Jukka-Pekka Santanen (FT, PhD)

Ohjelmistotekniikan lehtori / Lecturer in Software Engineering


Ohjeita tietotekniikan opiskelijoille

Sovellusprojektien esittelyjä

Leikkeleitä

Osoite / Address


Päivittänyt 19.6.2002 Jukka-Pekka Santanen, santanen@mit.jyu.fi.