Harjoitustyön näyttäminen

Jokainen tallettaa harjoitustyönsä users.jyu.fi-haaran alla oleville WWW-sivuillensa hakemistoon ohj2. users-palvelin ja sen näkyminen W:-levynä pitää aktivoida osoitteesta salasana.jyu.fi.

Palautus siis niin, että files.txt PITÄÄ olla hakemistossa ohj2, ei missään sen alihakemistossa. Itse tiedostot voivat olla suhteellisissa alihakemistoissa (ja .java hakemistojen pitääkin olla pakettien mukaisissa alihakemistoissa), jos se on tiedostossa files.txt kerrottu. Tarvittava mallin mukainen index.html syntyy esim. alla olevilla ohjeilla swnht w-komennolla (tai DemoWWW:llä tai NettiDemoWWW:llä)

Lisäksi HT on aina kurssin versiohallinassa. https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/WikiStart. (katso: 2010 harjoitustyöt)

Malli löytyy http://users.jyu.fi/~vesal/ohj2 Pienin mahdollinen files.txt (jolla tulee tälläinen tulos)

Käyttö

Molemmat vaiheet (w-levy ja svn) hoituvat helpoiten komennolla svnht.

 1. Kirjoitetaan mallin http://users.jyu.fi/~vesal/ohj2/files.txt mukainen tiedosto. Tiedostossa kuvataan kaikki oman ohjelman kääntämisessä ja tämän jälkeen ajamisessa tarvittavat tiedostot (ei siis .class, .exe, .obj yms., koska ne syntyvät käännöksessä). HUOM! Isoilla ja pienillä kirjaimilla ON eroa!
 2. Jos tiedosto on files.tx:hen nähden alihakemistossa src\kerho, niin files.txt:hen kirjoitetaan esimerkiksi (huomaa että nimenomaan / eikä \):
  src/kerho/Jasen.java = jäsenen käsittely
  
 3. Mikroluokissa tiedosto kirjoitetaan omaan hakemistoon.
  Esimerkki hakemistoista ja tiedostoista (jossa tietysti PROJNAME korvataan omalla käyttäjätunnuksella tai ryhman tunnuksella). Jos PROJNAME == USERNAME (oma käyttäjätunnus) ei seuraavissa ole pakko kirjoittaa PROJNAME svnht:n perään.
  c:\MyTemp\ohj2\PROJNAME\files.txt - "sisällysluettelo"
  c:\MyTemp\ohj2\PROJNAME\*.*    - harjoitustyön palaset, voi olla alihakemistoja
  c:\MyTemp\ohj2\PROJNAME\src\PAKETTI\*.java - javatiedostot asianmukaisessa paketissa
  
 4. Annetaan komento (toimii ainakin Agoran luokissa, 1. käyttökerralla luonnollisesti ei löydä sivua ja silloin voi joutua salasanan antamaan useita kertoja, jos ei toimi, lue lisää ohjeita)
  svnht PROJNAME
 5. Annetaan komento (hakemistossa c:\MyTemp\ohj2\PROJNAME)
  svnht w PROJNAME
  Nyt files.txt:n mukaiset tiedostot tallettuvat WWW-sivuillesi (w = w-levylle)
  http://users.jyu.fi/~USERNAME/ohj2
 6. Kun tulet näyttämään työtäsi, kerrot tuon oman käyttäjätunnuksesi USERNAME ja työntunnuksen PROJNAME jos se on eri kuin käyttäjätunnus.
 7. Antamalla komennon
  svnht PROJNAME
  saat otettua työsi "alas" toisessa koneessa.
 8. Tiedoston files.txt ja siirron voi tehdä myös ohjelmalla DemoWWW.exe, kun poistaa syntyneestä tiedostosta rivin Demo...

Käyttö omassa koneessa jossa on verkkoyhteys

 1. Asenna koneeseesi ActivePerl
 2. Asenna koneeseesi vpn
 3. Kopioi itsellesi vastaaviin paikkoihin
 4. Lue myös ohjeet W:-levyn "mounttaamisesta": http://www.ad.jyu.fi/index.html

Liite:


Pienin mahdollinen files.txt

suunnitelma.txt = Harjoitustyön vaiheet 1&2

Esimerkki files.txt


=----------------------------------------
= Ohjelmointi 2, 2005
=----------------------------------------
=<h3>Harjoitustyön vaiheet 1 ja 2</h3>
suunnitelma.txt = suunnitelma
=<h3>Harjoitustyön vaihe 3</h3>
Paamenu.java = alustava vaihe 3:sta varten
vaihe3/Kerho.java = pikkuriikkinen Kerho
vaihe3/Naytto.java = menurakenne toimivana
=<h3>Harjoitustyön vaihe 4</h3>
crc.html = CRC-kortit luokista
kerhohar.jpg = tietorakenteen kuva