1  import fi.jyu.mit.ohj2.IO;
2  /**
3  * Esimerkki kuinka luetaan yhden näppäimen painallus<br>
4  * <br>
5  * Kirjaston käyttöohje katso:
6  * <a href="http://www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohj2/ali/">ali</a><br>
7  * <br>
8  * Lisätehtävä pääteohjauksen 5 aluksi:
9  *<pre>
10  * Tehtäviä:
11  *  1) Muuta ohjelma sellaiseksi, että se kysyy
12  *     Oletko Tyttö,Poika,Mies vaiko Nainen (tpmN) >
13  *    ja tulostaa sen jälkeen sopivan ilmoituksen tästä.
14  *
15  *  2) Muuta ohjelmaa edelleen siten, että se ohjelman
16  *    lopuksi ilmoittaa montako tyttöä/poikaa/miestä/naista
17  *    vastattiin. (Voi tulostaa myös koko ajan sen hetkistä
18  *    tpmn -lukumäärää)
19  *</pre>
20  * @author Vesa Lappalainen
21  * @version 1.0, 12.02.2003
22  *
23 */
24 public class Aanestys {
25 
26  /**
27   * Tulostetaan jono ilman rivinvaihtoa
28   * @param s Tulostettava merkkkijono
29   */
30  public static void tulosta(String s) { System.out.print(s); }
31 
32  /** Tulostetaan rivinvaihto */
33  public static void lf() { System.out.println(); }
34 
35  /**
36   * Kysytään käyttäjältä haluaako jatkaa vai ei. Vastaukseksi kelpaa
37   * iso tai pieni K ja E. Jos painetaan [Ret], tulkitaan tämä K-vastaukseksi.
38   * @return halusiko jatkaa (true) vai ei (false)
39   */
40  static boolean jatketaan() {
41   char c;
42   tulosta("Jatketaanko (K/e):");
43   c = IO.odota_nappain("KE",'K',IO.MERKKI_ISOKSI);
44   tulosta(""+c);
45   return ( c == 'K' );
46  }
47 
48  static void aanesysvalinta() {
49   lf(); lf();
50   tulosta("Onko ohjelmointi kivaa?"); lf();
51   lf();
52   tulosta("Valitse:");        lf();
53   tulosta(" K = Kyllä");       lf();
54   tulosta(" E = Ei");        lf();
55   tulosta(" O = En Osaa sanoa");   lf();
56   tulosta(" :");
57  }
58 
59  public static void main(String[] args) {
60   char painettu;
61   do {
62    aanesysvalinta();
63    painettu = IO.odota_nappain("KEO",'K',IO.MERKKI_ISOKSI);
64 
65    tulosta(""+painettu); lf();
66    tulosta("Äänestit siis ");
67 
68    switch ( painettu ) {
69     case 'K' : tulosta("Kyllä");     break;
70     case 'E' : tulosta("Ei")  ;     break;
71     case 'O' : tulosta("En osaa sanoa"); break;
72    }
73 
74    lf();
75 
76   } while ( jatketaan() );
77 
78   lf();
79   tulosta("Kiitos vastauksista! Hei hei!"); lf();
80  }
81 }
82