Ohjelmointi 2 / 2010

Demo 12 / 12.4


Taas vähintään kahteen vastaukseen ComTest- tai Junit -testit.

1-2

Muuta ohjelman (ks. demo 11 vastaukset.) ValuuttaMuunnos.java tietorakenne Valuutat TreeMap -rakenteeksi. Toiminta saa hieman muuttua siltä osin, että valuuttojen nimet pitää kirjoittaa kokonaan. Valuutta-luokka voidaan poistaa kokonaan.

3.

Toimiiko ValuuttaMuunnos.java (ks. demo 11 vastaukset) siten, että sitä voidaan käyttää seuraavasti ja jos voi niin miksi:
Määrä ja valuutta>10 s[RET]
10.00 Skr on 6.00 mk.
Määrä ja valuutta>2[RET]
2.00 Skr on 1.20 mk.
Määrä ja valuutta>[RET]
Kiitos!

4-6.

Kirjoita ohjelma joka toimisi seuraavasti (kiinnitä huomiota siihen, että komentovalikoimaa voidaan ohjelmaan lisätä "kohtuullisen" helposti.
Anna komento>Ynnää 3 4 5[RET]
Tulos on 12.
Anna komento>Isoksi kana[RET]
kana isona on KANA
Anna komento>palindromiko saippuakivikauppias[RET]
Sana "saippuakivikauppias" on palindromi!
Anna komento>Ynnää 2 1[RET]
Tulos on 3.
Anna komento>Yn 2 1[RET]
Tulos on 3.
Anna komento>Yh 2 1[RET]
En tunne komentoa YH!
Anna komento>[RET]
Mallivastauksen Java-versioon tuli mm.
 public interface KomentoRajapinta {
  boolean suorita(String parametrit);
 }


 public static class Ynnaa implements KomentoRajapinta { ...
 public static class Apua implements KomentoRajapinta { ...
 public static class Palindromiko implements KomentoRajapinta { ...
 public static class Isoksi implements KomentoRajapinta { ...


... luokkia Komento ja Komennot (sis. mm. metodin: etsi) ...

 public static void main(String[] args) {
  Komennot komennot = new Komennot();
  Apua apua = new Apua("komento.txt");

  komennot.add(new Komento("?",apua));
  komennot.add(new Komento("apua",apua));
  komennot.add(new Komento("+",new Ynnaa()));
  komennot.add(new Komento("ynnää",new Ynnaa()));
  komennot.add(new Komento("isoksi",new Isoksi()));
  komennot.add(new Komento("palindromiko",new Palindromiko()));

  String s;

  while ( true ) {
   s = Syotto.kysy("Anna komento");
   if ( s.equals("") ) break;
   komennot.tulkitse(s);
  }

 }

7*.

Vaikket tekisikään tehtävää 4-6, niin lisää siihen Help. javaa käyttäen avustus. Eli jos et ole tehnyt tehtävää 4-6, niin kirjoita pääohjelma joka ? painamisella tulostaa avustuksen käyttäen Help. javan metodeja. Tutki ali - hakemistosta Help. javaa. Kirjoita myös alkeellinen avustustiedosto.

8.

Kirjoita luokka Kello jossa on metodi tarkista(String jono), joka tarkistaa onko parametrina viety merkkijono oikeata muotoa kellonajaksi. Jos on vikaa, niin funktio palauttaa merkkijonona vian, muuten null -viitteen. Aloita testin tekemisellä.

B1-2

Kirjoita ohjelma, joka kyselee nimiä kunnes annetaan tyhjä rivi ja tulostaa tämän jälkeen nimet aakkosjärjestyksessä. Nimet syötetään muodossa "Aku Ankka", mutta siitä huolimatta ne lajitellaan siten, että "Iines Ankka" < "Hannu Hanhi", eli sukunimen mukaan.

G1-4

Hevosen hyppely. Hevonenhan voi hypätä shakkilaudalla 2 yhteen suuntaan ja yhden toiseen suuntaan. Tee ohjelma joka etsii hevoselle reitin 5x7 laudalla niin, että hevonen käy tasan yhden kerran jokaisessa ruudussa. Vinkkejä: Lauta -luokka, jossa on "ruutu" jokaiselle paikalle. "Ruutuun" tallennetaan monesko hyppy tulee tähän ruutuun. 0 on vapaa ruutu. "Siirtovektori" hevosen mahdollisille hypyille. Tehtävässä etsitään rekursiivista ratkaisua (backtracking, http://en.wikipedia.org/wiki/Backtracking ), mutta ongelmalle on myös heuristinen lineaarinen algoritmi, ks. esimerkiksi http://web.telia.com/~u85905224/knight/eWarnsd.htm.

K1-2

Alla pieni pala vanhasta Korpista. Poista turhat olion luonnit. Liittyykö mitenkään varauksiin?
/**
 * Method that is needed when getting reservationids from tables,
 * compressed values (etc. 1,2,3) are separated to different rows in
 * String array
 * @param arrayWithCommaValues array that has ids separated with commas
 * in one row
 * @return String array in which comma separated values are separated
 */
public static String[] getSeparatedArray(String[] arrayWithCommaValues) {
 List resList = new ArrayList();
 String[] reservations2 = new String[0];
 if (arrayWithCommaValues != null) {
  for (int i = 0; i < arrayWithCommaValues.length; i++) {
   String[] tmpReservations = arrayWithCommaValues[i].split(",");
   if (tmpReservations != null) {
    for (int j = 0; j < tmpReservations.length; j++) {
     resList.add(tmpReservations[j]);
    }
   }
  }
  reservations2 = new String[resList.size()];
  for (int i = 0; i < resList.size(); i++) {
   reservations2[i] = (String) resList.get(i);
  }
 }
 return reservations2;
}

GURU -tehtävät

Guruillekin suosittelen tuota 4-7 tehtävää.

Kurssin loppuosa ja jatko

Tämä demo (12) on viimeinen kurssin 8 op:n Java-osuutta koskeva demo. Loput demot (C1 ja C2) ovat 1 op:n C++ "kurssissa" (TIEP112). Lisäksi WWW-osuus (JSP - Java Server Pages) on 1 op:n TIEP113 kurssissa.

Vaiheessa 6 pitää olla tiedostojen lukeminen ja kirjoittaminen sekä luokkien välinen yhteistyö käyttöliittymäluokan puolella (esim. osaa tulostaa yhden jäsenen kaikki harrastukset).

Vaiheessa 7. täytyy olla valmiina ainakin (sovittava ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti)