Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

13. Java- kielen taulukoista

	 Taulukko se taasen tuttu
	oiva säilö alkioille
	maja muuttujalle monelle
	silmäiltäväksi silmukalla.

Mitä tässä luvussa käsitellään?

Syntaksi:

	Taulukon esittely:  alkiontyyppi taulukonnimi[];
	Taulukon luominen:  taulukonnimi = new alkiontyyppi[koko_alkioina]
	Alkioon viittaaminen: taulukonnimi[alkion_indeksi]
	Muista        1. indeksi = 0
	           viimeinen = koko_alkiona-1 
	Silmukoissa      for (i=0; i<taulukonnimi.length; i++) ...
	2-ul.taulukon es:   alkiontyyppi taulukonnimi[][];
	2-ul taul. luominen: taulukonnimi = new alkiontyyppi[riveja][sarakkeita]

Luvun esimerkkikoodit:

http://www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohj2/moniste/esim/java-taul/


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys