Ohjelmointi 2 2006 välikokeen arvosteluperusteet

Tehtävä 3

Idea 2p

Ohjelmakoodin toiminta ja virheenkäsittelyt 2p

Sanojen erottimien joukko helppo muuttaa 2p
Viimeisestä kohdasta yleensä 1p jos käytetty lokaalia muuttujaa ja/tai 
mainittu miten erottimia voi muuttaa, ja täydet pisteet jos erottimet
ovat attribuuttina tai komentoriviparametrina.