Ohjelmointi 1 / 2008

Java–kielen yksinkertaistettu syntaksi

Seuraavassa muut = muuttujan nimi, koostuu kirjaimista,0-9,_, ei ala 0-9
muut.esittely:  tyyppi muut = alkuarvo;      // 0-1 x =alkuarvo
 esim       int a;
              double d = 5.2;
                  
sijoitus:    muut = lauseke;
 esim       a = 3*2;

aliohj.esittely: tyyppi aliohj_nimi(tyypi muut, tyyppi muut)  // 0-n x muut
 esim       public static int summa(int a, int b)

aliohj.kutsu:  muut = aliohj_nimi(lauseke,lauseke);// 0-1 x muut=,0-n x laus
 esim       int sum = summa(2,a+3);  
          tulosta("Kissa");

olion luonti:  Tyyppi olion_nimi = new Tyyppi(parametrit);
 esim       String s = new String("kissa");
 
lause joko    ylause;              // HUOM! Puolipiste
    tai    lohko               // eli koottu lause      

ylause      yksinkertainen lause       
 esim       a = b + 4
          tulosta("kissa")

lohko      { lause1 lause2 lause3 }      // lauseita 0-n
 esim       { a = 5; b = 7; }   

ehto       lauseke joka tuottaa false tai true
 esim       a < 5
          ( 5 < a ) && ( a < 10 )
          !(a == 0)            // jos a=0 => true
 HUOM!      Vertailu a == 5
 
if-else     if ( ehto ) lause1
         else lause2            // ei pakollinen
while      while ( ehto ) lause
do-while     do lause while ( ehto );
for       for ( ylause1a,ylause2a; ehto ; ylause1k,ylause2k ) lause
 esim       for ( i=0,s=0; i<10; i++ ) s += i; // ylause1a         
switch      switch ( lauseke ) {
          case arvo1: lause1 break;    // valintoja 0-n  
          case arvo2:           // arvolla 2 ja 3 sama
          case arvo3: lause2 break;
          default:  laused break;    // ei pakollinen
         }
 
Taulukon esittely:  alkiontyyppi taulukonnimi[];
 esim          int luvut[];
Taulukon luominen:  taulukonnimi = new alkiontyyppi[koko_alkioina]
 esim          luvut = new int[4];
Alkioon viittaaminen: taulukonnimi[alkion_indeksi]
 esim          luvut[2] = 7; 
Muista        1. indeksi = 0
           viimeinen = koko_alkiona-1 
Silmukoissa      for (i=0; i<taulukonnimi.length; i++) ...
2-ul.taulukon es:  alkiontyyppi taulukonnimi[][];
2-ul taul. luominen: taulukonnimi = new alkiontyyppi[riveja][sarakkeita]

Ks. esim: http://cui.unige.ch/db-research/Enseignement/analyseinfo/JAVA/BNFindex.html