Ohjelmointi++ 2002, kurssikysely


01: Miltä kurssi tuntui ja mitä opit?
02: Mitä asioita olisi pitänyt käsitellä enemmän/vähemmän?
03: Mitä ennakkohuhuja kurssista on liikkunut ja kuinka hyvin ne
04: Kertokaa vapaamuotoisesti mielipiteitänne kurssista, käytetyistä
05: Haluaisitteko heti alusta saakka käyttää jotakin
06: Pitäisikö Johdatus ohjelmointiin kurssilla (syksyllä Ohjelmointi 1,
07: Mielipiteitä demojen käsittelytavoista ja siitä, mitä pitäisi
08: Menivätkö jaetut demojen "mallivastukset" hukkaan?
09: Pitäisikö tehtävien merkkaamista valvoa tarkemmin, eli onko
10: Nyt demoissa oli vain kaksi jättiläisryhmää entisen 7 pienemmän
11: Kuinka paljon kävit luennoilla ja jos et paljoa, niin miksi?
12: Pystytkö tekemään monisteeseen asiaa valaisevia huomautuksia
13: Jos olet sitä mieltä, että kurssin alkuosa (algoritmit) oli turhaa
14: InSitu? Oletko kokeilussa mukana? Miltä kokeilu tuntuu? Mitä
15: Minusta tuntuisi että InSitun perusteella luentorakennetta voisi
16: Kuuntelisitko samalta luennoitsijalta jonkin muun kurssin?
17: Oppiminen on tapahtunut pitkälle harjoitustyössä. Osalla
18: Onko harjoitustyön ohjausta ollut riittävästi?
19: Mielipiteesi pääteohjausten asemasta ja siitä, miten niitä pitäisi
20: Onko kurssin sähköinen viestintä (mail, WWW-sivut) toiminut
21: Korppi? Mitä opiskelijan liittymästä pitäisi vielä muuttaa, jotta
22: Muuta sanottavaa tästä kurssista tai muista IT-tiedekunnan
23: Oletko käymässä tai jo käynyt
24: Ovatko tekniset ongelmat olleet ylitsepääsemättömiä?