Prev Next Up Title Contents Index

Tietovirrat (io- stream)

Tavallisten C-kielen printf, scanf jne. syöttö- ja tulostusfunktioiden lisäksi C++:ssa voidaan käyttää tietovirtoja:

	cin   - pääsyöttövirta
	cout   - päätulostusvirta
	cerr   - puskuroimaton virhetulostus
	clog   - puskuroitu virhetulostus
Näitä tietovirtoja käytetään esimerkiksi seuraavasti:

console.cpp - vertailu printf/scanf <-> tietovirta

	/* CONSOLE.CPP */
	#include <stdio.h>
	#include <iostream.h>
	
	int main(void)
	{
	 int i=5; double d=6.7; char *jono = "Kissa";
	
	 printf("i=%d d=%lg jono=%s\n",i,d,jono);
	 printf("Anna uusi i d >");
	 scanf("%d %lf",&i,&d);
	 printf("i=%d d=%lg jono=%s\n",i,d,jono);
	
	 cout << "i=" << i <<" d=" << d << " jono=" <<jono <<"\n";
	 cout << "Anna uusi i d >";
	 cin >> i >> d ;
	 cout << "i=" << i <<" d=" << d << " jono=" <<jono <<"\n";
	 return 0;
	}Prev Next Up Title Contents Index