Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi -02

Yleisiä virheitä tai vinkejä ongelmiin


Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi -01

Yleisiä virheitä tai vinkejä ongelmiin


004 Kysymys: Kuinka tehdään projekti Builderillä?
  Vastaus: MFC-ohjelma seuraavasti:
        1.File/New/MFC Wizard
        2.anna projektille nimi ja vaihda pallukka Project-kohdalle
        3.talleta "oikeaan" paikkaan
        4.Project/Add to project ja tarvittavat tiedostot (esim. kolmio.cpp)
        5.DECLARE_MESSAGE_MAP() jälkeen ei saa olla puolipistettä!
       WinAPI-ohjelma seuraavasti:
        1. Valitse New/Console Wizard
        2. Valitse C, ja poista Console Application
        3. Jos sinulla on jo valmis C-tiedosto, niin laita ruksi kohtaan
         Specify Project Source ja kirjoita tiedoston nimi.
        4. Muista tehdä Save Project As.
        5. Lisää projektiin tarvitsemasi muut tiedostot.
       Console-ohjelma seuraavasti:
        1,3,4 ja 5 kuten WinApi
        2. Valitse C/CPP tarpeen mukaan, ja ruksaa Console Application

003 Kysymys: Delphi ohjelma kääntyy, mutta mitään ei ilmesty näkyviin?
  Vastaus: Katso ettei käytetä sekaisin CLX ja VLC-kirjastoja
       Eli samassa ohjelmassa ei ole esim. sekä QForms että Forms.
       Kokeile myös Project/Build All.

002 Kysymys: DemoWWW ei toimi
  Vastaus: Onko N-levy olemassa (komentorivillä NET USE)?
       Jos ei ole, niin: net use n: \\wwwmit\mnt
       Onko N:\bin polussa (komentorivillä SET)?
       Jos ei ole, niin set path=n:\bin;%path%

001 Kysymys: Miten Delphi-komponentti testataan dynaamisesti
  Vastaus: Luodaan formin OnCreatessa tai jonkin buttonin OnClikissä
       ks: test2.pas - auton testaus
         laskuri.pas - laskurin testaus

Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi -00

Yleisiä virheitä tai vinkejä ongelmiin


001 Kysymys: WinApi tai MFC-ohjelmani ei käänny
  Vastaus: ks: ongelmat.txt - pääteohjauksissa vastaan tulleita yleisiä ongelmia

Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi -97

Yleisiä virheitä tai vinkejä ongelmiin


001 Kysymys: Miten käsitellään joukkoa samalla tavalla
       nimettyjä komponentteja?
  Vastaus: ks. ForLabel.pas
002 Kysymys: Miten luetaan tiedostoja Delphissä.
  Vastaus: 1) Käyttämällä tiedostoa tietokantana
       2) Lukemalla riveittäin merkkijonoja ja pilkkomalla itse osiin
       3) Luetaan koko tiedosto TStringList -olioon.
       4) Käytetään .ini-tiedostoja
  Malli kohtiin 2-4

003 Kysymys: 1) Miten tehdään komponentti, joka vaihtaa kuvaansa Delphissä?
       2) Miten komponentti voi lähettää viestin?
       3) Miten luodaan oma bittikartta ajon aikana?
  Vastaus: 1) Peritään esim. TPaintBox ja ylimääritellään (override)
        Paint-metodi. Jonkin attribuutin perusteella päätetään
        mitä piirretään. Piirto esim. MoveTo-kutsuilla tai piirtämällä
        bittikartta. Bittikartta voi olla TBitmap tai TImageList
       2) a) Lisätään komponenttiin osoittimia Event-metodeihin ja
          toimitaan kuten esim. nappulan OnClick -tapahtuman kanssa.
        b) Lähetetään todella API:n SendMessage jollekin ikkunalle.
       3) Luodaan bittikartta ja piirretään bittikartan Canvakselle.
  Malli kohtiin 1,2a ja 3 = Autokomponentti, joka kääntyy reunoilla ja
  antaa isännälleen tapahtuman jokaisesta liikahduksesta ja kääntymisestä.

004 Kysymys: Miten käytetään omaa kursoria Delphissä.
  Vastaus: 1) Piirretään kursoriresurssi
       2) Ladataan kursori käyttöön ajonaikana
  Malli oman kursorin käytöstä


Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi -96

Yleisiä virheitä

001 Ajonaikainen virhe:
  You have accidentally used the dummy version of OwlMain
   Esim. on
     int OwlMain(int,char far *)
   Vaika pitää olla
     int OwlMain(int,char far *[])


002 TicTac tyyppisen nappulat eivät näy:
   Esim. OWL 2.5:ssa MoveWindow ei toimi konstruktorissa
   Tee joko SetupWindow ja siirrä MoveWindow sinne TAI
   sijoita Attr.X = x; jne...