Riippuliito-kartta ohje

Sisällysluettelo

1. Ohjelmasta

Tämän ohjelman tekeminen on aloitettu Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan cum laude- harjoitustyönä.
Työn on aloittanut Juha Koivukorpi. Ohjelman kehitystä on jatkanut sitten Vesa Lappalainen.
Ohjelma on GPL-lisenssillä, eli voit käyttää sitä vapaasti.


Ohjelman uusin versio löytyy osoitteesta: http://www.mit.jyu.fi/~vesal/vlwinapp/matka02/

Ohjelman tarkoitus on verrata riippuliitokilpailussa annettuja reittipisteitä kilpailijan lentämään reittiin. Lennetty matka lasketaan saavutettujen reittipisteiden mukaan. Jos reittipistettä ei saavuteta, lasketaan matka projektiona reittipisteiden väliselle suoralle. Reittipisteille määritetään sektorit, joiden sisällä kilpailijan täytyy käydä, jotta piste lasketaan saavutetuksi.

2. Asennus

3. Ominaisuudet

4. Käyttöliittymä

Työkalupalkki

4.1 Valikot

Tiedosto-valikko

Kalibrointi (aktiivinen vain kalibrointitilassa)

Näytä-valikko

Kartat-valikko

Reitit-valikko

GPS-valikko

Optiot-valikko

Ikkuna-valikko

Ohje-valikko

4.2 Kalibrointipaneli

5. Kalibrointi

Ohjelman mukanan toimitetaan tekijänoikeuksien takia vain yksi tyhjä kartta. Tällekkin "kartalle" voi suunnitella reittejä ja tallentaa lentoja.

Oikeat kartat pitää itse skannata tai hakea esimerkiksi Karttapaikan sivuilta. Haussa auttaa GetMap-hakuohjelma

Kun karttaa vastaava kuva on haettu, pitää se kalibroida

Kalibrointitilaan pääset menusta tai työkalurivin Kalibrointi-painikkeesta (tai pikanäppäimellä Ctrl+K).
Tällöin kalibrointipaneeli tulee näkyviin.

HUOM! Kalibroinnissa on tärkeää että pisteet 1 ja 2 ovat mahdollisimman kaukana toisistaan etelä-pohjois-suunnassa

Jos kartta on jo kalibroitu, ilmestyy kartalle ympyrät ilmaisemaan kalibrointipisteet.

Kalibrointi Jos karttaa ei ole kalibroitu, tai haluat muuttaa kalibrointia:

5.1 Koordinaattien syöttömuoto

Koordinaatit voidaan syöttää seuraavissa eri muodoissa:
  623127	   = 62.12'27" - asteet minuutit sekunnit
  62.31'27	   = 62.31'27" - asteet minuutit sekunnit
  62.31'27"	   = 62.31'27" - asteet minuutit sekunnit
  62º31'27"	   = 62.31'27" - asteet minuutit sekunnit
  62.5000	   = 62.30'00" - asteet desimaalina
  62.3150'	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  62.31.50	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  62.31.50'	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  62º3150	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  62º31.50	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  62º31.50'	   = 62.31'30" - asteet minuutit ja minuuttien sadasosat
  y62.31'27           - tai mikä tahansa em. muodoista = koordinaatti
                   yhtenäiskoordinaatiostossa
  g6865.85 457.54  = 61.53'43" 26.11'22"
				  - KKJ muoto, tällöin täytyy syöttää
				   molemmat koordinaatit samassa muodossa
  KP31CV	   = 61.52'30" 26.10'00"
				  - Maidenhead-ruudukon ruutu
				   tämä annetaan Lat-ruutuun ja Lon ruutu
				   jätetään tyhjäksi. Kätevä esim.
				   Karttapaikan sivuilta otettujen karttojen
				   kalibroinnssa
  KP31	   = 61.00'00" 26.00'00"
				  - Maidenhead isompi ruutu

5.2 Kartan hakeminen Karttapaikasta

Osoiteesta http://kartta.nls.fi/kpa voit hakea karttoja. Rekisteröidy ensin käyttäjäksi. Ykistyiskäyttöön kartat ovat ilmaisia, mutta niiden levittäminen on kiellettyä

Karttoja voit hakea myös GetMap-ohjelman avulla. Ohjelman avulla voit hakea ohjelman mukana toimitettavia valmiiksi kalibroituja kalibrointitiedostoja vastaavat kartat tai Riippuliito-ohjelmalla tilatut kartat.

Seuraavassa ohjeet kartan ottamiseksi Karttapaikan sivuilta manuaalisesti:

5.3 Kalibrointi itse mitatuista pisteistä

Kalibrointi trackistä

Kalibroinnin voit luonnollisesti suorittaa myös itse mittaamiesi pisteiden avulla.
Usein näin päästäänkin parhaaseen lopputulokseen
Voit käyttää vastaavasti myös reittiä itse mitattujen pisteiden kalibroinnissa
Valmiita Trackejä löytyy esim. hakemistosta lennot/auto, jossa on autoajeluja Palokasta eri lentopaikoille. Näillä jäljillä voit tarkistaa kalibroinnin onnistumista tai jopa kalibroida karttojasi

Kalibrointi tunnetuista kartan pisteistä

Joskus kalibrointia voi tehdä pitämällä auki kahta Riippuliito-ohjelmaa, jossa toisessa on auki eri mittakaavassa oleva hyvin kalibroitu kartta ja toisessa kalibroimaton.

5.4 Kahden pisteen kalibrointi

Voit halutessasi kalibroida myös vain kahdella pisteellä laittamalla 0,0 (tai JJ) pisteen 3 koordinaatteihin kalibrointipaneelissa.

5.5 Karttojen haku GetMap-ohjelmalla

Jos tarvitset useita karttoja Karttapaikasta, on niiden hakeminen varsin työlästä. Tähän auttaa GetMap. Sillä voit hakea tiedostoon kirjoitetun listan mukaan karttoja tai voit tilata peruskartta-tason karttoja Riippuliito-ohjelmalla.


GetMap-ohjelman ideana on että se hakee Maidenhead-ruudun koodin perusteella kartan niin, että ruudun keskipiste on kartan keskipisteenä. Kun kartat haetaan aina tällä samalla tavalla, voidaan käyttää valmiita kalibrointitiedostoja. Ohjelman toiminta vaatii kuitenkin että IE on asennettuja. Ainakin IE 5 riittää ohjelman toimintaan.

Karttojen hakeminen valmiin hakuohjetiedoston perusteella:

Karttojen haku tilauksen perusteella:

5.5.1 Jos haku ei toimi

Jos haku päällisin puolin näyttäisi toimivan mutta karttoja ei löydy, voit Jäljitys-toiminnon avulla yrittää katsoa mitä tapahtuu:

5.6 Nopea karttojen kalibrointi

Luonnollisesti kukaan ei ole jaksanut kalibroida kaikkia peruskarttoja, sillä niitä olisi tuhansia. Kun haet kymmeniä omia peruskarttoja Tilaus-toiminnolla, niin silloin on tärkeää että yhden kartan kalibrointi vie 5-10 sekuntia minuutin sijaan

Nopea kalibrointi GetMap-haetuille kartoille:

5.7 Karttojen hakemisto, maps.txt

Jotta ohjelma pysyy selvillä mitä karttoja on haettu ja missä hakemistossa mitäkin on, pitää tämä tietous kirjoittaa tiedostoon maps.txt. Ohjelman mukana toimitettava tiedosto on seuraavan näköinen:

2M  | 1:2 Milj | \riippu\matka02\kartat\2M
800K | 1:800000 | \riippu\matka02\kartat\800K
400K | 1:400000 | \riippu\matka02\kartat\400K
GT  | 1:200000 | \riippu\matka02\kartat\gt
Perus | 1:40000 | \riippu\matka02\kartat\perus

Kullakin rivillä kuvataan yhden karttamittakaavan tiedot. 1. sarake on mittakaavan näytettävä nimi, toinen pitempi nimi ja 3. sarake hakemisto, jonka alta tämän mittakaavan kartat löytyvät. Kun mittakaavoja vaihdetaan, niin karttoja käydään läpi siinä järjestyksessä, kun tässä tiedostossa on rivien järjestyksellä määrätty. Muuten karttojen nimillä ei ole mitään merkitystä. Suositus on että peruskartat nimetään sen Maidenhead-ruudun mukaan, joka sijoittuu ruuduen keskelle, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Jos ohjelma asennetaan johonkinn muuhun kuin oletushakemistoon, niin maps.txt:n hakemistot pitää vaihtaa vastaavasti. Tarvittaessa hakemistot voivat olla eri poluissa tai jopa eri levyillä. Jos jossakin hakemistossa ei ole yhtään karttaa, se hakemisto jätetään käyttämättä.

Jatkoylläpidon kannalta olisi toivottavaa että hakemistot säilytettäisiin vastaavina jos mahdollista. Ainakin perus-karttatarkkuudessa tulee niin paljon karttoja, että kartat kannattaa alueittain laittaa eri alihakemistoon.

Oletusasennuksessa hakemistot ovat seuraavasti:
\riippu\matka02\maps.txt
\riippu\matka02\kartat\2M
\riippu\matka02\kartat\800K
\riippu\matka02\kartat\400K
\riippu\matka02\kartat\gt
\riippu\matka02\kartat\perus
			 efha
			 efjm
			 efjy
			 efkj
			 efla
			 efop
			 efra
			 efyl
			 leivonmaki

5.8 GeniMap:in karttojen käyttö

GeniMapissa kartat on tallennettu GMB-muodossa.
Seuraavassa ohje GeniMap-tiedostojen käsittelyyn. Oletuksena on tietysti että omistat GeniMapista laillisen version, jotta voit käyttää karttoja.

6. Lennon vertaaminen reittipisteisiin

Reitti6.1 Reittipisteiden lisääminen

Paina hiiren oikeaa näppäintä siinä kohdassa karttaa, jonne haluat asettaa reittipisteen ja valitse avautuvasta valikosta Lisää reittipiste.
Voit myös avata dialogin (Reittilomake), jossa näkyy reitin pisteet ja etäisyydet sekä koordinaatit. Myös lyhimmän välin suhde koko matkaan näkyy prosentteina (muista kolmion 28% sääntö)
Reittillomakkeessa voi poistaa/lisätä/muokata pisteitä. Reitin voi tehdä myös syöttämällä suoraan koordinaattiarvoja.
Kartalla "aktiivinen" reittipiste on merkitty pienellä punaisella ympyrällä. Voi siirtää aktiivista reittipistettä esim. Ctrl-+ ja Ctrl-0 näppäimillä. Tai sitten voi siirtyä likelle jotakin reittipistettä ja painaa hiiren oikeata nappia ja valita Nykypiste.

Voit vaihtaa olemassa olevan reittipisteen paikkaa valitsemalla uuden paikan ja sitten painamalla hiiren oikeata nappia ja sieltä joko Siirrä Nykypiste (siirtää aktiivisen pisteen valittuun paikkaan) tai Siirrä Lähin piste (siirtää kursoria lähinnä olevan pisteen kursorin kohdalla).

Jos haluat että lento on vapaa matka tai että se tietyn pisteen jälkeen jatkuu vapaalla matkalla, niin lisää lentoon ainakin lähtöpiste ja tämän jälkeen lisää "Lisää vapaa reittpiste".
Vapaa reittipiste tarkoittaa että lentoa tulkittaessa etsitään edellistä pistettä kaukaisin piste matkan laksemista varten. Reitissä voi olla vain yksi vapaa piste ja sen on oltava viimeinen reitin piste.

6.2 Matkan mittaaminen kartalta

Paina hiiren vasenta näppäintä siinä kohdassa karttaa, mistä matka mitataan. Tämän jälkeen siirrä kursoria ja alarivillä näet koko ajan matkan ensimmäisestä pisteestä. Jos painat hiiren nappia, niin tämä matka lukkiintuu alariville ja näet uudestaan juoksevaa matkaa viimeksi painetusta pisteestä.

6.3 Erikoispisteiden lisääminen lennon pisteisiin

Automaatti ei aina voi 100% luotettavasti löytää lähtöaikaa, käännepisteellä käyntiä tai laskupaikkaa. Tätä varten lennon pisteisiin voi lisätä erikoispisteitä.

Erikoispisteet tallentuvat erikseen samannimiseen tiedostoon kuin itse lento, paitsi että päätteenä on .spe. Siksi erikoispisteiden avulla ei voi väärentää varsinaisia lennon pisteitä.

6.3.1 Puuttuva käännepiste

Oletetaan että lentäjältä puuttuu vaikkapa käännepiste 2, koska hän on lentänyt niin nopeasti sektorin läpi, että ennen sisääntuloa oleva piste on sektorin ulkopuolella ja vastaavasti seuraavakin piste on sektorin ulkopuolella.

6.3.2 Puuttuva lähtöaika

Jos lentäjä ei ole mennyt lähtösektorin läpi, puuttuu häneltä lähtöaika ja siksi hän ei saa edes käännpistettä 1 vaikka olisi käynytkin siellä.

6.3.3 Puuttuva laskupaikka

Mikäli GPS:stä on sammunut ennen laskua ja oikea laskupaikka löytyy kartalta, niin voidaan lisätä lennon pisteisiin laskupaikka

6.3.4 Alussa liikaa pisteitä

Mikäli GPS on ollut päällä jo kauan ennen lennon aloittamista, voidaan mitätöidä alkupään pisteet:

6.3.5 Lopussa liikaa pisteitä

Mikäli GPS on jäänyt päälle laskun jälkeen, voi lopussa olla liikaa pisteitä. Nekin voidaan jättää huomiotta:

7. Asetukset

Asetuksia pääset muuttamaan valitsemalla Näytä -valikosta Asetukset. Tällöin avautuu seuraava ikkuna.

Asetukset
8. Lennon lukeminen GPS:ltä

Ohjelma lukee suoraan Garminin ja MLR:n laitteita. Muiden laitteiden lukemiseen käyteään GpsDump-ohjelmaa. Hae ohjelma yllä olevasta linkistä .exe kohtaa hiiren oikealla napilla painaen. Valitse "Tallenna linkki nimellä" (Save link as) ja valitse kohdehakemistoksi \riippu\matka02\GpsDump. Tällöin voit lukea muitakin GPS:iä.

8.1 Tallennusformaatti

Lennon (track) tallennusformaatti on OziExplorerin .plt -formaatti:
 61.89408,26.18946,1,-777,37386.5060995370
Tätä formaattia voi tallettaa myös esim. GarTrip-ohjelmalla. Riippuliito-ohjelma osaa lukea myös Fugawi-ohjelman formaattia:
 61.89408,026.18946,-10000000,10.5.2002,12:08:47

8.2 Useamman lennon vertaaminen

Ohjelmalla voidaan myös verrata useampaa lentoa toisiinsa. Vaikkapa kaikkien kilpailijoiden lentoja.

Seuraavassa esimerkissä verrataan vähintään kahta lentoa toisiinsa.

8.2.1 Vertaaminen kellon ajan mukaan

Verrataan ensin lentoja toisiinsa vuorokauden alusta tahdistetun kellon mukaan.

8.2.2 Vertaaminen tietystä paikasta eteenpäin

Verrataan lentoja toisiinsa tietystä paikasta eteenpäin. Tämä toiminto on hyödyllinen jos halutaan tutkiä miten on pärjätty tietyn paikan jälkeen. Jos reitti on esimerkiksi edestakainen, niin silloin "Etsi lennon lähin piste" voi löytää joillakin lentäjillä menomatkan ja joillakin tulomatkan ja tällöin vertaaminen ei ole mielekästä. Tämä voidaan välttää seuraavasti:

8.2.3 Vertaaminen valitusta kohdasta eteenpäin ja mittapiste

Lentojen vertaaminen perustuu lentolomakkeelle laitettaviin mittapisteisiin. Kunkin lentäjän lomakkeella voi olla tasan yksi mittapiste. Lomakkeen alareunassa näkyy aina mittapisteestä käytetty aika, matka ja keskinopeus.
Jos GPS osaa tallettaa korkeuden, näkyy myös korkeuden muutus ja keskimääräinen nousu/laskunopeus.

Mittapistea astetaan valitsemalla lentolomakkeesta se piste, josta ollaan kiinnostunut ja sitten lentolomakkeen päällä painetaan hiiren oikeata nappia ja valitaan "Aseta mittapiste". Mittapiste näkyy lentolomakkeessa eri värillä.

Jos "Reaaliaika" tai "Etsi lähin piste" menetelmä ei tuota haluttuja tuloksia, voidaan kullekin lentäjälle asettaa mittapiste erikseen ja verrata lentoja tämän suhteen.

8.3 NMEA-seuranta

Jos lentäjä on soittanut paikkansa vaikkapa puhelimella, löytyy paikka helposti hakutoiminnon (Etsi-nappula) avulla

Mutta vielä pitää ajaa paikalle. Tässä voi avuksi ottaa NMEA-seurannan.

9. Testaaminen

Jos haluta testata ohjelmaa etkä saa mistään karttaa käsiisi, niin ohjelmassa oleva automaattisesti skaalautuva tyhjä kartta käy leikkikarttapohjaksi. Lisäksi voit ladata Vesivehmaan Ranking 2002- kilpailussa ensimmäisenä päivänä lennettyn reitin ja lentoja:
Varjoliitäjiä varten on Kauhajoki-02: Muista että voit ladata myös useita lentoja yhtäaikaa. Ja voit liikkua lentolomakkeessa ja näet lentäjän paikan kyseisenä ajanhetekenä.

10. Käyttövinkkejä

11. Muutokset

14.5.2006 17.4.2006 6.6.2004 14.6.2003 20.4.2003 19.8.2002 5.8.2002 2.8.2002 31.7.2002 27.7.2002 26.7.2002 23.7.2002 16.7.2002 15.7.2002 8.7.2002 7.7.2002 27.6.2002/ Versio 1.0 19.6.2002 12.6.2002 29.5.2002 26.5.2002

12. Tulevaisuuden suunnitelmia