Ari Viinikainen

ITKP104 Tietoverkot 3-5 op keväällä 2014

Luennot: ks. Korppi.

Kurssin wiki sivut.

Kurssin suoritus eTentillä. Kurssin eri osiot (Teoria 1-3) voi suorittaa jatkuvasti eTentillä. Voit ilmoittautua Teoria 1-3 tenttiin ja suorittaa haluamasi osiot. Päivitän pisteet Korppiin osioittain vain jos uuden suorituksen pisteet ovat paremmat kuin aiemmat pisteet. Jos järjestelmässä on täyttä, kannattaa tarkkailla päivittäin ilmoittautumismahdollisuuksia kun opiskelijat peruvat ilmoittautumisia.

Kurssin eri osioiden suoritukselle ei ole takarajaa. Aiemmat suoritukset eivät vanhene. Analysaattori- ja ohjelmointitöitä, sekä eTenttejä voit suorittaa milloin vain.

Kurssin luennot: Kevään 2014 luentotaltioinnit on poistettu, katso kevään 2015 luentotaltioinnit moniviestimestä.

Ajankohtaista:

  • Voit laajentaa kevään 2014 suoritusta eTenteillä ja/tai tekemällä käytännön osioita. eTenttiin kannattaa valmistautua kevään 2015 tai 2016 materiaalien ja luentotaltiointien avulla. Kevään 2014 materiaalit ovat vanhentuneet ja luentotaltioinnit poistettu.
  • Kevään 2015 demoja tai 2016 demoja (kevään 2016 demojen pisteet jaetaan neljällä) ja niistä mahdollisesti saatavaa hyvistystä on mahdollista hyödyntää kevään 2014 kurssin suorituksen pistemäärän nostamiseen. Tämä ei vaadi ilmoittautumista uudemmalle kurssille. Ilmoita sähköpostilla jos olet suorittanut demoja ja haluat hyvitykset kevään 2014 kurssille korpissa.

Kurssin arvostelu

Analysaattorityö - (1 op)

Ohjelmointityö - (1 op)

Kurssin aikataulu ja luentokalvot

Kurssin sisältö Teoriaosuuksiin jaettuna

Kurssin lukuvuoden 2014 sisältö wikipediassa

Lähdemateriaaleja

Työkaluja


Takaisin