TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, kevät 2012:

Ilmoittautuminen ja aikataulu: Korppi

Luentomateriaaleja:

Kommentoidut julkaisut + muuta materiaalia: Koppa

16.3. pidetyn tentin arvostelusta: Arvostelusta