Ohjelmointi 1 - 2008

Course in English

HUOM! Sivulle tulee vielä muutoksia!
Myös osa linkeistä voi olla toimimattomia koska materiaali ei ole vielä valmis.

AjankohtaistaTärkein linkki: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet

Muista myös: kurssin Wiki-sivut

ja myös vain 2008 syksyn Wiki-sivut.


Ilmoittautuminen: Korppi-järjestelmällä, mielellään ennen 1. luentoa.
Luennoitsija: Vesa Lappalainen ohjaukset (pääte ja ht) myös xxx.xxx yyy.yyy ja zzz.zzz
Paikka: Agora Auditorio 3
Sisältö, esitiedot ja työmäärä: Java-kielen alkeet, rakenteisen-ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko!
Aika: 8.9.2008 alkaen ma 12:15-14:00, ti 10:15-12:00
Demot: "Pakolliset", hyvityspisteitä. Merkittävin osa oppimisesta on oma tekeminen!
Demotehtävät ja vastaukset
Demojen vastaukset käydään läpi palautustilaisuuksissa Auditorio 3:ssa ma 14-16 ja 16-18.
Demot palautetaan Ohjelmointi 1:n NettiDemoWWW:llä. Demot pitää olla verkossa ennen ma 12.00.
Vaihtoehtoisesti voi palauttaa myös muilla tavoilla Ohj2-kurssin ohjetta soveltaen (eli ohj2 sana korvataan ohj1-sanalla).
Koska demot ovat osa kurssin suoritusta, on demoissa "huijaaminen" verrattavissa tenttissä lunttaamiseen ja käsitellään vastaavalla tavalla. Käytössä olevan tekniikan ansiosta huijaamisesta jää myös yleensä kiinni!
Demoryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Demojen mallivastauksia koodina
Harjoitustyö: Harjoitustyö näytetän ohjaajalle henkilökohtaisesti viimeistään ennen tenttiin tulemista. Harjoitustyön voi tehdä pareittain. Katso palautusohjeet
Ohjausaikojen varaaminen Korpilla
Malliharjoitustyö
Tyypillisiä harjoitustyön vikoja.
Kurssin Wiki
Pääteohjaukset: ke 8-16, to 10-18 alk. 10.9 (Ag B213.1,Ag B212.2) Aiheet Wikissä.
Pääteohjausryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Pääteohjauksissa opetellaan käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen tekoon.
Tentti/suoritustavat: Loppukoe xx.x klo x.00, Auditorio x (kestää 4 h).
Suoritus koostuu osista: demot, harjoitustyö + loppukoe.
Demoista saa maksimissaan 6 pistettä hyvityksiä loppukokeeseen, joka arvostellan 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä ja harjoitustyön pitää olla valmis. Materiaali tentissä: Tenteissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai kirjoittimella). Ei suurennuslasia!
Materiaali: Ohjelmointi 2, vl-05 (luentomoniste, luvut 4-8 ja 10 sopivat hyvin tälle kurssille.) Varaa haluamasi monisteet Korpilla
Käsitekartta kurssin asioista
Kurssin Wiki
Tietoa Agoran luokkien käytöstä
Linkkejä muuhun materiaaliin
Javala - itseopiskelupaikka ja taitojen testaaminen
Sunin SDK 1.6 dokumentaatio
Haku SDK 1.6 manuaalista
Haku SDK 1.5 manuaalista
Vuoden 2002 C++-johdatuskurssin materiaali. Voi lukea monistetta ja kääntää Javaksi.
Postilistat: Kurssille lähetetyt ryhmäpostit, ohj1s08@korppi.jyu.fi
Kurssin keskustelulista, ohj1s08k@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Kurssin pulinalista, ohj1s08p@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Malliohjelmat: /kurssit/ohj1, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1
/kurssit -linkki kurssien juurihakemistoon
Monisteen malliohjelmat: /kurssit/ohj1/moniste/esim, mikroluokassa n:\kurssit\ohj1\moniste\esim
Luentojen aiheet: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet
Kirjallisuutta: Luentomonisteet ovat monisteita eikä mikään korvaa hyvää kirjaa!
Kurssin ohjelma: Alkaa ma 8.9.2008
Käytettävät ohjelmat: Ks. kurssin Wiki.
Periaatteessa mikä tahansa Java -kääntäjä/editori.
Alice
Jeliot
Karel J Robot


Välikokeen tehtävät, vastaukset ja tulokset


Email: vesal@jyu.fi


Päivitetty 04.08.2008