Tehtävä 2 - Algoritmit

a-kohdassa kuvailtu algoritmi tuli toimia lineaarisessa ajassa, jotta sai
pisteitä. Täysiin pisteisiin vaadittiin tarpeeksi tarkka kuvaaminen. 
Esim. ei voida sanoa, että "laitetaan aputaulukkoon..." jos ei ole 
kerrottu minkä kokoinen se on tai että sellainen ylipäätään luodaan
(aputaulukon koko tuli muuten olla n+1).

b-kohdassa oli mahdollista saada yhden pisteen vaikka algoritmi olisikin 
ollut O(n^2), kunhan koodi oli muuten oikein ja teki mitä haluttiin. 
Ohjelma sai joko muokata alkuperäisen taulukon järjestykseen, palauttaa 
kokonaan uuden taulukon jossa alkiot järjestyksessä tai tulostaa 
alkuperäisen taulukon alkiot järjestyksessä. Pelkän esiintymätaulukon 
laskeminen ei kuitenkaan riittänyt.

Bonus 1:ssä tuli testin syntaksin olla oikein. Esim. "jarjesta(taulukko) 
=== {1, 2, 2, 3}" ei toimi. Jos oli käytetty toString-metodia niin piti 
olla mainittu, että sellainen on erikseen kirjoitettu. Javan 
alkuperäisellä toString:llä ei tulostu taulukon alkiot. Myöskään kahden 
erikseen luodun taulukon vertaaminen "==="-operaattorilla ei toimi koska 
viitteet niihin sojoittavat aivan eri paikkoihin vaikka niissä olisikin 
samat alkiot. Tuli myös olla testattuna ainakin tapaus jossa jokin luku 
esiintyy useamman kuin yhden kerran.