ITKP104 Tietoverkot 1-5 op

Kurssin tiedot luennointivuoden mukaan

Lukiolaiset - Omalle polulle korkeakouluun

Kurssin suoritus itsenäisesti läpi vuoden

Kurssin laajuudesta

 • Kurssin voi suorittaa 1-5 opintopisteen laajuisena. Tietotekniikan pääaineopiskelija, joka on aloittanut opinnot JY:ssä syksyllä 2011 tai sen jälkeen, suorittaa kurssin 5 op laajuisena. Muita vaihtoehtoja lueteltu alla.
 • Kurssi on jaettu kolmeen teoriaosioon sekä kahteen käytännön osioon, Teoriaosiot ovat Teoria 1 (1 op), Teoria 2 (1 op) ja Teoria 3 (1 op) jotka voi suorittaa joko välikokein, tentillä tai eTentillä. Käytännön osiot ovat Analysaattorityö (1 op) ja Ohjelmointityö (1 op) jotka suoritetaan harjoitustehtävillä.
 • Kurssin suorituksen voi koota valitsemistaan osioista, 1 op suoritukseen voi valita minkä tahansa osion tai esim. 2op suorituksen voi tehdä Teoria 1 ja ohjelmointityö -osioilla.
 • Kenelle kurssi 1 op laajuisena:
  • Opiskelijalle joka ei suorita sivuaineena Tietotekniikan perusopintokokonaisuutta, vaan haluaa yleiskatsauksen tietoverkkojen ja Internetin toimintaan.
  • Vapaa valintaisena kurssina Tietojärjestelmätieteen perusopinnot sivuaineena lv. 2014-2017 opintosuunnitelmien mukaan opiskeleva.
 • Kenelle kurssi 2 op laajuisena:
  • Tietojärjestelmätieteen pääainetta opintosuunnitelman 2014-2017 mukaan opiskeleville.
 • Kenelle kurssi 3 op laajuisena:
  • Tietotekniikkaa sivuaineena opintosuunnitelman 2014-2017 mukaan opiskeleville.
  • Kaikille jotka suorittavat pääaineen tai sivuaineen lv. 2010 tai vanhempien opintosuunnitelmien mukaan.
  • Tietojärjestelmätieteen pääainetta tai sivuainetta lv. 2011-2014 opintosuunnitelmien mukaan opiskeleva.
  • Tietotekniikan perusopinnot laskennallisissa tieteissä sivuaineena lv. 2011-2014 opintosuunnitelmien mukaan opiskeleva.
 • Kenelle kurssi 4 op laajuisena:
  • Opiskelijalle, jonka opintosuunnitelman minimivaatimus on 2-3 op ja opintokokonaisuuden minimilaajuudesta puuttuu pari opintopistettä.
 • Kenelle kurssi 5 op laajuisena:

Vanhan kurssisuorituksen laajentaminen

Suorituksen laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun se sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.

Jos olet suorittanut 1-4 op laajuisen ITKP104 Tietoverkot kurssin kevään 2014 tai uudempien vaatimusten mukaan, niin voit laajentaa kurssin suoritusta tekemällä aiemmin suorittamattomia osioita. Korpista näet mitkä osiot olet suorittanut.

Jos olet suorittanut 3 op laajuisen ITKP104 Tietoverkot kurssin vanhempien kuin kevään 2014 vaatimusten mukaan, niin voit laajentaa kurssin suorituksen 4 tai 5 op laajuiseksi itsenäisesti riippumatta kurssin luennointiajankohdasta.

Kurssi (3 op) laajennetaan 4 op laajuiseksi tekemällä yksi alla olevista laajennososista, ja 5 op laajuiseksi tekemällä molemmat.

Analysaattorityö (1 op)

Ohjelmointityö (1 op)

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopiston vanhan Tietoverkot kurssin (tai vastaavan) jollain muulla kurssikoodilla kuin ITKP104, ota yhteyttä luennoitsijaan jos haluat laajentaa suoritusta ja osaamistasi.