vlthumbs-ohjelman käyttöohje

Sisällysluettelo

1. Ohjelmasta

Ohjelman tarkoitus on antaa helppo tapa tuottaa digitaalikuvista WWW:ssä katsottava muoto.
Lisäksi on tarkoitus antaa mahdollisuus helposti selata ja ylläpitää kuvakokoelmiaan
Jos kuvat levitetään CD:llä, voidaan vlthumbs laittaa CD:lle mukaan kuvien "näyttimeksi"


Tämä ohjelma on tehty esimerkkinä Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi-kurssille.
Tavoitteena on kuitenkin oikeastikin toimiva ja hyödyllinen ohjelma.
Ohjelman kehityksen on aloittanut Vesa Lappalainen.
Ohjelma on GPL-lisenssillä, eli voit käyttää sitä vapaasti.

Ohjelman uusin versio löytyy osoitteesta: http://www.mit.jyu.fi/~vesal/vlwinapp/vlthumbs/

2. Asennus

3. Ominaisuudet

4. Käyttöliittymä

Ohjelman pääikkuna

4.1 Valikot

Tiedosto-valikko (File)

Muokkaus-valikko (Edit)

Näytä-valikko (View)

Ohje-valikko (Help)


Tärkeimmät toiminnot löytyvät myös aina hiiren oikealla nappulalla.

5. Kuvien selailu

Ohjelma on erityisesti tehty kuvien nopeaan ja helppoon selailuun.

5.1 Perusselailu

Perusmuodossaan ohjelma käynnistetään siihen hakemistoon, jossa selattavat kuvat ovat. Jos ohjelma on "väärässä" hakemistossa, voidaan hakemisto vaihtaa File/Change directory.

Ikkunan oikeassa reunassa (5) on lista kansion tiedostoista. Listaa klikkaamalla aukeaa vastaava kuva.

Oikeassa ylänurkassa on lista kansioista (4). Kansiota klikkaamalla avataan vastaava kansio. Jos ollaan Show Modessa, niin itse kansioluettelon sisältöä ei vaihdeta. Kansioluettelossa näkyy joko kansion nimi tai kansiolle mahdollisesti annettu otsikko.

Seuraavaan kuvaan päästään Ctrl+N ja edelliseen Ctrl+P. Tietysti myös nuolilla jos ollaan tiedostolistan päällä.

Haluttaessa voidaan avata näkyville kaikki kansion kuvat pikkukuvina (View/Show Thumbs, F5). Tosin tällöin pikkukuvat täytyy ensin olla tehtynä (ks. pikkukuvat).

Pikkukuvalistassa voidaan liikkua nuolilla tai hiirellä. Enter tai välilyönti pikkukuvan kohdalla valitsee kuvan. Samoin tietysti hiiren klikkaus.

Pikkukuvalista voidaan ottaa myös aina näkyväksi asetuksista.

Kuvia voidaan katoa myös kokoruudun tilassa (View/Full Screen, F11, Ctrl-F). Tällöin seuraavaan kuvaan päästään Ctrl-N:n lisäksi nuolilla tai välilyönnillä.

Kuvat voidaan katsoa myös esityksenä (View/Start Show). Tällöin yhtä kuvaa näytetään asetuksissa valitun ajan ja siirrytään seuraavaan. Jos ollaan ShowModessa, niin kansion kuvien loputtua siirrytään automaattisesti seuraavaan kansioon.

Esitys voidaan lopettaa ESC-näppäimellä tai keskeyttää Välilyönti-näppäimellä. Samoin nuolet keskeyttävät esityksen. Esitystä voidaan jatkaa aina siitä kohti mihin jäätiin.

5.2 Kuvan koon suurentaminen/pienentäminen

Oletuksena kuva latautuu joko niin, että se täyttää kokonaan kuvaruudun sille varatun osan tai sitten niin suurena kuin kuvan alkuperäinen koko mahdollistaa.

Kuvaa voidaan zoomata suuremmaksi (Ctrl-Z) tai pienemmäksi (Ctrl-X). Voidaan hypätä suoraan 100% suurennokseen (Ctrl-1, kuvan pikseli on ruudulla pikseli). Samoin voidaan nopeasti palata takaisin ruudun täyttävään kuvaan (Ctrl-W).

Jos kuva on soomattu suuremmaki kuin ruudulle mahtuu, voidaan sitä liikutella nuolinäppäimillä. Ylös/alas liikutteluun voidaan käyttää myös hiiren rullaa.

Tuplaklikkaamalla jotakin kuvan kohtaa, pyritään klikattu kohta sijoittamaan ruudun keskelle. Näin kuvassa voidaan liikkua menemällä jollekin kuvan laidalla ja klikkailemalla hiirtä siinä.

5.3 Latautumisen nopeuttaminen

Kuvien latautumista voidaan nopeuttaa usealla tavalla.

Jos on kyse JPEG-kuvista, niin "View/Faster load" vaihtaa nopeamman latauksen ja laadukkaamman latauksen välillä. Käytännössä laadussa on vaikea huomata eroa joten nopeampi lataus kannattaa pitää päällä.

Samoin JPEG-kuva voidaan ladata vain osoittain. Asetuksissa on valinta "Scale for first show" joka määrää miten kuva ladataan kun se ensimmäisen kerran valitaan. 1/1 lataa kuvan kokonaan ja tämä saattaa kestää muutaman sekunnin. 1/2 lataa vain puolet kuvainformaatiosta. Zoomaamattomalla kuvalla tulos voi olla yhtä hyvä kuin kokonaan ladatussakin, latausaika on vain pienempi. Vastaavasti toimii 1/4 ja 1/8 antaen vain pienemmän kuvan. Jos kuvaa zoomataan isommaksi (Ctrl-Z) niin ensinladataan 1/1 kuva ja sitten vasta zoomataan. Näin zoomaus tapahtuu aina parhaan informaation perusteella. Pienemmäksi zoomaaminen (Ctrl-X) tehdään ilman skaalan muutosta. Latausskaalaa voidaan vaihaa myös näppäimestä F7.

Jos kuvista on tehty pienemmät kuvat esim. 40 % koossa, niin kuvan ensimmäinen esitys voidaan tehdä myös tätä kuvakokoa käyttäen. Toiminto valitaan menusta "View/Smaller mode" tai F9-näppäimellä. Jos kuvaa zoomataan suuremmaksi, niin silloin ladataan aina ensin kuvan alkuperäinen versio. "Smaller Mode" -tilassa ei kytetä kuvan skaalausta. Tosin jos vastaavaa pienempää kuvaa ei ole, niin silloin ladataan alkuperäinen kuva valitussa skaalassa.

6. Pienempien kuvien tekeminen

Koska kamerasta otettut peruskokoiset kuvat vievät paljon tilaa ja lataantuvat hitaasti, kannattaa kuvista tehdä myös pienemmät versiot. Erityisesti WWW-julkaisemista varten pienemmät versiot ovat välttämättömät

Ohjelmalla voidaan tehdä kahta eri piennöstä: pikkukuvia (thumbs) ylesinäkymän saamiseksi ja pienempiä kuvia (esim. 40%) WWW-julkaisemista varten. Pienempiä kuvia voidaan käyttää myös selailua nopeuttamaan.

Pienemmät kuvat tehdään ulkoisen ohjelman avulla. Käytettävä ohjelma valitaan asetuksista. Esimerkiksi IrfanView:tä voidaan käyttää pikkukuvien tekemiseen seuravasti:
"c:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" .\*.jpg /resize=(5p,5p) /convert=.\t\*.jpg
Resample-sanan tilalla voi kokeilla myös rescan, jolloin pikkukuvat ovat laadukkaampi mutta niiden tekeminen kestää kauemmin. 5p tarkoittaa että pikkukuva on 5% alkuperäisestä kuvasta.

Pikkukuvien teko-nappula löytyy kun ensin avaa "View/Show make HTML" työkalupalkin. Pikkukuvat tehdään "Make thumbs"-nappulalla. Tekemiseen voi mennä useita minuutteja kuvien lukumäärästä riippuen.

Vastaavalla tavalla tehdään peruskuvien pienemmät versiot. Näiden tekeminen voi kestää vielä kauemmin kuin pikkukuvien tekeminen.

Hyvä muunnosohjelma on myös ImageMagic
Tällöin thumbs-komento voisi olla vaikkapa:
cmd /c for %i in (*.jpg) do convert -size 120x120 %i -resize 120x120 +profile * t\%i
ja komento pienempiä kuvia varten

7. Julkaiseminen HTML-muodossa

7.1 Julkaisu perusastuksilla

Jos kuvat halutaan julkaista WWW-versiona, pitää ensin tehdä sekä pikkukuvat että pienemmät kuvat.

Tämän jälkeen tehdään kustakin kuvasta vastaava HTML-tiedosto, jossa on halutut linkit muihin kuviin. Tämä tehdään avaamalla ensin "View/Show make HTML"-työkalurivi.

Kohtaan "Folder title" annetaan kansiolle kuvaava nimi ja tallennetaan tämä otsikko (Save title).

Nyt voidaan painaa "Make Html"-nappulaa ja HTML-tiedostot syntyvät asetuksissa valittuihin kansioihin.
Oletusarvoilla toimittaessa pitää nyt kopioida verkkoon tiedostot:
  40pros\*.*  - pienemmät kuvat (tässä hakemistossa on index.html)
  40pros\h\*.* - html-tiedostot
  t\*.*     - pikkukuvat

7.2 Julkaisun asetusten muuttaminen

Asetuksissa valitaan mihin kansioihin pienemmät kuvat ja HTML-tiedostot sijoitetaan. Samoin valitaan mikä on pienennyksessä käytettävä ohjelma.

Itse HTML-tiedostojen muodon määrää esimerkkitiedostot, joita voi olla ohjelman example-kansion alla. Esimerkkitiedostoja on:
  eindex.html    - esimerkki indeksitiedostosta.
  pic.html     - esimerkki yhden kuvan tiedostosta
  thumbsbeg.html  - thumbs.html-tiedoston alku
  thumbsend.html  - thumbs-html-tiedoston loppu
  thumbsmid.html  - thumbs.html-tiedoston kutakin kuvaa vastaava esimerkki.
Esimerkkitiedostoissa voidaan käyttää seuraavia makroja:
  #FIRST#    - first picture in directory
  #LAST#    - first picture in directory
  #TITLE#    - title of album
  #NEXT#    - next picture in dircetory
  #PREV#    - previous picture in directory
  #NAME#    - name of current picture
  #EXT#     - extension of current pictutr
  #SIZE#    - size of current picture
  #EXPLANATION# - explanation to current picture
Esimerkiksi pic.html voisi olla:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <style> <!--body {font-family:Verdana;}--> </style> </head> <body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF" size="-2"> <font face="Arial" color="#FFFFFF"> <center> <table width="100%" border="0" bgcolor="#003333"> <tr> <td align=left><A HREF="#PREV#.html"> prev </a></td> <td align=center>#NAME#.#EXT#</td> <td align=right><A HREF="#NEXT#.html"> next </a></td> </tr> </table> <br> <A HREF="#NEXT#.html"><IMG style="border:6px solid yellow;" src="../#NAME#.#EXT#"></a> <br> #EXPLANATION# </center> </body> </html>
Vastaavasti thumbsmid.html voisi olla:

<TR> <TD ALIGN=CENTER VALIGN=BOTTOM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif " size="-4"><A HREF="#NAME#.html" target="ImageWindow" style="text-decoration:none"> <IMG SRC="../../t/#NAME#.jpg" BORDER="0" ALT="#NAME#.html"><BR>#NAME# (#SIZE#)</A></FONT></TD> </TR>
Perusasetuksilla syntyy seuraavan näköinen HTML-tiedosto:

Malli HTML-tiedostosta

Esimerkkitiedostoja voi tehdä example-kansion alle uusiin hakemistoihin.

8. Ohjelman asetusten muuttaminen

8.1 Perusasetukset

Ohjelman perusasetukset saadaan valikon kohdasta File/Preferences.
Asetuksista voidaan muuttaa:
 Hakemistot:
  HTML-esimerkkitiedostojen peruspolku
  HTML-skin (layout,jolla HTML-tiedostot tehdään)
  kommenttien polku
  HTML-tiedostojen polku (oletuksena h)
  Pikkukuvien (thumbs) polku (oletuksena t)
  Pienempien kuvien (esim. 40 %) polku
  Ohjelma, joka ajetaan jos halutaan tulostaa/korjailla kuvaa
   "c:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" #NAME#.#EXT#
  Ohjelma jolla ajetaan pikkukuvat (thumbs)
   "c:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" .\*.jpg /resize=(5p,5p) /convert=.\t\*.jpg
  Ohjelma jolla ajetaan pienemmät (esim. 40 % kuvat)
   "c:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" .\*.jpg /resample=(40p,40p) /convert=.\40pros\*.jpg
 Muut asetukset (show):
   Kuvien näyttämisväli sekuntteina automaattisessa esityksessä.
   Kuvan ensimmäisen näyttökerran kerroin (1/2 => noepampi ladata kuin 1/1 kuva)
   Ohjelman sisällä näytettävien pikkukuvien (thumb) koko pikseleinä
    (0 = hakemiston ensimäinen pikkukuva määrää muidenkin koon, jos pikkukuvia on paljon
      voidaan laittaa esim. arvo 80, jolloin niitä mahtuu enemmän ruutuun)
   Ohjelman sisällä näytettävien pikkukuvien paikka
    (oletuksena hidden = ei näytetä, muuten top, bottom, left, right).
View menuista voidaan asettaa:
 Show info:    ja sen alta voidaan vaihtaa mitä näytetään oikean alakulman info-ruudussa.
 Show make html: näytetään "työkalurivi, jolla voidaan vaihtaa otsikkoja ja ajaa pikkukuvia
 Smaller mode:  vaihdetaan käyttämään ensimmäisenä näyttömuotona pienennettyä kuvaa
           => nopeampi selailu
 Faster load:   jpeg-kuva voidaan ladata nopeammin laadun ksutannuksella
 View Exif-info: näytetäänkö oikeassa alanurkassa kuvatietoja
 View statusbar: näytetäänkö alarivillä tilatiedot

8.2 Komentorivin parametrit

Ohjelman käynnistyksessä voidaan antaa parametrejä siitä, mitä tehdään.
  /title="Title" - gives the title from command line and starts Run Html
  /show=dir   - changes to directory and sets showmode
  /start     - starts slideshow
  /nohelp    - do not start with help screen
  /smallermode  - show first smaller picture (faster)
  /html     - show make html-mode

Käyttöesimerkkejä:

1. CD-levylle automaattinen kuvien näyttö kun CD-laitetaan sisään.
 1. Kirjoitetaan levyn juureen tiedosto autorun.inf:
  [autorun]
  open=nayta.bat
  
 2. Kirjoitetaan tiedosto nayta.bat:
  "\windows\vlwinapp\vlthumbs\vlthumbs.exe" "/show=\kuvat\ixus400\" /start
  
 3. kopioidaan vlthumbs.exe yllä mainittuun paikkaan CD:llä.
2. Levyllä on paljon kansioita, joista katsoja tuksin haluaa kaikki katsoa

8.3 Ohjelman hakemistorakenne

8.3.1 Varsinaisen ohjelman hakemistorakenne

Peurshakemisto voi olla mikä tahansa, oletuksena ohjelma on hakemistossa
\windows\vlwinapp\vlthumbs\
Tämän hakemiston alla pitää olla
  vlthumbs.exe
  help.txt  - jos pika-avustuksessa halutaan näyttää jokin muu teksti
  doc\*.htm* - avutukset
  doc\*.jpg  - avustuksiin liittyvät kuvat
  example   - perushakemisto HTML-sivujen tyyleille (skin, layout, voi muuttaa oletuksista)
  example\BasicFrameLeft - mallitiedostot tyylille, jossa tulee raamehin vasemmalle pikkukuvat

8.3.2 HTML-tiedostojen hakemistorakenne

HTML-tiedostojen hakemistorakenne on suhteessa alkuperäisiin muuttamattomiin kuvatiedostoihin. Seuraavassa esimerkissä 40pros on asetuksista valittu pienempien kuvien hakemisto
  vlthumbs.ini     - kansion asetukset, mm. kansion otsikko
  t\          - hakemisto jossa on pikkukuvat (thumbsize)
  t\*.jpg       - pikkukuvat
  40pros\       - hakemisto, johon tulee 40% koossa olevat kuvat
  40pros\*.jpg     - 40 % koossa olevat kuvat
  40pros\index.html  - tämän hakemiston HTML-aloituskohta
  40pros\h\      - 40 % koossa olevan näytöksen muut html-tiedostot
  40pros\h\thumbs.html - oletuksena vasemman reunan frame, jossa näkyy pikkukuvat
  40pros\h\*.html   - jokaista kuvaa varten tiedosto, jossa on linkki itse kuvaan
              ja mahdolliset linkit seuraavaan ja edelliseen kuvaan
  comments\      - hakemisto jossa on kuviin liittyvät kommentit

10. Käyttövinkkejä

11. Muutokset

9.7.2003 Ensimmäinen julkaistu versio 9.7.2003

12. Tulevaisuuden suunnitelmia