TIES529 Mobiilijärjestelmien laboratoriotyöt, 1 - 12 op

Yleistä: Kurssilla tehdään mobiilijärjestelmiin liittyviä laboratoriotöitä. Jokaisesta suoritetusta työstä saa 1-2 op. Kurssin laajuus on maksimissaan 12 op.

Ilmoittautuminen: Korpista löytyy kurssi, kysymykset ja ajanvaraukset sähköpostilla

Opetusmuodot: Laboratoriotyöt pienryhmissä.

Suoritustavat: Hyväksytyt työselostukset.

Kurssin tavoitteet: Harjoitella käytännössä muilla mobiilijärjestelmien kursseilla opittuja taitoja.

Esitiedot: Tietotekniikan aineopinnot.

Kurssin vastuuhenkilö: Ari Viinikainen

Ohjeita kurssin töiden suoritukseen:

 • Laboratoriotyöt voidaan tehdä 2-3 henkilön ryhmissä, mikä on suositeltavaa.
 • Kurssin suorituksesta saa merkinnän kun katsoo ettei enää halua suorittaa enempää töitä ja pyytää minua siirtämään opintorekisteriin tehdyistä töistä saatavan opintopistemäärän.
 • Varaa 8 tuntia aikaa laboratoriossa yhden työn tekemiseen.
 • Laboratoriotyöt vaativat esitietoina Tietotekniikan aineopinnot, sekä muita kursseja jotka on listattu kyseisen työn yhteydessä. Esitehtäviä ja työohjetta tarkastelemalla näet itsekin onko sinulla tarvittavia esitietoja. Tarvittavat esitiedot voit opiskella itsekin jos et ole sopivaa kurssia käynyt.
 • Ota yhteyttä minuun varataksesi aikaa työskennellä laboratoriossa.
 • Tee mahdolliset esitehtävät ennen laboratorioon tuloa ja selaile ohjeita sekä tulosta itsellesi kopio ennen kuin tulet tekemään työtä.
 • Kurssin työselosteiden kirjoittamisesta:
  • Työselostuksessa vastataan työohjeessa esitettyihin kysymyksiin.
  • Jos työssä on esitehtäviä tulee ne tehdä ennen käytännön laboratotiotyötä.
  • Esitehtäviä palautettaessa raporttiin tulee lisätä lyhyt johdanto aiheeseen sekä viitata käytettyihin lähteisiin.
  • Kirjaa ylös kaikki tunnit jotka käytät työn tekemiseen sisältäen esitehtävät sekä työselostuksen kirjoituksen.

Kurssin töiden lyhyt kuvaus

 • Domain -työ (1 op)
  • Työssä asennetaan pieni domain Windows and Linux servereillä. Käyttäjien hallinta toteutetaan Windows serverillä ja käyttäjille luodaan kotihakemistot sekä Windows että Linux serverille.
  • Työohje, ja apua Samban konfigurointiin.
  • Suositeltavat esitiedot: ITKP104 Tietoverkot
 • Mobile IPv6 -työ (1 op)
  • Työssä perehdytään IPv6-verkkoon. Työssä tutustutaan ensin IPv6-protokollaan ja opetellaan käyttämään Linuxia reitittimenä.
  • Työohje, joka sisältää esitehtävät.
  • Suositeltavat esitiedot: TIEA322 Tietoliikenneprotokollat
 • Reititystyö (1 op)
  • Työssä tarkastellaan reititystä verkossa jossa on Cisco:n reitittimien lisäksi reitittimenä toimiva Windows 2000 server. Työssä tehdään staattisia reititysmäärityksiä sekä tutustutaan OSPF ja RIP reititysprotokolliin.
  • Työohje, sekä esitehtävät.
  • Suositeltavat esitiedot: TIEA322 Tietoliikenneprotokollat
 • Tietoturvatyö (1 op)
  • Tässä laboratoriotyössä konfiguroidaan linux-pohjaista palomuuria ulkoisen, sisäisen ja DMZ verkon välillä. Palomuurina käytetään iptables:ia ja shorewall:ia.
  • Työohje, joka sisältää esitehtävät.
  • Suositeltavat esitiedot: TIEA222 Tietoturva
 • Modicom työt (1-7 op):
  • Näissä töissä tehdään kytkentöjä mittausalustalle, mitataan signaaleita ja vastataan teoreettisiin ja mittauksia koskeviin kysymyksiin. Kukin työ sisältää yhden kansion jossa on hieman teoriaa, kytkentäohjeet, suoritettavat mittaukset sekä kysymykset joihin vastataan. Yhden kansion läpikäyminen vie noin 8 tuntia jos teoria on hallussa. Modicom työt eivät sisällä esitehtäviä ja työstä palautetaan vain vastaukset kysymyksiin. Alla on lueteltu kansioiden sisältö ja suositeltava suoritus järjestys:
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 1 (includes: Pulse Modulation, Waveform Sampling, Low Pass Filters, Pulse Amplitude Modulated System)
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 2 (includes: Time Division Multiplexing, Synchronization, The Complete PAM-TDM System)
   • An Introduction to Digital Communications, Volume 3 (includes: Pulse Code Modulation, Error Detection and Correction, System Troubleshooting)
   • Further Digital Communications / Delta Modulation (includes: Delta Modulation, Delta Modulation in practice, Adaptive Delta Modulation, Delta-Sigma Modulation)
   • Further Digital Communications / Data Conditioning and Carrier Modulation (includes: NRZ (Non-Return to Zero), RZ (Return to Zero), Biphase codes, Three-level codes, Amplitude and Freguency Shift Keying, Phase Shift Keying)
   • An Introduction to Analog Communications (includes: Introduction to Communication Systems, Amplitude Modulation, Single-Sideband Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Frequency Demodulation Techniques
   • This one is broken. Fiber Optic Technology (includes: Theory of Fiber Optics, Investigation of Transmission Losses, Investigation of Coupling Losses, Analog verses Digital Modulation, Indirect Analog Modulation, Polishing Fier Optic Cable
  • Suositeltavat esitiedot: TIES324 Signaalinkäsittely

Last updated 20.1.2011
Back