenteet ja laudaturkurssi verkkoteoria tietojenkäsittelytieteissä (graafiteoria) . Lisäksi työnkuvaan ovat kuuluneet kanditöiden ja gradujen ohjaus ja seminaarit OT-linjalla. Aiemmin opetusalueeseen ovat kuuluneet myös kurssit operaatiotutkimuksen ja matematiikan perusteet sekä Java-ohjelmointi . Edellämainitut kaksi kurssia poistuivat vuonna 2002, operaatiotutkimus korvautui kurssilla diskreetit rakenteet ja Javan tilalle kaavailtiin kurssia seittiohjelmointi, joka ei koskaan toteutunut sillä tiedekunnan perusohjelmointikursseilla C ja C++ korvautuivat Javalla. Lisäksi on vaihtelevasti ollut demojen ja harjoitustöiden ohjausta kursseilla ohjelmoinnin alkeet ja ohjelmoinnin peruskurssi (C-kieli, aiemmin Pascal) sekä tietojärjestelmien kehittäminen (MetaEdit+, aiemmin Teamwork,).

Nykyisin: Nykyinen toiminta painottuuu tutkimustyöhön, keskittyy verkkoteorian (graafiteoria) alueelle, erityisesti topologisen verkkoteorian puolelle, sekä peliteoriaan. Sivuavia kiinnostuksen kohteita tutkimustyössä ovat solmuteoria, sekä sosiometriset (SOMEA) ja sosiosemanttiset verkot. Vuosituhannen taitteessa syntyi tutkimustyöstä sivujuonne yritysmaailmaan Jyväskylän teknologiakeskuksen tukeman kolmishakkiprojektin kautta. Tutkimuspuoleen tuo on vaikuttanut universaalin shakin idean kautta. Opetus painottuu nykyään graduseminaarien vetämiseen, gradujen ohjaukseen, matematiikan verkkokurssin kokoamiseen ja uuden kokeellisen Johdatus verkkoteoriaan -kurssin pitämiseen.

Vapaa-aika kohdistuu liikunnan osalta uintiin, pyöräilyyn ja pallopeleihin, aiemmin myös lenkkeilyyn ja judoon (ju-do = pehmeä-tie).

Tutkimus

Laitoksen vanhempia opinnäytetöitä 1984 - 2004

Tutkielmien raportointiohjeet (UUSI, lokakuu 2010)

Huone: Agora C 422.1 (suljettu kybertila)
Sähköposti: jorma@jyu.fi

Postiosoite:

Jorma Kyppö
Jyväskylän yliopisto
Mattilanniemi, Agora, 4.&5. kerros
P.L. 35
40351 JYVÄSKYLÄ


- KSML - The Rolling Stone AgeTKTL Classic (1994)Jorma <- Jeremiah <- Yirmi-yahu -> Jorm-a