1  package fi.jyu.mit.ohj2;
2  import java.io.*;
3  import java.util.ArrayList;
4  import java.util.Collection;
5  import java.util.List;
6  import java.net.MalformedURLException;
7  import java.net.URL;
8  
9  /**
10  * <p>Title: Tiedosto</p>
11  * <p>Description: Aliohjelmia tiedostojen käsittelyyn</p>
12  * <p>Copyright: Copyright (c) 2003</p>
13  * <p>Company: jyu </p>
14  * @author Vesa Lappalainen
15  * @version 1.0, 25.02.2003
16  * @version 1.1, 09.03.2002
17  * @version 1.2 12.08.2009 - netistä luku
18  * @version 1.3 06.11.2010 - lue, joka lukee netista tai tiedostosta
19  */
20 
21 public class Tiedosto {
22 
23 
24  /**
25   * Avaa tiedoston lukemista varten
26   * @param nimi avattavan tiedoston nimi
27   * @return avattu puskuroitu tiedostolukija tai null jos ei aukea
28   */
29  public static BufferedReader avaa_lukemista_varten(String nimi) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
30   try {
31    return new BufferedReader(new FileReader(nimi));
32   } catch (FileNotFoundException ex) {
33    return null;
34   }
35  }
36 
37 
38  /**
39   * Avaa tiedoston kirjoittamista varten.
40   * @param nimi  avattavan tiedoston nimi
41   * @param jatka jatketaanko edellisen tiedoston perään (true) vai ei (false)
42   * @return    avattu PrintWriter-olio tai null jos ei aukea
43   */
44  public static PrintWriter avaa_kirjoittamista_varten(String nimi,boolean jatka) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
45   PrintWriter f = null;
46    try {
47     f = new PrintWriter(new FileWriter(nimi,jatka));
48    } catch (IOException ex) {
49     return null;
50    }
51   return f;
52  }
53 
54  /**
55   * Avaa tiedoston kirjoittamista varten.
56   * @param nimi  avattavan tiedoston nimi
57   * @return    avattu PrintWriter-olio tai null jos ei aukea
58   */
59  public static PrintWriter avaa_kirjoittamista_varten(String nimi) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
60   return avaa_kirjoittamista_varten(nimi,false);
61  }
62 
63 
64  /**
65   * Avaa tiedoston kirjoittamista varten.
66   * @param nimi  avattavan tiedoston nimi
67   * @param jatka jatketaanko edellisen tiedoston perään (true) vai ei (false)
68   * @return    avattu PrintStream-olio tai null jos ei aukea
69   */
70  public static PrintStream avaa_kirjoittamista_varten_stream(String nimi,boolean jatka) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
71   PrintStream f = null;
72   try {
73    f = new PrintStream(new FileOutputStream(nimi,jatka));
74   } catch (FileNotFoundException ex) {
75    return null;
76   }
77   return f;
78  }
79 
80  /**
81   * Avaa tiedoston kirjoittamista varten.
82   * @param nimi  avattavan tiedoston nimi
83   * @return    avattu PrintStream-olio tai null jos ei aukea
84   */
85  public static PrintStream avaa_kirjoittamista_varten_stream(String nimi) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
86   return avaa_kirjoittamista_varten_stream(nimi,false);
87  }
88 
89 
90  /**
91   * Luo tarvittaessa uuden PrintStream-virran OutputStream virrasta.
92   * Jos os on valmiiksi PrintStream, niin tehdään vain tyypinmuunnos
93   * @param os virta josta luodaan PrintStream virta
94   * @return os muutettuna PrintStrean-virraksi
95   */
96  public static PrintStream getPrintStream(OutputStream os) { // NOPMD alleviiva ok hist. syistä
97   return (os instanceof PrintStream)?(PrintStream)os : new PrintStream(os) ;
98  }
99 
100 
101  /**
102  * Tulostetaan tietovirtaan rivinvaihdolla erotettuna kaikki listan rivit
103  * @param out tietovirta johon tulostetaan
104  * @param rivit tulostettavat rivit
105  */
106  public static void println(PrintStream out, List<String> rivit) {
107    for (String s : rivit)
108      out.println(s);
109  }
110  
111  
112  /**
113  * Tulostetaan tietovirtaan rivinvaihdolla erotettuna kaikki taulukon rivit
114  * @param out tietovirta johon tulostetaan
115  * @param rivit tulostettavat rivit
116  */
117  public static void println(PrintStream out, String[] rivit) {
118    for (String s : rivit)
119      out.println(s);
120  }
121  
122  
123  /**
124  * Tulostetaan tietovirtaan erottimella erotettuna kaikki listan rivit
125  * @param out tietovirta johon tulostetaan
126  * @param rivit tulostettavat rivit
127  * @param erotin jolla rivit erotetaan
128  */
129  public static void print(PrintStream out, List<String> rivit, String erotin) {
130    String vali = "";
131    for (String s : rivit) {
132      out.println(vali+s);
133      vali = erotin;
134    }  
135  }
136  
137  
138  /**
139  * Tulostetaan tietovirtaan erottimella erotettuna kaikki taulukon rivit
140  * @param out tietovirta johon tulostetaan
141  * @param rivit tulostettavat rivit
142  * @param erotin jolla rivit erotetaan
143  */
144  public static void print(PrintWriter out, String[] rivit, String erotin) {
145    String vali = "";
146    for (String s : rivit) {
147      out.println(vali+s);
148      vali = erotin;
149    }  
150  }
151  
152  
153  /**
154  * Tulostetaan tietovirtaan rivinvaihdolla erotettuna kaikki listan rivit
155  * @param out tietovirta johon tulostetaan
156  * @param rivit tulostettavat rivit
157  */
158  public static void println(PrintWriter out, List<String> rivit) {
159    for (String s : rivit)
160      out.println(s);
161  }
162  
163  
164  /**
165  * Tulostetaan tietovirtaan rivinvaihdolla erotettuna kaikki taulukon rivit
166  * @param out tietovirta johon tulostetaan
167  * @param rivit tulostettavat rivit
168  */
169  public static void println(PrintWriter out, String[] rivit) {
170    for (String s : rivit)
171      out.println(s);
172  }
173  
174  
175  /**
176  * Tulostetaan tietovirtaan erottimella erotettuna kaikki listan rivit
177  * @param out tietovirta johon tulostetaan
178  * @param rivit tulostettavat rivit
179  * @param erotin jolla rivit erotetaan
180  */
181  public static void print(PrintWriter out, List<String> rivit, String erotin) {
182    String vali = "";
183    for (String s : rivit) {
184      out.println(vali+s);
185      vali = erotin;
186    }  
187  }
188  
189  
190  /**
191  * Tulostetaan tietovirtaan erottimella erotettuna kaikki taulukon rivit
192  * @param out tietovirta johon tulostetaan
193  * @param rivit tulostettavat rivit
194  * @param erotin jolla rivit erotetaan
195  */
196  public static void print(PrintStream out, String[] rivit, String erotin) {
197    String vali = "";
198    for (String s : rivit) {
199      out.println(vali+s);
200      vali = erotin;
201    }  
202  }
203  
204  
205  /**
206  * Funktiolla luetaan tekstitiedosto ja palautetaan se merkkijonolistana
207  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
208  * @param f avattu luettava tietovirta
209  * @param rivit lista johon tiedoston rivit lisätään. 
210  * @return null jos tiedostoa ei saa luettua, muuten tiedoston sisältö
211  */
212  public static Collection<String> lueTiedosto(BufferedReader f, Collection<String> rivit) {
213   if ( f == null ) return null;
214   
215   String rivi;
216   
217   try {
218     while ( ( rivi = f.readLine() ) != null ) {
219       rivit.add(rivi);      
220     }
221   } catch (IOException e) {
222     return null;
223   } finally {
224     try {
225       f.close();
226     } catch (IOException e) {
227       return null; // NOPMD
228     }    
229   }
230   return rivit;
231  }
232  
233  
234  /**
235  * Funktiolla luetaan tekstitiedosto ja palautetaan se merkkijonolistana
236  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
237  * @param nimi luettavan tiedoston nimi
238  * @param rivit lista johon tiedoston rivit lisätään. 
239  * @return null jos tiedostoa ei saa luettua, muuten tiedoston sisältö
240  */
241  @SuppressWarnings("resource") // lueTiedosto sulkee
242  public static Collection<String> lueTiedosto(String nimi, Collection<String> rivit) {
243    BufferedReader f = avaa_lukemista_varten(nimi);
244    return lueTiedosto(f, rivit);
245  }
246  
247  
248  /**
249  * Funktiolla luetaan tekstitiedosto ja palautetaan se merkkijonolistana
250  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
251  * @param nimi luettavan tiedoston nimi
252  * @return null jos tiedostoa ei saa luettua, muuten tiedoston sisältö
253  */
254  public static List<String> lueTiedostoListaan(String nimi) {
255   ArrayList<String> rivit = new ArrayList<String>();
256   return (List<String>)lueTiedosto(nimi, rivit);
257  }
258  
259 
260  /**
261  * Funktiolla muutetaan tietorakenne merkkijonotaulukoksi
262  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
263  * @param rivit muutettava tietorakenne
264  * @return null jos rakenne on null, muuten rakenteen sisältö
265  */
266  public static String[] toArray(Collection<String> rivit) {
267    if ( rivit == null ) return null;
268    String [] tulosrivit = new String[rivit.size()];
269    int i=0;
270    for (String rivi:rivit) tulosrivit[i++] = rivi;
271    return tulosrivit;
272  }
273  
274  
275  /**
276  * Funktiolla luetaan tekstitiedosto ja palautetaan se merkkijonotaulukkona.
277  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
278  * @param nimi luettavan tiedoston nimi
279  * @return null jos tiedostoa ei saa luettua, muuten tiedoston sisältö
280  */
281  public static String[] lueTiedosto(String nimi) {
282    List<String> rivit = lueTiedostoListaan(nimi);
283    return toArray(rivit);
284  }
285  
286 
287  /**
288  * Funktiolla luetaan nettisivun sisältö ja palautetaan se merkkijonolistana
289  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
290  * @param url luettavan tiedoston nimi
291  * @param rivit lista johon sivun rivit lisätään. 
292  * @return null jos sivua ei saa luettua, muuten sivun sisältö
293  */
294  @SuppressWarnings("resource") // lueTiedosto sulkee
295  public static Collection<String> lueNetista(String url, Collection<String> rivit) {
296    try {
297     URL sivu = new URL(url);
298      InputStream in = sivu.openStream();
299      Reader reader = new InputStreamReader(in);
300      BufferedReader f = new BufferedReader(reader);
301      return lueTiedosto(f,rivit);
302   } catch (MalformedURLException e) {
303     return null;
304   } catch (IOException e) {
305     // TODO Auto-generated catch block
306     return null;
307   }
308  }
309  
310  
311  /**
312  * Funktiolla luetaan nettisivun sisältö ja palautetaan se merkkijonolistana
313  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
314  * @param url luettavan tiedoston nimi
315  * @return null jos sivua ei saa luettua, muuten sivun sisältö
316  */
317  public static List<String> lueNetistaListaan(String url) {
318    List<String> rivit = new ArrayList<String>();
319    return (List<String>)lueNetista(url, rivit);
320  }
321  
322  
323  /**
324  * Funktiolla luetaan nettisivun sisältö ja palautetaan se merkkijonotaulukkona
325  * Ei saa käyttää isojen tiedostojen käsittelyyn! 
326  * @param url luettavan tiedoston nimi
327  * @return null jos sivua ei saa luettua, muuten sivun sisältö
328  */
329  public static String[] lueNetista(String url) {
330    List<String> rivit = lueNetistaListaan(url);
331    return toArray(rivit);
332  }
333 
334  
335  /**
336  * Palauttaa onko nimi URL vai tavallinen tiedoston nimi
337  * @param nimi tutkittava nimi
338  * @return true jos URL, muuten false
339  * @example
340  * <pre name="test">
341  *  onkoURL("kissa.txt") === false;
342  *  onkoURL("http://i.jyu.fi") === true;
343  *  onkoURL("https://i.jyu.fi") === true;
344  *  onkoURL("httpko.txt") === false;
345  * </pre>
346  */
347  public static boolean onkoURL(String nimi) {
348    if ( nimi.startsWith("http:") ) return true;
349    if ( nimi.startsWith("https:") ) return true;
350    return false;
351  }
352  
353  
354  /**
355  * Lukee tiedosta tai netistä jos nimi alkaa http
356  * @param nimi tiedoston nimi tai URL
357  * @return taulukko luetuista merkkijonoista
358  */
359  public static String[] lue(String nimi) {
360   if ( onkoURL(nimi) ) return lueNetista(nimi);
361   return lueTiedosto(nimi);
362  }
363  
364  
365  /**
366  * Lukee tiedosta tai netistä jos nimi alkaa http
367  * @param nimi tiedoston nimi tai URL
368  * @return lista luetuista merkkijonoista
369  */
370  public static List<String> lueListaan(String nimi) {
371   if ( onkoURL(nimi) ) return lueNetistaListaan(nimi);
372   return lueTiedostoListaan(nimi);
373  }
374  
375  
376  /**
377  * Kirjoitetaan merkkijonotaulukko tiedostoon.
378  * @param nimi tiedoston nimi
379  * @param rivit kirjoitettavat rivit
380  * @param jatka jatketaanko vanhan tiedoston perään (true) vai ei (false) 
381  * @return false jos ei onnistu ja true jos onnistuu
382  */
383  public static boolean kirjoitaTiedosto(String nimi, String rivit[], boolean jatka) {
384    @SuppressWarnings("resource") // suljetaan finalyssä
385    PrintWriter f = avaa_kirjoittamista_varten(nimi, jatka);
386    if ( f == null ) return false;
387    try {
388      for (String rivi : rivit)
389        f.println(rivi);
390    } finally { 
391      f.close();
392    } 
393    return true;  
394  }
395  
396  
397  /**
398  * Kirjoitetaan merkkijonotaulukko tiedostoon.
399  * @param nimi tiedoston nimi
400  * @param rivit kirjoitettavat rivit
401  * @return false jos ei onnistu ja true jos onnistuu
402  */
403  public static boolean kirjoitaTiedosto(String nimi, String rivit[]) {
404    return kirjoitaTiedosto(nimi, rivit, false);
405  }
406  
407  
408  /**
409  * Kirjoitetaan merkkijonolista tiedostoon.
410  * @param nimi tiedoston nimi
411  * @param rivit kirjoitettavat rivit
412  * @param jatka jatketaanko vanhan tiedoston perään (true) vai ei (false) 
413  * @return false jos ei onnistu ja true jos onnistuu
414  */
415  public static boolean kirjoitaTiedosto(String nimi, Iterable<String> rivit, boolean jatka) {
416    @SuppressWarnings("resource") // suljetaan finalyssä
417    PrintWriter f = avaa_kirjoittamista_varten(nimi, jatka);
418    if ( f == null ) return false;
419    try {
420      for (String rivi : rivit)
421        f.println(rivi);
422    } finally { 
423      f.close();
424    } 
425    return true;  
426  }
427  
428  
429  /**
430  * Kirjoitetaan merkkijonolista tiedostoon.
431  * @param nimi tiedoston nimi
432  * @param rivit kirjoitettavat rivit
433  * @return false jos ei onnistu ja true jos onnistuu
434  */
435  public static boolean kirjoitaTiedosto(String nimi, Iterable<String> rivit) {
436    return kirjoitaTiedosto(nimi, rivit, false);
437  }
438  
439 }
440