Doncel de SigüenzaEspanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille.
Toukokuussa ja syyskuussa kaikille hakijoille järjestetään sivuaineen valintakoe, jossa opiskelijan edellytetään tuntevan espanjan kielen perusrakenteet (Espanja 1-4 kurssit, yht 12 op tai vastaavat tiedot).

Espanjan kielessä on mahdollisuus suorittaa:
1) Perusopinnot (25 op)
2) Aineopinnot (35 op)


Cursos   Horarios   Exámenes   2017-2018 Ohjelma/Programa   Esquema  
-
Sivuainen valintakoe/Admisión   Resultados valintakoe/Admisión   Ilmoittautuminen valintakoe/Admisión  


Página personal