Liidintoiminnan ohjeita Tikkakoskella (EFJY)

Sisällys

Seuraavissa keskusteluissa
  L = liitäjä
  T = Torni

1. Tärkeimmät ideat toiminnasta

1) kaikkeen on oltava aina lupa! 2) mahdollisimman vähän radan ylitystä 3) jokainen tietää pelisäännöt jos ei tiedä, ei arvaa vaan ottaa selvää 4) jos ei tiedä saako jotakin tehdä, sitä ei saa tehdä! 5) paikalla aina ainakin yksi henkilö joka tuntee hyvin toiminnan ja tavat Tikkakoskella 6) EI TARPEETTOMIA ajoneuvoja liikennealueelle 7) autoilla ei saa hurjastella eikä ajaa tarpeetonta nopeutta 8) kaikissa lentävissä liitimissä on radio. Radioon puhuttaessa tärkeintä on että asia tule selväksi, fraseologia ei niinkään. Eli parempi kysyä kuin pelätä kysymistä! 9) Odotetaan oma vuoro ennen kuin puhutaan radioon. Liikennettä kuunneltava ja odotettava että edellinen keskustelu on loppu. 10)Lentotoiminta tornin jaksolla 118.000 MHz ja maatoiminta torniin maaliikennejaksolla 121.900 KHz. Oma sisäinen hinaustoiminta kerhojaksolla 122.950 MHz. Tämä ohje ei ole ristiriidassa muun lentotoimintaa koskevan ohjeiston kanssa ja luonnollisesti liitäjän pitää osata myös seuraavat ohjeet: GEN T1-4 - Ilmailulaki OPS M1-1 - Lentosäännöt OPS M2-9 - Lentotoiminta liitimellä Hinaustoiminta-ohje ja liite Tutustu myös alueen karttaan: Kartta kenttäalueesta

2. Ennen lähtöä Tikkakoskelle

1) Yksi soittaa tornin numeroon 4455800 T: Torni Janne Johtaja. L: Lasse Liitäjä huomenta. T: Huomenta. L: Sopiiko riippu- ja varjoliitoa tänään klo 12 alkaen. 3 riippuliidintä, 3 varjoliidintä. T: Eihän täällä ole pahasti liikennettä, joten eiköhän tuohon mahtune. L: Kyselemme sitten n. klo 11 radiolla kerhon hallilta. Terve! T: Terveltuloa! Jos kuitenkaan tilaa ei ole, niin sitten pitää katsoa muu paikka. 2) Varmistetaan että jokainen tulija tulee olemaan portilla samaan aikaan. Tietysti ainakin yhden kannattaa mennä sen verran aikaisemmin, että ehtii tarkistaa Mossesta vedet, öljyt ja bensat 3) Jos kaikki eivät kuitenkaan pääse samaan ryhmään, niin silloin ryhmät pitää sovitella n. 1.5 - 2 h välein tuleviksi. Erityisesti ollaan oltu pahoillaan jatkuvasta rumppaamisesta radan puolta toiselle.

3. Portilla/hallilla

1) Kerätään joukko niin vähiin autoihin kuin mahdollista. Muistetaan lukita portti! 2) Tarkistetaan Mossen vedet, öljyt ja bensat. 3) Käynnistetään Mosse: - Pumpataan käsipumpusta kaasari täyteen - Ryyppy kokonaan auki - vaihde vapaalla, ei kosketa kytkimeen, se hidastaa pyörimistä - punainen nappi päälle - startataan vihreästä - kun lupaa, polkaistaan pikkuisen kaasua

4. Ylitys ja narun levitys

Rullausteillä/kiitotiellä EI KOSKAAN saa liikkua ilman tornin lupaa. Narua EI SAA KOSKAAN levittää ilman lupaa! 1) Radioyhteys torniin (maaliikennejaksolla 121.900 MHz): L: Torni Riippuliito keskipäivää. T: Keskipäivää riippuliito. L: Ajo-ohjeita 3:lle autolle kerhon hallilta 30:n nurmelle (Tai 12:n jos tulee idästä/etelästä) T: Aja aluksi alfaan odottamaan L: Alfaan odottamaan 2) Ajeteen A-kirjaimen (alfa) luona olevan keltaisen viivan TAAKSE, viivaa EI saa ylittää. L: Riippuliito valmis alfassa. T: Riippuliito odota. L: Odotetaan ... T: Riippuliito, aja alfasta yli kiloon ja 30:n nurmelle. L: Ajetaan alfasta yli. L: Sopiiko levittää naru menomatkalla nurmen 30 päähän. T: Sopii levittää. L: Levitetään naru menomatkalla. 3) Valmistellaan hinausnarun paikka niin että hinaus voi lähteä siltä puolelta, johon naru EI kaadu. Eli jos tuuli on vaikka 360 astetta, niin auto ajaa kentän puoleista reunaa hinausuraa. Eli naru sille puolelle uraa, johon naru kaatuu. Otetaan taittopyörän tolppa kyltin vierestä ja laitetaan paikalleen. 4) Levitetään naru Moseen perältä menomatkalla. Toiminta-aluuelle meno antaa oikeuden vain liikkumiseen rullaustien länsipuolisella nurmella, metsän reunan itäpuolella. Vain rullaustiet 2-hallille, koekäyttöpaikalla ja 3-hallille voidaan ylittää erikseen kysymättä sen jälkeen kun narunlevityslupa on saatu. 1-hallin rullastien ylitykseen aina erikseen lupa. Silti 2- ja 3-halleilta VOI olla liikennettä, joten AINA on tarkkailtava mahdollisesti rullaustiellä liikkuvia koneita/muita ajoneuvoja ja kuunneltava radiota tornin jaksolla (118.000 MHz).

5. Toiminnan aloitus

1) Kasataan liitimet ja välineet valmiiksi. 2) Kysytään aloituslupa ja alue radiolla (tornin jaksolla 118.000 MHz) tai puhelimella mikäli tarinasta tulee pitkä . L: Torni riippuliito. T: Riippuliito jatka. L: Aloitetaan toiminta. Toimii 3 riippuliidintä, 3 varjoliidintä. Yläraja 1500 m maanpinnasta. 5 km säde länspuolesta. Mahdollisesti matkalentoja Hirvaskankaalle ja takaisin. T: Tämä selvä. 1500 m ja 5 km länsipuolesta. Radan ylitykseen pyydettävä eri lupa. (Pyydettävä vaikkei torni tätä sanoisikaan) 3) Kerrotaan rajat kaikille läsnäolijoille. Jos jollekin ei ole rajoja kerrottu, on hänen otettava niistä selvää ennen lentoonlähtöä. 4) Hinausauto voi mennä valmiiksi. 5) Ennen tandem-hinausten aloittamista on naru koekuormattava 150 kg.

6. Lentotoiminta

Lentotoiminta on mahdollista vain jos liitimessä on taajuudella 118.000 MHz yhteys torniin. Lentotoiminta tapahtuu aina ilmoitetulla alueelle. Alue on aina armeijan hallien puoleisen rullaustien länsipuolella ja sen kuvitelluilta jatkeilta kynnyksen kohdalta n. 45 länteen. Eli rullaustien jatkeellekaan ei saa mennä ilman eri lupaa (lähetymissektori). Rullaustien ylittäminen ilman lupaa on KIELLETTY! Jos itäpuolelle sortuminen on todennäköistä, älä turhaan ota hinausta jos tiedät että kohta on tulossa mittariliikennettä. Siksi kuuntele koko ajan radiota. 0) Lähtöpaikalla vasta kun kaikki varusteet ovat valmiit! 1) Liidin menee lähtöpaikalle ja kun lähtöhetki on mahdollinen (ja tiedetään alue): L: Torni, riippuliidin 503 valmiina hinaukseen. T: Odota (Tarkoittaa etttä radioliikenteessä niin kiire, ettei saa edes kuitata). ... T: Riippuliidin 503, tulee odotusta 5 min. L: Odotusta 5 min. ... T: Riippuliidon 503 hinaus sopii. L: Torni 503, tuuli pyörähti ympäri, pyydän uuden hinausluvan. T: 503. ... L: Torni riippuliidin 503 valmiina hinaukseen. T: 503 hinaus sopii. L: Hinataan 503. 2) VALMIS-AJA 3) Jos naru katkeaa, pyritään tästä kertomaan ainakin hinausautoon. Jos tuuli sortaa katkenneen narun rullaustien itäpuolelle, niin sitten ilmoitetaan myös torniin. 4) Hinauksen loputtua JOS torni on pyytänyt kuittaamaan irroituksen tai selvästi torni odotuttaa jotakin lähtevää konetta hinausnarun takia: L: Liidin 503 irti. T: 503. 5) Lennellään iloisena länsipuolella. 6) Jos termiikki sortaa/tai on päästy matka-aloituskorkeuteen: L: Torni liidin 503. T: 503 jatka. L: Sopiiko jatkaa nostossa kentän päälle ja edelleen itäpuollelle 500 metrissä (muista kertoa aikeista vähän enemmän kuin vain seuraavat pari minuuttia. Esim. pelkkä "kentän päälle" ei oikeuta itäpuolelle siirtymiseen). T: Liidin 503, sopii nousta kentän päälle ja itäpuolelle. Ilmoita kun itäpuolella. L: 503 ilmoitan itäpuolella. ... T: Liidin 503, paikka ja korkeus. L: 503, 800 metriä tornin päällä. T: 503. 10 minuutin päästä tulee ATR, silloin pitäisi olla selvästi itäpuolella tai selvästi länspuolella. L: 503, ATR 10 minuutin päästä, siirryn nelostien itäpuolelle ennen sitä. Jos ollaan menty itäpuolelle, niin vastaavasti palattaessa kenttäalueella/ylitettäessä kiitotietä pyydetään taas uusi lupa. Jos ylityslupaa ei sada laskeudutaan tarvittaessa vaikka maastoon. 7) Kuuntele radioliikennettä ja muodosta kuva ilmaliikenteestä. 8) Vaikka torni antaakin luvan johonkin, se ei silti oikeuta olemaan seuraamatta liikennettä. Lennät edelleen VFR:ssä! 9) Laskuun tultaessa L: Torni, 503 vasen myötätuuli nurmelle 30. T: Tuuli 310 astetta 7 solmua, ilmoita maassa. L: Ilmoitan maassa. ... L: Torni 503 massa. T: Aika 42 (takoittaa että kellonajasta minuutit laskuhetkellä ovat 42, esim. 17:42). L: 42. 10)Mahdollisesta maastolaskusta/TMA:lta poistumisesta on ilmoitettava torniin. TMA:lta poistuessa radiolla tai maastolaskun jälkeen puhelimella jos ei ehtinyt tehdä ilmoitusta laskun aikana. 11)Jos lennon aikana haluaa käydä kerhon jaksolla, pyydetään tähän tornista lupa: L: Torni 503, sopiiko pariksi minuutiksi kerhojaksolle. T: 503 sopii kerhojaksolle. L: 503 .... L: Torni 503 tornin jaksolla. T: 503.

7. Hinaaja

1) Muista aina tarkistaa onko hinattavana riippuliidin vai varjoliidin. 2) Merkitse hinaukset vihkoon. 3) Muista tarkkailla Mossen lämpöjä. 4) Jokainen hinaa vuorollaan! 5) Jos naru katkeaa, lopeta hinaus välittömästi. Jos naru on mennyt rullaustielle/yli, niin ota yhteys torniin. L: Torni, riippuliito. T: Riippuliito jatka. L: Hinausnaru katkesi ja naru putosi rullaustien ja kiitotien väliselle nurmelle. Voinko käydä noutamassa sen? T: Voit noutaa narun. Ilmoita kun poissa. L: Ilmoitan kun naru poissa. ... L: Torni riippuliito, Naru omalla alueella. T: Riippuliito 6) Opettele jatkamaan naru, jollet vielä osaa! 7) Älä revittele, pidä hinausura ja nurmi hyvässä kunnossa.

8. Koulutus

Oppilaslennoista kannattaa aina mainita erikseen. Erityisesti jos lento on niin koulutuksen alkuvaiheessa että on mahdollista joutua rullaustien itäpuolelle ohjausvirheen takia. Tällöin torni katsoo hinaushetken sen mukaan, että arvioidun lennon kestonaikana ei ole muuta liikennettä. Koulutuksesta kannattaa mainita jo erikseen kun puhelinlupaa pyydetään. 1) Koulutushinaus (K: kouluttaja) K: Torni riippuliito. T: Jatka K: Oppilashinaus, arvioitu kesto 7 minuuttia, pieni mahdollisuus siihen, että oppilas ajatutuu radan päälle. T: 10 min päästä on rauhallinen hetki. K: 10 min päästä. ... T: Riippuliito torni. Nyt sopii se oppilashinaus. K: Hinataan, liidin 999, oppilas ei puhu radioon, mutta on kuuntelulla koulutusjaksolla.

9. Toiminnan lopetus

1) maksa hinauksesi 2) kelataan naru pois. 3) puhdistetaan 3 rullaustietä (3-hallin, koekäyttöpaikan ja 1 hallin). KAIKKI irtokivet pois. Selvästi näkyvä hiekka pois. 4) Taittopyörän tolppa pois jalastaan ja takaisin säilytyspaikaan. 12:n tolpan paikka on L -kilven vieressä ja 30:n tolpan paikka metsän reunassa. Autot käyntiin. 5) Ylityslupa tornista (maaliikennejaksolla 121.900 MHz): L: Torni riippuliito. T: Riippuliito jatka. L: 3 autoa kilosta alfaan ja kerhon hallille. T: riippuliito kiloon odottamaan (tai aja yli) L: kiloon odottamaa, riippuliito. ... T: Riippuliito aja yli. L: Ajetaan yli, 7 hinausta, kiitti ja hei. T: Heippa. 6) Ajetaan yli, parkkeerataan Mosse niin, ettei sen sijainnista ole haittaa kenellekkään. 7) Tarkistetaan ettei Mosseen tai muihinkaan autoihin jää kenenkään varusteita, erityiseti radioita. 8) Joku ottaa hoitaakseen polttaainegallonat, jotta ne ovat täynnä seuraavaa kertaa varten.

10. Jos tullaan/poistutaan alueelta kesken toiminnan

Pyritään siihen, että liikutaan mahdollisimman paljon isoissa ryhmissä. Joskus tietysti jollakin on pakollisia menoja, joku ei pääse työesteiden takia samaan aikaan tai pitää hakea maastoon laskeutunut lentäjä. Tällöinkin AINA rullausteillä/kiitoteillä liikkumiseen tarvitaan lupa. Jos toiminta on jo alkanut, voidaan ajaa autolla kentän pohjoispään ympäri kiertävää huoltotietä pitkin aina 1-hallin rullaustien pohjoispuolella olevan kompensointipaikan luokse. 1) 1-hallin rullaustien ylitys (maaliikennejaksolla 121.900 MHz): L: Torni riippuliito. T: Riippuliito jatka. L: Sopiiko yhden auton ylittää 1-hallin rullaustie ja ajaa sitten 30:n nurmelle. T: Riippuliito. Aja yli ja 30:n nurmelle. L: Ylitetään ja 30:n nurmelle. (tai vielä parempi että auto jätetään sinne metsän reunaan ja mennään kävellen luvan saamisen jälkeen 1-hallin rullaustien yli) 2) Aikainen poislähtö (maaliikennejaksolla 121.900 MHz): L: Torni riippuliito T: Riippuliito jatka. L: Sopiiko yhdellä autolla ylittää 12:n nurmelta 1-hallin rullaustie ja pohjoispäästä ympäri. Käyn hakemassa maastoon laskeutuneen lentäjän. T: Ylitys sopii. L: Ylitetään. Jos autoja on useita tai ne ovat niin lastattuja, että pohjoispään tie voisi aiheuttaa kuljetettavalla tavaralle riskejä, voi pyytää myös ylitystä kilosta alfaan. Jos joku (esim. uusi oppilas) tulee alueelle ilman radiota, on hänen pyydettävä lentopaikalla olevia hakemaan hänet autolla radan toiselta puolelta. Ei eläimiä. Ei pieniä lapsia. Vesa Lappalainen 26.8.2002, muutos 7.5.2004 (ei enää kävelyä, radiotaajuudet, kartta)