JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS / Slovakin verkkokurssi / Camp 2

CAMP 2 - Zradné miesta /Petollisia paikkoja

Kde je? Missä on?

Je tu / tam / doma. – Täällä / siellä / kotona.

Lokál*: ”v”

Lokál: ”na”

Genitív*: ”u”

v škole

koulussa

na univezite

yliopistolla

u priateľa

ystävän luona

v meste

kaupungissa

na návšteve

vierailulla

u rodičov

vanhempien luona

v obchode

kaupassa

na prednáške

luennolla

u nás

meidän luonamme

v kine

elokuvissa

na stanici

asemalla

u nich

heidän luonanne

v izbe

huoneessa

na tréningu

treeneissä

u teba

sinun luonasi

v nemocnici

sairaalassa

na koncerte

konsertissa

u lekára

lääkärissä

vo Fínsku

Suomessa

na výlete

retkellä

u profesora

professorin luona

v Bratislave

Bratislavassa

na dovolenke

lomalla

u tety

tädin luona

v Helsinkách

Helsingissä

na Slovensku

Slovakiassa

u susedov

naapureiden luona

v dome

talossa

na ostrove

saarella

u známeho

tuttavan luona

v divadle

teatterissa

na mori

merellä

u zubára

hammaslääkärissä

v lese

metsässä

na ulici

kadulla

u kamarátky

kaverin luona

v parku

puistossa

na vidieku

maalla

u kaderníčky

kampaajalla, f.

v reštaurácii

ravintolassa

na pošte

postissa

u babky

isoäidin luona

Slovakin kielessä kysymykseen KDE? (missä?) vastattaessa tavallisimmat prepositiot ovat v, na ja u. Prepositiota u käytetään, kun puhutaan elollisista olioista. Paikkoihin viitattaessa yleisempi prepositio on v, mutta tiettyjen sanojen kanssa käytetään na-prepositiota. Seuraavissa tapauksissa na on tavallisempi:

  1. avoimet paikat (na námestí, na ulici)
  2. korkealla sijaitsevat paikat (na kopci = kukkulalla, na moste = sillalla)
  3. jotkin virastot, työpaikat ja oppilaitokset (na sekretariáte, na pošte, na univerzite, na polícii)
  4. tapahtumat (na koncerte, na konferencii, na výstave, na prednáške)
  5. saaret ja niemimaat (na Cypre, na Islande)

Lisäksi kaksi valtiota, Slovakia ja Ukraina, saavat aina preposition na.
Bývam na Slovensku, ale bývala som na Ukrajine.

Kam ide….? Mihin menee…?

-

Ide sem / tam / domov. – Tänne / sinne / kotiin.

Genitív: ”do”

Akuzatív: ”na”

Datív*: ”k”

do školy

kouluun

na univezitu

yliopistolle

k priateľovi

ystävän luo

do mesta

kaupunkiin

na návštevu

vierailulle

k rodičom

vanhempien luo

do obchodu

kauppaan

na prednášku

luennolle

k nám

meidän luoksemme

do kina

elokuviin

na stanicu

asemalle

k nim

heidän luoksenne

do izby

huoneeseen

na tréning

treeneihin

k tebe

sinun luoksesi

do nemocnice

sairaalaan

na koncert

konserttiin

k lekárovi

lääkäriin

do Fínska

Suomeen

na výlet

retkelle

k profesorovi

professorin luo

do Bratislavy

Bratislavaan

na dovolenku

lomalle

k tete

tädin luo

do Helsínk

Helsinkiin

na Slovensko

Slovakiaan

k susedom

naapurin luo

do domu

taloon

na ostrov

saarelle

k známemu

tuttavan luo

do divadla

teatteriin

na more

merelle

k zubárovi

hammaslääkäriin

do lesa

metsään

na ulicu

kadulle

ku kamarátke

kaverin luo

do parku

puistoon

na vidiek

maalle

ku kaderníčke

kampaajalle, f.

do reštaurácie

ravintolaan

na poštu

postiin

ku babke

isoäidin luo

* Lokaalin, genetiivin ja datiivin opit muodostamaan myöhemmin (Lokaali - Camp 3, genetiivi Camp 7 ja datiivi Camp 8).

Etusivu - BaseCamp - Camp 1 - Camp 2 - Camp 3 - Camp 4 - Camp 5 - Camp 6 - Camp 7 - Camp 8 - Camp 9 - Camp 10