Markku Sakkinen

Home page in English

Emeritusprofessori, FT

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Informaatioteknologian tiedekunta
Jyväskylän yliopisto

 

Olen jäänyt eläkkeelle 1. 8. 2011, mutta osallistun edelleen laitoksen toimintaan mm. pro gradu –töiden ohjaajana.

Tärkein tutkimusalue olio-ohjelmointi ja oliokielet. Tärkein tutkimusyhteisö AITO (Association Internationale pour les Technologies Objets).

Olen Tietojenkäsittelytiede-lehden päätoimittaja toukokuusta 2012 alkaen.

Toimin pääjärjestäjänä ECOOP 2013 -konferenssin (European Conference on Object-Oriented Programming) yhteydessä heinäkuussa järjestetyssä MASPEGHI-työpajassa (MechAnisms for SPEcialization, Generalization and inHerItance).

Olen ECOOP 2015 -konferenssissa jaettavien AITOn Dahl-Nygaard-palkintojen lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi olen konferenssissa yhtenä MASPEGHI-työpajan järjestäjänä.

Henkilöhistoriaa
Julkaisuja

 
Työhuone: Agora C524.3
Sähköposti: sakkinen@cs.jyu.fi, markku.j.sakkinen@cs.jyu.fi, sakkinenm@acm.org
Puh: 050-3530719
Fax: (014) 260 3011

Postiosoite:

Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (AgC524.3)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Kuriiripalveluja varten postilokero-osoitteen sijasta:

Mattilanniemi, Agora C 524.3 

Takaisin henkilökunnan luetteloon

Takaisin laitoksen pääsivulle

Päivitetty viimeksi 20. 2. 2015