ohj2/vesal


Ohjelmointi 2, 2012, vaihe 8.1

Katso työ vaiheittain
(Katso vuoden 2011 malli)

Työ versionhallinnassa

Ohjelman avustus

Suunnitelma + avustus Wikissä
kuvat/paaikkuna.png = ohjelman pääikkunan
kuvat/avaa.png = kuva ohjelman alusta
kuvat/eiaukea.png = virheilmoitus jos tiedostoa ei ole
kuvat/virhe.png = pääikkuna virhesyötön tapauksessa
kuvat/haku.png = hakuehdolla hakeminen
kuvat/poisto.png = poiston varmistus
kuvat/tulostus.png = tulostuksen esikatselu
kuvat/tietoja.png = tietoja ohjelmasta

Ajettava ohjelma

kerho.jar = ajettava ohjelma, lataa ja aja

Ohjelman esisuunnitelma

Suunnitelma Wikissä
kuvat/avaak.png = kuva ohjelman alusta (käsin piirretty)
kuvat/eiaukeak.png = virheilmoitus jos tiedostoa ei ole (kp)
kuvat/paaikkunak.png = ohjelman pääikkunan (kp)

Tietorakenne ja luokat

CRC-kortit Wikissä
kerhohar.png = tietorakenteen kuva

Tietorakenteiden käsittely koodissa

kerho/Jasen.java = jäsen joka osaa huolehtia omista tiedoistaan
kerho/Jasenet.java = jäsenten käsittely
kerho/Harrastus.java = harrastus joka osaa huolehtia omista tiedoistaan
kerho/Harrastukset.java = harrastusten käsittely
kerho/Kerho.java = kerho joka välittää pyynnöt Jasenet-luokalle

Tietokanta-luokat

kanta/Kentta.java = Rajapinta yleiselle kenttä-oliolle
kanta/PerusKentta.java = kantaluokka yleisellä kenttä-oliolle
kanta/JonoKentta.java = perusmerkkijonoja tallettava kenttä
kanta/IntKentta.java = kokonaislukuja tallentava kenttä
kanta/DoubleKentta.java = reaalilukuja tallentava kenttä
kanta/RahaKentta.java = rahatietoja tallentava kenttä
kanta/HetuKentta.java = henkilötunnuksen tallentava kenttä
kanta/PuhelinKentta.java = puhelinnumeroita tallentava kenttä

kanta/Tarkistaja.java = rajapinta yleiselle tarkistukselle
kanta/SisaltaaTarkistaja.java = tarkistaa että jono sisältää vain valittuja merkkejä
kanta/RegExpTarkistaja.java = tarkistaa täyttääkö jono RegExp ehdon
kanta/DesimaaliTarkistaja.java = tarkistaa että jono on desimaalinumeron muotoinen
kanta/HetuTarkistus.java = henkilötunnuksen muodon tarkistaja

kanta/Tietue.java = rajapinta tietueille
kanta/PerusTietue.java = tietue jossa suurin osa asioista toteutettuna ja jota voi periä
kanta/PohjaTietue.java = tietue josta perittäessä ei tarvitse lisätä muuta kuin kenttätaulukko
kanta/TietueVertailija.java = vertailijaluokka, joka osaa verrata kahta Tietue-tyyppistä oliota valittun kentän mukaan

kanta/SailoException.java = poikkeusluokka virheille
kanta/Tietueet.java = rajapinta tietueiden tallentamiselle
kanta/PerusTietueet.java = perittävä luokka tietueiden tallentamisesta

Käyttöliittymäluokkia Swing-kirjastoa varten

kerhoswing/KerhoSwing.java = luokka joka laittaa kerhon ja jäsenten tiedot valittuihin komponentteihin
kerhoswing/TietueDialog.java = Dialogi, jolla kysytään yhden tietueen tiedot

Käyttöliittymän ulkoasu WindowBuilderillä

wbKerho/KerhoGUI.java = kerhon varsinainen käyttöliittymä
wbKerho/TulostusDialog.java = alue johon voidaan tulostaa
wbKerho/KerhonNimiDialog.java = dialogi jolla kysytään kerhon nimi
wbKerho/TiedotPanel.java = paneli jossa ohjelman tiedot
wbKerho/TiedotDialog.java = dialogi, joka näyttää ohjelman tiedot

Muita tiedostoja

build.xml = Ant-skripti joka tekee .jar:in
ComTest.ini = ComTestin asetukset
.project = Eclipsen projekti
.classpath = Eclipsen luokkapolku
.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs = Eclipsen kääntäjän varoitukset

kelmit.dat = jäsenten tiedosto
kelmit.har = harrastustiedosto


JSP-työ

../webkerho/kerho.png = Kerho-sivun näkymä
../webkerho/jasen.png = Jasen-sivun näkymä

JSP-tiedostot
../webkerho/WebContent/vaihe1/jasen.jsp =
../webkerho/WebContent/vaihe1/kerho.jsp =
../webkerho/WebContent/vaihe2/jasen.jsp =
../webkerho/WebContent/vaihe2/kerho.jsp =
../webkerho/WebContent/jasen.jsp = Yhden jäsenen käyttöliittymä
../webkerho/WebContent/kerho.jsp = Kerhon käyttöliittymä
../webkerho/WebContent/form/jasen.jsp = Yhden jäsenen käyttöliittymä
../webkerho/WebContent/form/kerho.jsp = Kerhon käyttöliittymä HakuForm-luokan avulla tehtynä

Pavut
../webkerho/src/jspkerho/KerhoBean.java = Singleton mallin mukainen kerho-papu
../webkerho/src/jspkerho/HakuForm.java = Malliluokka käyttöliittymän komponenttien siirtämiseksi papuun

uiBeans

ComboBox.java - Käyttöliittymäkomponentti valintalistaa varten
EditBox.java - Käyttöliittymäkomponentti syöttökenttää varten