Pääteohjaus 3


Funktiot

Kirjoita seuraavat funktiot tai aliohjelmat sekä testiohjelma, jolla testataan niiden toimivuus.
  Funktio int etumerkki(double x, double eps) joka palauttaa
  -1 mikäli x<-eps
   0 mikäli -eps<=x<=eps
   1 mikäli x>eps
  

  Aliohjelma kysy_vuosi, joka kysyy vuosiluvun ja palauttaa sen parametrinaan. Aliohjelman nimessä palautetaan 0 mikäli annettu vuosiluku ei ole tältä vuosisadalta tai syöttö on muuten väärin. Mikäli syöttö on tältä vuosisadalta, palautetaan aliohjelman nimessä 1.

Kerho-ohjelma 1. versiot

Runko

  Kopioi KERHO-ohjelman 1. versio omaan hakemistoosi:
  C:\MyTemp\ohj\vesal>copy n:\kurssit\cpp\kerho\runko.1\*.*[RET]
  

  Tutki Borland-C:llä tiedostoa kerho.cpp
  Aja ohjelmaa kokonaisena ja askel kerrallaan.

  Ymmärrätkö nyt [F7] ja [F8] eron?

  Siirry riville, jossa lukee
   nimi = "Ankka Aku";
  

  Laita riville keskeytyskohta ([Ctrl-F8]).

  Aja ohjelma ([Ctrl-F9]).

  Vastaile kunnes ohjelma pysähtyy.

  Laita watch ikkunaan muuttujat this ja *this.

  Aja askel kerrallaan ja seuraa mitä tapahtuu.

  Tutki mitkä osat ymmärrät (vrt. listaus monisteessa).

Taulukot

  Kirjoita funktio joka palauttaa nimessään C-merkkijonon pituuden. Kirjoita testiohjelmaksi vakiokutsuja:
  pit=pituus("Aku Ankka");
  ...
  

  Kirjoita funktio, joka palauttaa nimessään parametrina annetun C-merkkijonon välilyöntien lukumäärän. Kirjoita testiohjelmaksi vakiokutsuja:
  val=valeja("Aku Ankalla on merimiespusero päällä.");
  ...
  

#define

Tutki (=kirjoita lyhyt malliohjelma, jolla voit testata) pitävätkö seuraavat väitteet paikkansa (kirjoita vastaukset väitteiden viereen ja tarkista lopuksi ohjaajan kanssa väitteet):
  Myös lainausmerkeissä oleva teksti korvautuu!

  #define pitää kirjoittaa ennen kaikkia aliohjelmia!

  #define on muotoa #define vakio=arvo

  #define rivi pitää päättää puolipisteeseen.

  Seuraavasta seuraa käännösvirhe:
  #define OMA 5;
  ...
   a = a + OMA + 3;
  

  #define korvaa vain kokonaisia sanoja.

  #define ei voi sisältää funktiokutsuja.

  #definellä ei voi määritellä tyhjiä jonoja