Ohjelmointi 1 / 2010

Demo 11 / 29.11

Tehtävät (mallitentti)

Tentissä ei tarvitse ihan tarkkaan ulkoa muistaa mitä Java:n API-kirjaston aliohjelmia on käytettävissä. Jos tarvitset jotakin valmista luokkaa tai aliohjelmaa tai metodia, kuvaile mitä kuvittelet sen tekevän ja millaisilla parametreillä. Ohjelmatehtävät pitää dokumentoida JavaDoc:in mukaisesti. Tentissä keräile tehtäviä niin, että niiden maksimipistemäärä on 24 pistettä. Tentissä voi olla rajoitettu mitä tehtäviä ei saa ottaa. Tässä voisi vaatimuksena olla että ainakin toinen tehtävistä 1-2 tai 5 pitää olla valittujen joukossa.
Korpissa on kentät "Mallitentin tehtävien tekemiseen kulunut aika". Täytä siihen tehtävittäin kauanko sinulta meni. Tämä on avuksi oikean tentit suunnittelua varten. Oikeassa tentissä aikaa on 4 tuntia.

V1.

Tee Ville-tehtävät: 8.4, 8.5, 9.8, 10.1, 10.2

1-2.

Tee ohjelma: Pääohjelma kutsuu aliohjelmaa (funktiota), joka etsii ja palauttaa parametrina viedyn kokonaislukutaulukon 2. suurimman alkion. Aliohjelma EI SAA järjestää taulukkoa. Mitä huomionarvoisia erikoistapauksia voi olla? Määrittele miten ne käsitellään.
Esimerkiksi taulukko: 3 1 -7 9 15 8 
Aliohjelma palauttaa arvon 9 (ei tulosta)
ja pääohjelma tulostaa: 
Taulukon 3 1 -7 9 15 8 toiseksi suurin alkio on 9
Taulukon tulostaminen hoidetaan omalla aliohjelmalla joka pitää myös tehdä. Ohjelmassa saa käyttää vain pääohjelman lokaaleja muuttujia, aliohjelman parametrimuuttujia ja aliohjelmien lokaaleja muuttujia. (12p)

3.

Piirrä kuva Line ja RPoint olioista ja niiden suhteista kun pääohjelmassa piirretään 3 ylös menevää porrasta.
package demo9;
import fi.jyu.mit.graphics.Line;
import fi.jyu.mit.graphics.RPoint;
import fi.jyu.mit.graphics.Window;

public class Portaat {

  public static RPoint porras(Window window,RPoint start) {
    RPoint mid = new RPoint(start.getX(),start.getY()+1);
    RPoint end = new RPoint(start.getX()+1,start.getY()+1);
    window.add(new Line(start,mid));
    window.add(new Line(mid,end));
    return end;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Window window = new Window();
    window.scale(0,-1,10,10);
    RPoint end = new RPoint(0,0);
    end = porras(window,end);
    end = porras(window,end);
    end = porras(window,end);
    window.showWindow();
  }
}
Line -olion luominen tallettaa viitteet parametreinä vietyihin RPoint -olioihin. (6p)

4.

Kerro omin sanoin ja esimerkein mitä tapahtuu aliohjelmakutsun yhteydessä. Käsittele funktiomaista aliohjelmaa, jossa on ainakin muutama parametri. Milloin mikäkin muuttuja syntyy ja milloin häviää. Mikä ero on perusmuuttujilla (boolean, char, int, double) ja oliomuuttujilla. (6p)

5.

Kirjoita aliohjelma poista(jono,kirjain), jolle seuraavat ComTest-testit toimisivat. Tyypit joudut miettimään itse. Samoin miten <- käytännössä toteutetaan. Kirjoita aliohjelmalle myös pieni pääohjelma, jossa aliohjelman toimintaa testataan.
TYYPPI jono <- "kissa istuu puussa"; // alustetaan jono
poista(jono,' ') === 2; jono.toString() === "kissaistuupuussa";
poista(jono,'u') === 4; jono.toString() === "kissaistpssa";
poista(jono,'k') === 1; jono.toString() === "issaistpssa";
poista(jono,'a') === 2; jono.toString() === "issistpss";
poista(jono,'s') === 5; jono.toString() === "iitp";
poista(jono,'x') === 0; jono.toString() === "iitp";

6.

Vastaa seuraaviin muutamien rivien selostuksella ja/tai esimerkillä (kerää max. 6p edestä osatehtäviä):
a) Miten Java-ohjelma käännetään ja ajetaan komentoriviltä? Entä jos ohjelma tarvitsee jonkin kirjaston avukseen? (2p)
b) Laske (laskutoimitukset mukaan) seuraavien binäärilukujen arvo 10-järjestelmän lukuna. Mitä oletuksia teit? (2p):
0100 0101
0011 1111
1000 0001
c) Oletetaan 8-bittisille negatiivisille kokonaisluvuille 2-komplementti -esitys. Mikä olisi luvun miinus viisi (-5) bittiesitys tällaisessa järjestelmässä. (1p)
d) Binäärinen desimaaliluku 1001.1110 10-järjestelmän lukuna. (1p)
e) Pohdi missä mielessä ArrayList on parempi kuin tavallinen taulukko. Missä mielessä huonompi? (2p)
f) Mikä ero on String ja StringBuilder -luokilla? (1p)
g) Paljonko on 34/7 Javassa. Paljonko on 34%7 Javassa. (1p)
h) Mitä tarkoittaa että olio ”muuttuu roskaksi”? (1p)

B1.

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjän nimen ja sitten ”salakirjoittaa” tämän valokuvaan niin, että jostakin kohti alkaen kuvaan sijoitetaan jotenkin RGB-arvojen tilalle nimestä tulevia ASCII-koodeja.