Ohjelmointi 1 - 2010

Course in English

HUOM! Sivulle tulee vielä muutoksia!
Myös osa linkeistä voi olla toimimattomia koska materiaali ei ole vielä valmis.

Ajankohtaista

- Muista ilmoittautua!Tärkein linkki: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet

Muista myös: kurssin Wiki-sivut

ja myös vain 2010 syksyn Wiki-sivut.


Ilmoittautuminen: Korppi-järjestelmällä, mielellään ennen 1. luentoa.
Luennoitsija: Vesa Lappalainen, ohjaukset (pääte ja ht) myös Haka-Risku Toni, Harja Jonne, Kalmbach Antoine, Pelho Ville, Pohjola Markus ja Tuhkala Ari
Paikka: Agora Auditorio 3
Sisältö, esitiedot ja työmäärä: Java-kielen alkeet, rakenteisen-ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko!
Aika: 6.9.2010 alkaen ma 12:15-14:00, ti 10:15-12:00
Demot: "Pakolliset", hyvityspisteitä. Merkittävin osa oppimisesta on oma tekeminen!
Demotehtävät ja vastaukset
Demojen vastaukset käydään läpi palautustilaisuuksissa Auditorio 3:ssa ma 14-16 ja 16-18.
Demot palautetaan Ohjelmointi 1:n NettiDemoWWW:llä. Demot pitää olla verkossa ennen ma 12.00.
Koska demot ovat osa kurssin suoritusta, on demoissa "huijaaminen" verrattavissa tenttissä lunttaamiseen ja käsitellään vastaavalla tavalla. Käytössä olevan tekniikan ansiosta huijaamisesta jää myös yleensä kiinni!
Demoryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Demojen mallivastauksia koodina
Viimehetken vinkkejä demoihin.
Harjoitustyö: Harjoitustyö näytetän ohjaajalle henkilökohtaisesti viimeistään ennen tenttiin tulemista. Harjoitustyön voi tehdä pareittain. Katso palautusohjeet
Ohjausaikojen varaaminen Korpilla
Malliharjoitustyö
Tyypillisiä harjoitustyön vikoja.
Kurssin Wiki
Pääteohjaukset: ke 8-16, to 10-18 alk. 9.9 (Ag B213.1,Ag B212.2) Aiheet Wikissä.
Pääteohjausryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Pääteohjauksissa opetellaan käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen tekoon. Jos et yhdessä pääteohjauksessa ehdi tekemään riittävästi oppimisen kannalta, niin voit mennä uudelleen toiseen ryhmään samalla viikolla jatkamaan.
Kurssin suorittamiseksi vaadittavan debuggausnäyteen voi suorittaa pääteohjauksissa.
Halutessaan voi käydä useammassakin pääteohjasuryhmässä ja tarvitaessa ryhmää voi vaihtaa. Ilmoittautuminen siihen ryhmään mikä on useimmiten sopiva aika. JOs ei käy paikalla, ilmoittautuminen pitää poistaa jotta paikka vapautuu muille.
Tentti/suoritustavat: Loppukoe xx.x klo x.00, Auditorio x (kestää 4 h).
Suoritus koostuu osista: demot, harjoitustyö, debuggausnäyte + loppukoe.
 • Demoista saa maksimissaan 6 pistettä hyvityksiä loppukokeeseen. Demoista 40% pitää olla tehtynä (ja min 2 tehtävää/kerta).
 • Loppukoe arvostellaan 0-24 pistettä.
 • Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä
 • Harjoitustyön pitää olla valmis ennen kuin kurssista saa merkinnän..
 • Myös debuggausnäyte pitää olla annettuna ennen kurssin suorituksen saamista.
Materiaali tentissä: Tenteissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai kirjoittimella). Ei suurennuslasia!
Kurssin voi kokeiluluontoisesti suorittaa myös C#-pelikurssina. Tästä on erikseen sovittava luennoitsijan kanssa.
Materiaali: Hanki itsellesi mappi, johon laitat kurssilla jaettua materiaalia!
Ohjelmointi 1, MH&VL 2010 (saa noutaa ke 15.9 klo 12 alken Tietotekniikan laitoksen kansliasta Ag C431.5, 5e käteistä mukana) [PDF] -versio
Ohjelmointi 2, vl-05 (luentomoniste, luvut 4-8 ja 10 sopivat hyvin tälle kurssille.)
Varaa haluamasi monisteet Korpilla
Käsitekartta kurssin asioista
Kurssin Wiki
Tietoa Agoran luokkien käytöstä
Linkkejä muuhun materiaaliin
Javala - itseopiskelupaikka ja taitojen testaaminen
Sunin SDK 1.6 dokumentaatio
Haku SDK 1.6 manuaalista
Haku SDK 1.5 manuaalista
Vuoden 2002 C++-johdatuskurssin materiaali. Voi lukea monistetta ja verrata Java-monisteeseen.
Postilistat: Kurssille lähetetyt ryhmäpostit, ohj1s10@korppi.jyu.fi
Kurssin keskustelulista, ohj1s10k@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Kurssin pulinalista, ohj1s10p@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Malliohjelmat: /kurssit/ohj1, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1
/kurssit -linkki kurssien juurihakemistoon
Monisteen malliohjelmat: /kurssit/ohj1/moniste/esim, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1\moniste\esim
Luentojen aiheet: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet
Kirjallisuutta: Luentomonisteet ovat monisteita eikä mikään korvaa hyvää kirjaa!
Kurssin ohjelma: Alkaa ma 6.9.2010
Käytettävät ohjelmat: Ks. kurssin Wiki.
Kurssi etäopiskeluna Kurssin on mahdollista suorittaa etäopiskeluna:
 • Ilmoittaudutaan kurssille kuten muutkin Korpista. Poistetaan luentoryhmien ilmoittautuminen.
 • Luennot katsotaan videoinneista
 • Demot palautetaan kuten "tavalliset opiskelijat, käsittely katsotaan videoinneista. Ilmoittautuminen demoryhmään "vain netti".
 • Pääteohjaukset suoritetaan itsenäisesti. Korpissa ei ilmoittauduta pääteohjausryhmiin.
 • Harjoitustyön ohjausta pyydetään "apuohjaajilta" sähköpostilla sitten kun on aika tehdä harjoitustyötä.
 • Debuggausnäyte suoritetaan etäohjelman avulla.
 • Tentti suoritetaan muiden kanssa Jyväskylässä (ilmoittaudutaan Korpilla) tai opiskelija järjestää itse paikan, johon tenttikysymykset faksataan tenttipäivän aamuna ja josta vastaukset toimitetaan tentaattorille. Tästä pitää erikseen sopia Tietotekniikan laitoksen kanssa. Mahdolliset tenttimisestä muualla aiheutuvat lisäkustannukset maksaa opiskelija itse.
Tapoja kysellä tai
antaa kurssista palautetta
Tutkimus ja osallistuminen Koska yliopistolla pitää tutkia ja opiskelijoidenkin olla mukana tutkimuksessa, on Ohjelmointi 1 -kurssilla tähän liittyen muutamia aiheita:
 • Ohjelmointikäsitysten muuttuminen koulutuksen aikana - osallistuminen vastaamalla nyt alkukyselyyn ja myöhemmin kurssien suorittamisen jälkeen uudelleen.
 • InSitu - vuorovaikutus massaluennolla. Osallistuminen oppilaana.
 • ComTest - yksitestaaminen helpommaksi. Osallistuminen testien kirjoittajana.
 • Nuorten pelikurssi - voiko peliohjelmointi olla helppoa? Vapaaehtoisten osallistuminen verrokkiryhmänä.
Opiskelijoiden palautetta:
 • Pidän kurssista. Yleisesti ottaen monellakaan kurssilla ei ihan tosissaan tarvitse sisäistää uusia asioita, vaan tuntuu, että pintapuolisella perehtymisellä pääsee jo pitkälle. Ohjelmointi ykkösellä moinen ei onnistuisi, ja hyvä niin.
 • Mielestäni kurssi on siinä muista kursseista poikkeava, että opiskelijat eivät välttämättä tajua miten paljon tietoa tulee ja että kaikki tieto oletetaan sisäistettävän. Monella kurssilla voi lukea monisteet läpi ja selata vähän tenttikirjaa ennen tenttiä ja saada vielä hyvän arvosanan. Tämähän ei onnistu ohj1 kurssilla sitten millään. Monesti kurssilla tarvittava tieto on myös esitetty vain kerran, kuten esim. ohjeet joten monelle voi olla työlästä löytää palautusohjeet, esimerkit ja muistaa ne vielä viikon päästä. Se täytyy kyllä myöntää ,että kurssin vetäjä on erittäin hyvin parantanut tiedon saatavuutta edellisiin vetäjiin verrattuna. Jos vaan jaksaa lukea ohjeet systemaattisesti ja käydä kertaamassa edellisiä niin kaikkien vaadittavien tehtävien pitäisi onnistua. Tietoa on tosin erittän paljon joten näkisin tämän yhdeksi suurimmista haasteiksi kurssilla. Mutta kaikki Villet, Alicet, InSitu yms. apuvälineet ovat erittäin tervetulleita ja todellakin helpottavat kurssin läpipääsyä. Niistä suuri kiitos.


Välikokeen tehtävät, vastaukset ja tulokset


Email: vesal@jyu.fi


Päivitetty 02.09.2010