1. Projektit

Monesta tiedostosta koostuvan standardi C++ -ohjelman ajaminen ja kääntäminen.

1.1 Borland C++ Builder 5.0

Muista että "korjaussarja" (kurssi-CD:llä \patch\bcb5) on asennettuna, muuten getline ei toimi oikein!
1.
Valitse File/New/Console Wizard
2.
Valitse C++, ei Use VCL, ei Multi Thread, Console Application.
3.
Jos sinulla on valmis .cpp-tiedosto, niin valitse vielä Specify Project Source ja kirjoita tai valitse .cpp-tiedoston nimi.
4.
Paina OK
5.
Talleta haluamallesi nimelle File/Save Project As (Esim. Unit nimelle kassa2.cpp ja Projekti nimelle kassa2.bpr, ole tarkkana hakemistojen kanssa)
6.
Valitse View/Project Manager
7.
Siirry projektin nimen kohdalle
8.
Paina hiiren oikeaa nappia ja valitse Add
9.
Lisää tarvitsemasi tiedostot (esim. kassa2.cpp tapauksessa n:\kurssit\cpp\ali\mjonot.c)
10.
Toista 8 kunnes kaikki tarvittavat on lisätty
11.
Laita Project/Options/Compiler/Cache Precomiled Headers ja katso että kohdassa File Name on jokin, johon voit kirjoittaa (esim: c:\temp\vcl50.csm).
12.
Laita Project/Options/Compiler/Warnings/All
13.
Lisää Project/Options/Directories/Include path -kohtaan ; ja niiden hakemistojen nimet, joissa on .h-tiedostoja, ellei hakemistojen nimet jo ole listassa.
14.
Laita Project/Options/Directories/Intermediate output johonkin, johon voit kirjoittaa (esim: c:\temp\).
15.
Aja

1.2 Unix-koneessa (myös Linux)

0.
Poista ohjelmasta mahdolliset #include "dosout.h" tai tee tiedostosta dosout.h tyhjä. Muista myös että Win-tiedostoja ei voi siirtää sellaisenaan, vaan ne pitää muttaa jollakin sopivalla ohjelmalla siten, että rivinvaihtona on pelkkä lf (ei siis cr lf), esim. tr -d '\r'<mika >miksi.
1.
Tee esim. seuraava make-tiedosto:
# kassa2.mak : makefile kassa2.cpp:ta varten
# Vesa Lappalainen & Tuomas Kautto 2.3.1999-2.3.2000
# Kayta kaantamiseen ja linkittamiseen: make -f kassa2.mak
# Binaaritiedostojen poistoon: make -f kassa2.mak clean
# ------------------------------------------------------------- 
.SUFFIXES: .cpp
CFLAGS = -Wall -Iali -g -O2 
OBJS = kassa2.o ali/mjonot.o
kassa2: $(OBJS)
	g++ $(CFLAGS) $(OBJS) -o kassa2
.c.o:
	gcc -c $(CFLAGS) $*.c -o $@
.cpp.o:
	g++ -c $(CFLAGS) $*.cpp -o $@
clean:
	rm -f kassa2 *.o ali/*.o core
2.
Huomaa että sisennykset pitää tehdä TAB-näppäimellä
3.
Käännä komennolla make -f osuuko2.mak
4.
Aja syntynyt ohjelma ./osuuko2
5.
Jos tarvitaan matikkakirjasto, tulee kohtaan CFLAGS myös -lm

1.3 Borland C++ 3.1 ja Turbo C++ 3.0, myös RHide

Käsitelty työkirjan pääteohjauksessa 4.