Ohjelmointi++ 2001

HUOM! Sivulle tulee vielä muutoksia!Ilmoittautuminen: Kurki-järjestelmällä, mielellään ennen 1. luentoa
Luennoitsija: Vesa Lappalainen ohjaukset myös Kalle Björklid, Miika Nurminen, Seija Sirkiä ja Markku Vire
Paikka: Agora Auditorio 1
Sisältö, esitiedot ja työmäärä: C++-kielen perusteet, olio-ohjelmoinnin alkeet Kurssin työmäärä 15.5 t/viikko!
Aika: 16.1.2001 alkaen ti 12-14, to 12-14
Demot Pakolliset, hyvityspisteitä
Demotehtävät ja vastaukset
Demojen palauttaminen verkkoon. Demot voidaan palauttaa ainoastaan WWW:n kautta. Demojen vastaukset käydään läpi palautustilaisuuksissa Auditorio 3:ssa ma 14-16 ja 16-18. Demot pitää olla verkossa ennen ma 13.00
Harjoitustyö Aikataulun mukaan, myöhästymiset -0.5 p/päivä. Katso palautusohjeet.
Ohjausaikojen varaaminen Kuukkelilla
Pääteohjaukset Ag 2?? to 14-18, pe 8-14, ma 8-14 alk. 14.1, Ks. myös pvm:t ja aiheet
Tentti: 1. Välikoe ke 21.3 klo 8.00, MaD202 ja MaA102 (kestää 4 h) (vk=max 24p, min 6p), pisteytys: 3/5*vk + dp1 + 2*dp2
Jos kurssi on hyväksytty välikokein, ei tietenkään tarvitse tulla loppukokeeseen :-)
Loppukokeet: 11.5 (jos kurssi suoritetaan loppukokeella, ei demoja tarvitse tehdä, harjoitustyön pitää kuitenkin olla hyväksytty ennen kokeeseen tulemista)
Materiaali: Ohjelmointi++, vl-98 (luentomoniste 21), lisäksi liitteet b (Listaukset) ja c (Työkirja). Ks. myös Olio-ohjelmointi ja C++, vl&rl-97
Monisteet saatavissa CopyShopista/Mattilanniemi 15.1.2001 alkaen
Tietoa Agoran luokkien käytöstä
Malliohjelmat /kurssit/cpp, mikroluokassa N:\KURSSIT\CPP
/kurssit -linkki kurssien juurihakemistoon
Luentojen aiheet Luennolla, jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet
Kirjallisuutta Luentomonisteet ovat monisteita eikä mikään korvaa hyvää kirjaa!
Kurssin ohjelma Alkaa ti 16.1.2001, työkirjan luku 2 olisi hyvä olla luettuna!
Käytettävät ohjelmat Periaatteessa mikä tahansa C++ -kääntäjä
Kurssikyselyt Tämän vuotinen kysely
Kevään 2000-kysely
Ynnä on arkistoinut vanhat kurssikyselyt. Katso kohdasta SMA112 Ohjelmointi. -98 -99


Kurssille lähetetyt ryhmäpostit
Kurssin pulinalista
Välikokeen tulokset


Email: vesal@mit.jyu.fi Kommentit nimettömänä: aloite@mit.jyu.fi


Päivitetty 10.01.2001