TIES529 Mobiilijärjestelmien laboratoriotyöt, 1 - 12 op

Yleistä: Kurssi on vanhentunut, kurssin suoritus vain poikkeustapauksissa, neuvotellaan Ari Viinikaisen tai Timo Hämäläisen kanssa.

Ilmoittautuminen: Sovitaan kurssin vetäjien kanssa

Opetusmuodot: Itsenäinen työskentely annetun aiheen parissa

Suoritustavat: Hyväksytyt työselostukset.

Kurssin tavoitteet: Harjoitella käytännössä muilla mobiilijärjestelmien/tietoliikenteen kursseilla opittuja taitoja.

Esitiedot: Tietotekniikan aineopinnot, sisältäen kokemusta tietoliikenneprotokollista ja tietoverkoista.

Kurssin vastuuhenkilö: Ari Viinikainen

Kurssin töiden lyhyt kuvaus

 • Kursilla aiemmin tietoliikenteeseen liittyvät töiden aiheet on sisällytetty tietoliikenteen muille kursseille
 • Kurssilla voi vielä tehdä tietoliikenteeseen liittyviä fyysistä kerroksen töitä
 • Modicom työt (1-7 op):
  • Näissä töissä tehdään kytkentöjä mittausalustalle, mitataan signaaleita ja vastataan teoreettisiin ja mittauksia koskeviin kysymyksiin. Kukin työ sisältää yhden kansion jossa on hieman teoriaa, kytkentäohjeet, suoritettavat mittaukset sekä kysymykset joihin vastataan. Yhden kansion läpikäyminen vie noin 8 tuntia jos teoria on hallussa. Työstä palautetaan vastaukset kansioissa oleviin kysymyksiin. Alla on lueteltu kansioiden sisältö ja suositeltava suoritus järjestys:
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 1 (includes: Pulse Modulation, Waveform Sampling, Low Pass Filters, Pulse Amplitude Modulated System)
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 2 (includes: Time Division Multiplexing, Synchronization, The Complete PAM-TDM System)
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 3 (includes: Pulse Code Modulation, Error Detection and Correction, System Troubleshooting)
   • Further Digital Communications / Delta Modulation (includes: Delta Modulation, Delta Modulation in practice, Adaptive Delta Modulation, Delta-Sigma Modulation)
   • Further Digital Communications / Data Conditioning and Carrier Modulation (includes: NRZ (Non-Return to Zero), RZ (Return to Zero), Biphase codes, Three-level codes, Amplitude and Freguency Shift Keying, Phase Shift Keying)
   • An Introduction to Analog Communications (includes: Introduction to Communication Systems, Amplitude Modulation, Single-Sideband Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Frequency Demodulation Techniques
   • This one is broken. Fiber Optic Technology (includes: Theory of Fiber Optics, Investigation of Transmission Losses, Investigation of Coupling Losses, Analog verses Digital Modulation, Indirect Analog Modulation, Polishing Fier Optic Cable
  • Suositeltavat esitiedot: Jokin signaalinkäsittelyn kurssi, tosin kansioiden teoriaosioiden avulla riittää tietotekniikan aineopinnot.