Ohjelmointi 1 - 2009

Course in English

HUOM! Sivulle tulee vielä muutoksia!
Myös osa linkeistä voi olla toimimattomia koska materiaali ei ole vielä valmis.

Ajankohtaista

- Muista ilmoittautua!Tärkein linkki: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet

Muista myös: kurssin Wiki-sivut

ja myös vain 2009 syksyn Wiki-sivut.


Ilmoittautuminen: Korppi-järjestelmällä, mielellään ennen 1. luentoa.
Luennoitsija: Vesa Lappalainen ohjaukset (pääte ja ht) myös Irene Venäläinen, Markus Pohjola, Martti Hyvönen, Matti Välimäki ja Ville Lahtinen
Paikka: Agora Auditorio 3
Sisältö, esitiedot ja työmäärä: Java-kielen alkeet, rakenteisen-ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko!
Aika: 7.9.2009 alkaen ma 12:15-14:00, ti 10:15-12:00
Demot: "Pakolliset", hyvityspisteitä. Merkittävin osa oppimisesta on oma tekeminen!
Demotehtävät ja vastaukset
Demojen vastaukset käydään läpi palautustilaisuuksissa Auditorio 3:ssa ma 14-16 ja 16-18.
Demot palautetaan Ohjelmointi 1:n NettiDemoWWW:llä. Demot pitää olla verkossa ennen ma 12.00.
Koska demot ovat osa kurssin suoritusta, on demoissa "huijaaminen" verrattavissa tenttissä lunttaamiseen ja käsitellään vastaavalla tavalla. Käytössä olevan tekniikan ansiosta huijaamisesta jää myös yleensä kiinni!
Demoryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Demojen mallivastauksia koodina
Viimehetken vinkkejä demoihin.
Harjoitustyö: Harjoitustyö näytetän ohjaajalle henkilökohtaisesti viimeistään ennen tenttiin tulemista. Harjoitustyön voi tehdä pareittain. Katso palautusohjeet
Ohjausaikojen varaaminen Korpilla
Malliharjoitustyö
Tyypillisiä harjoitustyön vikoja.
Kurssin Wiki
Pääteohjaukset: ke 8-16, to 10-18 alk. 10.9 (Ag B213.1,Ag B212.2) Aiheet Wikissä.
Pääteohjausryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Pääteohjauksissa opetellaan käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen tekoon. Jos et yhdessä pääteohjauksessa ehdi tekemään riittävästi oppimisen kannalta, niin voit mennä uudelleen toiseen ryhmään samalla viikolla jatkamaan.
Tentti/suoritustavat: Loppukoe xx.x klo x.00, Auditorio x (kestää 4 h).
Suoritus koostuu osista: demot, harjoitustyö + loppukoe.
Demoista saa maksimissaan 6 pistettä hyvityksiä loppukokeeseen, joka arvostellan 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä ja harjoitustyön pitää olla valmis. Materiaali tentissä: Tenteissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai kirjoittimella). Ei suurennuslasia!
Materiaali: Hanki itsellesi mappi, johon laitat kurssilla jaettua materiaalia!
Ohjelmointi 1, MH&VL 2009 (5e, saa noutaa Tietotekniikan laitoksen kansliasta) [PDF] -versio
Ohjelmointi 2, vl-05 (luentomoniste, luvut 4-8 ja 10 sopivat hyvin tälle kurssille.)
Varaa haluamasi monisteet Korpilla
Käsitekartta kurssin asioista
Kurssin Wiki
Tietoa Agoran luokkien käytöstä
Linkkejä muuhun materiaaliin
Javala - itseopiskelupaikka ja taitojen testaaminen
Sunin SDK 1.6 dokumentaatio
Haku SDK 1.6 manuaalista
Haku SDK 1.5 manuaalista
Vuoden 2002 C++-johdatuskurssin materiaali. Voi lukea monistetta ja verrata Java-monisteeseen.
Postilistat: Kurssille lähetetyt ryhmäpostit, ohj1s09@korppi.jyu.fi
Kurssin keskustelulista, ohj1s09k@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Kurssin pulinalista, ohj1s09p@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Malliohjelmat: /kurssit/ohj1, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1
/kurssit -linkki kurssien juurihakemistoon
Monisteen malliohjelmat: /kurssit/ohj1/moniste/esim, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1\moniste\esim
Luentojen aiheet: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet
Kirjallisuutta: Luentomonisteet ovat monisteita eikä mikään korvaa hyvää kirjaa!
Kurssin ohjelma: Alkaa ma 7.9.2009
Käytettävät ohjelmat: Ks. kurssin Wiki.
Kurssi etäopiskeluna Kurssin on mahdollista suorittaa etäopiskeluna:
  • Ilmoittaudutaan kurssille kuten muutkin Korpista. Poistetaan luentoryhmien ilmoittautuminen.
  • Luennot katsotaan videoinneista
  • Demot palautetaan kuten "tavalliset opiskelijat, käsittely katsotaan videoinneista. Ilmoittautuminen demoryhmään "vain netti".
  • Pääteohjaukset suoritetaan itsenäisesti. Korpissa ei ilmoittauduta pääteohjausryhmiin.
  • Harjoitustyön ohjausta pyydetään "apuohjaajilta" sähköpostilla sitten kun on aika tehdä harjoitustyötä.
  • Tentti suoritetaan muiden kanssa Jyväskylässä (ilmoittaudutaan Korpilla) tai opiskelija järjestää itse paikan, johon tenttikysymykset faksataan tenttipäivän aamuna ja josta vastaukset toimitetaan tentaattorille. Tästä pitää erikseen sopia Tietotekniikan laitoksen kanssa. Mahdolliset tenttimisestä muualla aiheutuvat lisäkustannukset maksaa opiskelija itse.
Tapoja kysellä tai
antaa kurssista palautetta
Tutkimus ja osallistuminen Koska yliopistolla pitää tutkia ja opiskelijoidenkin olla mukana tutkimuksessa, on Ohjelmointi 1 -kurssilla tähän liittyen muutamia aiheita:
  • InSitu - vuorovaikutus massaluennolla. Osallistuminen oppilaana.
  • ComTest - yksitestaaminen helpommaksi. Osallistuminen testien kirjoittajana.
  • Nuorten pelikurssi - voiko peliohjelmointi olla helppoa? Osallistuminen verrokkiryhmänä.


Välikokeen tehtävät, vastaukset ja tulokset


Email: vesal@jyu.fi


Päivitetty 04.08.2009