ITKP104 Tietoverkot - Analysaattorityö (1 op)

Ohje Keväälle 2017

Yleisiä ohjeita
Työkaluja

Analysaattorityöhön liittyvät demotehtävät

Ennen tämän sivun harjoitusten aloittamista kannattaa tutustua TIM-järjestelmässä oleviin Demo -tehtäviin, joissa tutustutaan HTTP protokollaan. Tehtävistä on mahdollista saada hyvityspisteitä ITKP104 Tietoverkot kurssin suoritukseen.

Demo 4

Demon 4 tehtävien tekemiseen voi saada ohjausta Analysaattorityön ohjausryhmässä, johon ilmoittaudutaan Korpissa. Ensimmäiset ohjaukset ovat mikroluokassa TIM-tehtävien tekemiseen, sen jälkeen Tietoliikennelabrassa ohjaukset tämän sivun tehtävien tekemiseen.

Analysaattorityöhön liittyvät harjoitustehtävät

Tehtävät voi tehdä kotona omalla tietokoneella tai ohjatusti Tietoliikennelaboratorissa omalla kannettavalla tietokoneella. Tehtävien tekeminen vaatii jonkun protokolla-analysaattorin asentamisen omaan tietokoneeseen. Analysaattoreita ei ole yliopiston tietokoneissa.

Ajankohtaista

Tehtävät

Ohjevideot Näytä video

Takaisin