Tehtävä 2 - Merkkijonot ja algoritmit

a)

Haluttiin yleisluontoinen, selväkielinen algoritmi, joka kertoo kuinka merkkijonosta poistetaan merkkien peräkkäiset kahdentumat/monikerrat.

a-kohdasta tarjolla oli 2 pistettä, joista poistettiin pisteitä jotakuinkin seuraavasti:

b)

a)-kohdan Java toteutus. Maksimi oli 4 pistettä, joista poistettiin pisteitä jotakuinkin seuraavasti:

Aivan pikkutarkkuuksiin ei kielen oikeellisuuden kanssa menty, eikä vääristä metodinnimistä sakotettu, jos kävi selväksi mitä metodia tarkoitettiin. Pieniä virheitä myös niputettiin yhteen.