Ohjelmointi++ 2002 välikokeen tulokset

Jakauma ja demot/vk-pisteet

Jakaumia ryhmittäin

Summan jakaumia
Vapautetut laskettu mukaan
Demojen jakauma
1. tehtävän jakauma
2. tehtävän jakauma
3. tehtävän jakauma
4. tehtävän jakauma
5. tehtävän jakauma

Tehtävät ja vastaukset

Tehtävät
Tehtävä 1: Pöytätesti
Tehtävä 2:Mallivastaus ja yleiset virheet
Tehtävät 3 ja 5: Mallivastaus ja yleiset virheet
Tehtävä 4:Mallivastaus ja yleiset virheet

Pisterajat

Kaava:  summa = 3/5*vk + dp1 + 2*dp2  
     vk = välikoepisteet, 
     dp1 = demopisteet jaksolta 1 
     dp2 = demopisteet jaksolta 2

summa arvosana
================
 12	1
 13	1+
 14	1+
 15	1.5
 16	1.5
 17	2-
 18	2-
 19	2
 20	2+
 21	2+
 22	2.5
 23	2.5
 24	3-
 25	3-
 26	3